Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

Trần Huy Bích: Câu đối Tưởng niệm Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Mưa Nhã Nam Giăng lưới bắt chimThợ xẻ sao khinh Tướng về hưu, vùi Phẩm tiết Thương cho đời bạc,

Gió Hua Tát Gạ tình lấy điểmXuân hồng nào ngăn Suối êm dịuđau Thủy thần khóc mãi Sông ơi!


(Chữ đậm: Tên tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp

Chữ nghiêng: Tiếng nối mạch)