Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Phùng Cung: Vay Tuổi

Hình minh hoạ, FreePik

Con vừa mười sáu tuổi đời
Nửa đêm vay tuổi lấy người chiến tranh
Đèn con tiễn đến cổng đình
Quay về hụt bước ngỡ mình chiêm bao
Khe Sanh – Dốc Miếu là đâu
Vắng con nhớ đến bạc đầu cô đơn
Máu chiều gội đỏ hoàng hôn
Nghĩa trang mồ giả, nắm xương không mồ
Đồng chiều gió tím mấp mô
Nén hương đẹn khói mấy mùa khóc vay.

72
(Trích từ Trăng Ngục)