Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

Hoàng Xuân Sơn: B Ắ t đ Ầ U r É t

Hình minh hoạ, PATRICK PLEUL/DPA/AFP via Getty Images


Thu tay tìm chút nhiệt mình
mà sao lạnh quá từ dinh xuống làng
từ đồi nghịch gió bay sang
lá khô một chiếc xuyến vàng ai quên
mà sao lạnh cả ba miền
mưa còn nước tạt ngoài hiên thúy gầy
nhiệt hờ chẳng đủ ấm tay
tự thân đã rét cùng ngày bão hoang
nằm đâu hơi giá cũng choàng
đời lâu. và chút hở hang phận còn

h o à n g x u â n s ơ n
30 tháng 10,2020
[trời mon men sang đông]