Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

Lưu Trọng Lư: Một mùa đông

                           I

Đôi mắt em lặng buồn

Nhìn thôi mà chẳng nói,

Tình đôi ta vời vợi

Có nói cũng không cùng.

 

Yêu hết một mùa đông

Không một lần đã nói,

Nhìn nhau buồn vời vợi

Có nói cũng không cùng.

 

Trời hết một mùa đông

Gió bên thềm thổi mãi

Qua rồi mùa ân ái :

Đàn sếu đã sang sông.

 

Em ngồi trong song cửa

Anh đứng dựa tường hoa,

Nhìn nhau mà lệ ứa,

Một ngày một cách xa.

 

Đây là giải Ngân hà,

Anh là chim ô-thước

Sẽ bắc cầu nguyện ước

Một đêm một lần qua.

 

Để mặc anh đau khổ,

Ái ân giờ tận số,

Khép chặt đôi cánh song !

Khép cả một tấm lòng !

 

         II

 

Em là gái bên khung cửa,

Anh là mây bốn phương trời;

Anh theo cánh gió chơi vơi,

Em vẫn nằm trong nhung lụa.

 

Em chỉ là người em gái thôi,

Người em sầu mộng của muôn đời,

Tình em như tuyết giăng đầu núi,

Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời.