Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

UN Dương Như Nguyện: Tâm sự Hòn Vọng Phu

Tôi chẳng đứng đây để đếm thời gian
Chảy như dòng nước, lệ đôi hàng
Đổ qua phố tịch, sông vào biển
Dưới một trời cao, mây phủ trăng

Tôi chẳng đứng đây để đợi người qua
Thân là quan ải, tóc phù sa
Gươm kiếm long lanh màu thạch bích
Bạc trắng vòng đai, ta khóc ta

Tôi chẳng đứng đây để tế non sông
Đã phôi pha hết chuyện vua Hùng
Nay mai hóa đá người vong quốc
Gãy mất cơ đồ, tượng đứng trông

Tôi chẳng đứng đây trên dỉnh phù vân
Xót thương hồn phách của vua Trần
Nếu ai có nhớ tình sông núi
Xin thắp cây hương trước mộ phần.

2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét