Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Nguyễn Đình Cống: Phải chăng đó là ý tưởng mới

Theo dõi sự tuyên truyền và thảo luận dự tháo báo cáo chính trị của ĐH 13 ĐCSVN tôi thấy có một điều được tôn vinh là ý tưởng mới. Đó là “Về chủ đề Đại hội XIII của Đảng, một trong những điểm mới lần này là gắn 'xây dựng, chỉnh đốn hệ thống chính trị' với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…” 

Nghe mà quá buồn cười. Mới gì ý tưởng ấy. Phải chăng những đầu óc đã bị xơ cứng vì đặc sệt Mác Lê không thể nghĩ ra được cái gì hay hơn, trong lúc có nhu cầu phải nêu ra được “Cái Mới” để tuyên truyền nên phải vơ quàng vơ xiên.

Nói rằng mới, vậy phải chăng từ trước đến nay đảng không gắn các việc đó với nhau.

Không phải là không gắn mà đã gắn rất chặt. Vấn đề là hệ thống chính trị đã phạm nhiều sai lầm, cần tìm ra để sửa chữa hoặc loại bỏ chứ không phải gắn cái này với cái kia.

Thứ nhất là đảng nói chính quyền của dân, nhưng từ trước đến nay chính quyền là của đảng. Đây là sự dối trá có hệ thống.

Thứ hai là hệ thống quyền lực gồm 3 cấp (Đảng, Chính quyền, Mặt trận) với phương châm lãnh đạo, quản lý, làm chủ là quá nặng nề, dẫm đạp lên nhau, kém hiệu quả, bất lực trong một số việc quản lý xã hội.

Thứ ba là không chấp nhận thể chế Tam quyền phân lập, đặc biệt là quyền tư pháp. Gần đây nền tư pháp của VN gặp phải nhiều chuyện quá bê bối mà chủ yếu là không độc lập và quá kém năng lực.

Thứ tư là kiên trì Mác Lê, một thứ chủ nghĩa chứa nhiều độc hại cho dân tộc, chỉ chủ yếu mang lại quyền lợi lớn cho những nhóm nhỏ.

Văn kiện trình ĐH 13 cho rằng cần gắn việc xây dựng đảng với việc củng cố hệ thống chính trị chẳng qua chỉ là lời do những người đã cùng quẫn về lý luận thốt ra. Nó chẳng có gì mới, chẳng có gì tiến bộ. Người ta ca ngợi nó là mới, điều đó chứng tỏ đầu óc họ có vấn đề mà thôi.

Nếu cần nêu ra ý tưởng mới thì đó là :

1-Chuyển đổi ĐCSVN nguyên là một đảng lãnh đạo làm cách mạng thành một đảng chính trị cầm quyền (phải thay đổi cả chính cương, điều lệ và tổ chức).

2- Cần trả lại quyền cho dân mà việc có ý nghĩa đầu tiên là tổ chức bầu được một Quốc hội của dân (theo đề nghị của Nguyễn Ngọc Chu, bài “Làm thế nào để Quốc hội là của dân chứ không phải gần dân”- Bauxite Việt Nam ngày 24/6/2020).

3- Cần thu hẹp các cơ quan của đảng, cần giải tán Mặt trận và đưa các tổ chức đoàn thể (là những cái đuôi của đảng) ra khỏi hệ thống quyền lực.

4-Cần xây dựng thể chế dân chủ với tam quyền phân lập, đặc biệt là bảo đảm cho Tư pháp hoàn toàn độc lập, chỉ nhân danh công lý khi xét xử.

5- Loại bỏ chủ nghĩa Mác Lê ra khỏi đường lối phát triển đất nước.

Gần đây xuất hiện tài liệu: “Nguy cơ và giải pháp cứu nguy cho Đảng”. Hình như nó được viết bởi một số đảng viên có chức vụ cao, có bất đồng chính kiến với lãnh đạo. Tài liệu được bí mật chuyền tay nhau trong đảng, được nguồn Dân Làm Báo phổ biến ra rộng rãi. Trong tài liệu đó có một số ý tưởng mới, rất nên đưa ra thảo luận ở ĐH 13. Còn ý tưởng gắn cái nọ với cái kia chỉ là một thứ quá cũ, chẳng có gì mới để ca ngợi, tốn giấy mực, tốn công sức, không có hiệu quả, gây ra nhàm chán và lãng phí, chỉ là trò lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin, những người có trí tuệ quá kém hoặc quen làm nô lệ, quen làm bồi bút. Chỉ bọn họ mới tin vào sự tuyên truyền rằng gắn việc xây dựng đảng với xây dựng chính quyền là ý tưởng mới của văn kiện ĐH.

N.Đ.C.

Nguồn : BVN