Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Hình minh hoạ, FreePik

Năm hết Tết đến


Ban Chủ Trương và Biên Tập của Diễn Đàn Thế Kỷ thân chúc Văn Hữu, Độc Giả và Bạn Bè khắp nơi xa gần một năm CANH TÝ 2020 
An Khang Thịnh Vượng

Số Xuân Diễn Đàn Thế Kỷ sẽ vào hai ngày Mồng Một Tết (25 tháng 1, 2020) và Mồng Hai Tết (26 tháng 1, 2020). Sau đó DĐTK sẽ nghỉ Tết từ 27 đến hết ngày 29 tháng 1, 2020. 

Sẽ tái ngộ bạn đọc vào ngày 30 tháng 1, 2020.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét