Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Trần Mộng Tú: Đám Tang Gió

Đám Tang Gió 

(Gửi Vong Linh Thầy Đào Quang Thực) 

Người ta bỏ tù một xác chết 
nhốt cái xác vì sợ bỗng nhiên nó đứng lên 
giam cái xác vì sợ xác chết biết hô to điều phẫn uất 

Người ta bỏ tù một xác chết 
vì sợ cái xác biết cầm biểu ngữ 
biết đi biểu tình 

Cái xác của một thầy giáo 
cái xác của một người yêu chuộng quyền làm người 
vẫn bị canh giữ trong lòng đất ngục tù 
cái xác đó chắc đêm đêm vẫn chui ra khỏi đất 
vẫn hô to khẩu hiệu 
nên người ta sợ 

Ở Normandy có một nghĩa trang 
chôn xác của Ta và Địch 
những người lính không cùng một quốc gia 
khi sống đã cầm súng bắn nhau 
bây giờ nằm cạnh nhau 

Họ chôn để vinh danh 
không phải để cầm tù 
để sỉ nhục một người đã chết 

Ở Việt Nam 
chính quyền giữ xác của tù nhân 
như tiếp tục án tù 
vì sợ cái xác sẽ làm rung thành phố 
cái thành phố vốn đã lung lay 

Ôi người thầy hiền lành ấy 
anh không chết mất xác ngoài khơi như ngư phủ 
nhưng cái xác của anh không trở về nhà 
nên đám tang của anh cũng là “Tang Gió” 
Đám tang không có quan tài. 

tmt 
Dec.22/2019