Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Kim Gannon: Bài Hát Giáng Sinh của người lính trong thời chiến - 1943 (Trần Mộng Tú dịch thơ)

Hình minh hoạ, Freepik

I’ll Be Home For Christmas

Kim Gannon
Dịch thơ : Trần Mộng Tú

I'm dreaming tonight of a place I love
Even more than I usually do
And although I know it's a long road back
I promise you

Đêm nay anh mơ về chốn thân yêu
Giấc mơ viển vông hơn cả sức mình
Con đường về nhà dẫu xa xôi quá
Nhưng em yêu ơi, anh hứa với tình


I'll be home for Christmas
You can count on me
Please have snow and mistletoe
And presents on the tree

Anh hứa về trong đêm Giáng Sinh
Hãy tin ở anh, tin tình mình
Em sẵn sàng chưa hoa tuyết trắng
Nhánh tầm gửi và quà cho anh


Christmas Eve will find me
Where the love light gleams
I'll be home for Christmas
If only in my dreams

Đêm Giáng Sinh sẽ tìm được anh
Tình yêu hai ta sáng lung linh
Anh sẽ về trong đêm Chúa xuống
Dẫu chỉ về trong một giấc mơ


Please have snow and mistletoe
And presents on the tree

Sẵn sàng đi em hoa tuyết trắng
Nhánh tầm gửi và quà cho anh


Christmas Eve will find me
Where the love light gleams
I'll be home for Christmas
If only in my dreams
If only in my dreams

Đêm Giáng Sinh sẽ tìm được anh
Tình yêu hai ta sáng lung linh
Anh sẽ về trong đêm Chúa xuống
Anh sẽ về vào Đêm Giáng Sinh

Dẫu anh chỉ về trong giấc mơ
Dẫu anh chỉ về trong giấc mơ

TMT dịch - Giáng Sinh 2019