Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Hạ Long Bụt sĩ LVV: Đại Đàn Giải OanĐàn giải oan là một truyền thống cao đẹp của Việt Nam. Trong Chiêu Hồn Thập Loại Chúng Sinh Nguyễn Du đã nói lên tất cả ý nghĩa nhân bản của việc cúng tế này :

...Cho hay thành bại là cơ,
Ma oan hồn biết bao giờ cho tan…

Khi thất thế ma rơi đạn lạc
Bãi sa trường thịt nát máu trôi
Bơ vơ góc biển chân trời
Nắm xương vô chủ biết vùi nơi nao!..

Buổi chiến trận mạng người như rác
Phận đã đành đạn lạc tên rơi
Lập lòe lửa ngọn ma trơi,
Tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương..

Cũng có kẻ mắc oan tù rạc
Gửi thân vào chiếu lác một manh...

Nhờ phép Phật siêu linh tịnh độ
Phóng hào quang cứu khổ độ u
Khắp trong tứ hải quần chu,
Não phiền trút sạch, oán thù rửa trong...

OAN và OÁN là một tiền đề triết lý đạo đức quan trọng của Tam giáo Việt : nào chuyện Cung Oán, chuyện Đoạn Trường, Chinh Phụ, Vọng Phu, chuyện Oan Thị Kính, nào Suối Giải Oan ở Hương Tích, suối Giải Oan ở Trúc Lâm Yên Tử… trên một đất nước bao lần tao loạn, phân hóa, vong thân hàng trăm năm nay. Chẳng những máu Việt máu Chàm máu Miên máu Thái máu Tây máu Mông Cổ đổ ra, mà cả máu Ma Rốc, Phi châu, Mỹ, Úc, máu tử đạo… cũng đã thấm ướt giải đất hình chữ S này, bao oan hồn trong rừng núi, trên biển cả, cho nên nếu người sống tiếp tục vô minh, mang mâu thuẫn từ cõi Dương vào cõi Âm, thì sẽ tạo ác nghiệp Oan Oán không dứt... Việc lập Đại Đàn Giải Oan tối cần để cởi nút thắt siêu linh: chừng nào còn oan hồn vất vưởng, chừng nào còn hồn siêu phách lạc, thì cõi trần gian này chưa thể an lạc được. 

Ước mong mỗi “Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt”, đại đàn giải oan sẽ được dựng lên để cầu siêu cho người chết và gieo căn thiện cho người sống, từ đó mở ra chu kỳ long hoa thật sự thanh bình tứ hải lạc âu ca(Sấm Trạng) cho bờ cõi Văn Lang vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét