Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Hà Thượng Nhân: Cuối năm, nhớ Anh Chị Võ Phiến

LỜI GIỚI THIỆU : Dịp Tết vừa qua một nhóm bạn văn đã đến thăm bà quả phụ nhà văn Võ Phiến, được bà cho xem một bài thơ của thi sĩ Hà Thượng Nhân viết tặng ông bà vào dịp Tết một năm nào không nhớ rõ. 
Được phép của bà Võ Phiến, chúng tôi xin chụp lại bài thơ với thủ bút của nhà thơ Hà Thượng Nhân, và ghi lại bài thơ Cuối Năm, Nhớ Anh Chị Võ Phiến như dưới đây.

DĐTK
CUỐI NĂM, NHỚ ANH CHỊ VÕ PHIẾN

Gần đến Tết nhớ anh chị Phiến,
Chút duyên văn xui khiến quen nhau.
Thăng trầm hết mấy bể dâu,
Trên đường lưu lạc ngờ đâu còn mình ?
Anh từ nhỏ bình sinh chỉ sách,
Ngoài viết ra còn cách nào hơn ?
Một đời không oán không hờn,
Tìm trong chữ nghĩa cung đờn tri âm.
Chợt ngoảnh lại thôi lầm lẫn cả !
Có ích gì tất tả ngược xuôi ?
Con người chạy trốn con người
Đôi khi ngẫm nghĩ nực cười làm sao !
Nay tính tuổi đã vào hạng lão,
Lòng chưa nguôi nhớ hão thương hờ
Cuối năm, mưa tự bao giờ ?
Ta còn nguyên một nước cờ dở dang.

Kính chúc vạn an

Hà Thượng Nhân