Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Ngô Nguyên Dũng: ru nhau sáu támyêu ai
khuy áo quên cài?
nhớ ai
cửa trước thương hoài cửa sau?
sầu đôi khi
chẳng vì đâu
chắt chiu vô lượng
qua cầu kiếp mai
chiêm bao mỏi
dấu hình hài
mắt môi gửi gắm trong ngoài
bỗng dưng. đôi khi.
có chợt. ngập ngừng?
tóc đành lỗi hẹn
không cùng nắng mưa


hỏi ai
hương lửa sớm trưa
nhớ không?
gương lược cho vừa tay đêm
thương nhau
vạt ngắn bỏ quên
vạt dài áo mỏng mông mênh
thuỷ triều. nước ròng nước nổi
bấy nhiêu
ru nhau sáu tám chín chiều
ruột đau.

(05.2018)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét