Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

Lê Phụng An: KHỨ NIÊN KIM NHẬT


Tranh Nguyên Khai

Năm ngoái
Đồi thông
Ở chỗ này
Áo dài ai gió nhẹ
Bay bay...

Năm nay
Cũng chỗ
Đồi xanh gió
Vạt áo dài bay
Không phải ai!

Ờ nhỉ thời gian
Không sở hữu
Thì thôi
Mây cứ rộng đường mây...

Và thôi
Gió cứ theo đường gió
Ta nhớ người ta
Hôn cỏ cây!

Trầm ngán nghê bay trong lãnh cung
Hương thơm bối rối ngọt vô cùng (*)
Thơ Hàn Mạc Tử ta ngâm khẽ
Nghe ngát lòng ta hương lá thông...

Năm ngoái, Đồi thông, ở chỗ này
Tưởng Ban Mê Thuộc cũng là đây
Nhủ thầm sẽ có bài thơ mới
Thơ có rồi... như thế, tặng ai?

(*) Thơ Hàn Mặc TửKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét