Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Phạm Tăng: Vui với hiện giờ


Họa sĩ Phạm Tăng trước bức tranh Vũ Trụ của ông

Vui lên đừng có u phiền
Thương sau, nhớ trước, đừng quên lúc này
Cuộc đời sát dưới tầm tay
Chung quy chỉ có lúc này được thôi
Cái qua thì đã qua rồi
Vòng tay níu lại cuộc đời được chăng ?
Cái Sau còn ngóng còn trông
Tương lai há chẳng là trong trong lúc này ?
Biết thì sống trọn từng giây
Không thì đắm duối tháng ngày lo âu !

Cúi trông nước chảy qua cầu
Mải trôi, rớt mất khối sầu dưới sông !
Khối sầu chín nhớ mười mong
Không mong nhớ, thoát thấy lòng nhẹ tênh !

Nửa trời, nửa nước chênh vênh
Thấy mình trôi giữa mông mênh... cũng Mình !

1981