Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Đoản văn của CAM VŨ: TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI ĐỌC SÁCH?


Đọ
c sách là mt sinh hot lâu đời ca con người. Nếu chúng ta hàng ngày phi ăn ung để sng thì sách có th coi như là món ăn tinh thn, không có nó tinh thn s tr nên tiu ty, nghèo nàn. Vì sách chính là nơi cha đựng c đời sng trí tu và tình cm ca c nhân loi t thi thượng c đến gi
Khi nhân loi còn thô sơ, chưa có ch viết, con người đã có nhu cu ghi li nhng cnh tượng quanh mình. Ngày nay người ta đã tìm thy vô s hang động có nhng hình v trên vách đá ca con người thi tin s din t cnh sinh hot ca thi xa xưa y như săn bt thú, nhy múa bên đống la v.v... Đó chính là nhng “trang sách” đơn sơ nht mà con người đã “viết” v cuc sng ca mình, nh đó chúng ta có th hình dung phn nào v s sng ca t tiên rt xa ca chúng ta.

Thi thượng c, con người nhiu nơi trên thế gii đã có ch viết riêng ca mình, nhưng chưa có giy nên phi viết trên nhiu vt liu khác nhau. Người Ai Cp c t 3000 năm trước công nguyên đã viết ch lên mt vt liu gi là papyrus, được dt t cây papyrus, do đó tiếng Anh mi có ch paper, tiếng Pháp ch papier để ch giy. Vùng Âu châu người ta dùng da cu, da bê để viết ch. Bên Trung Hoa trước khi giy được sáng chế ra khong đầu công nguyên thì ch được viết trên th tre hay la. n Độ thì dùng mt loi lá gi là lá bi, hơi ging như lá cây c, để viết các b kinh Pht. 

Trung Hoa là nước đầu tiên phát minh ra giy, biến chế t si bông vi, và vì người Tàu giu ngh nên mãi sáu trăm năm sau người Cao Ly ri Nht Bn mi biết làm giy, còn phương Tây thì mãi đầu thiên niên k th hai mi hc được k thut này. 

Đời sng càng ngày phong phú, nhu cu viết xung nhng gì con người suy nghĩ và cm nhn t cuc sng và thế gii càng nhiu. Nhiu thế k đã trôi qua khi sách ng tr thế gii, con người ngày càng ham mê đọc sách, có người tr thành ghin, h có thì gi rnh là ôm ly cun sách mà nghin ngm. Sách giúp chúng ta m rng tm nhìn, nhìn vào ni tâm cũng như nhìn ra thế gii. Qu thc sách đóng mt vai trò vô cùng quan trng trong vic xây dng đời sng tinh thn cá nhân cũng như s liên đới xã hi ca con người. 

Thế mà ngày nay, trong s phát trin nhng phương tin thông tin đin t, t máy phát thanh, ri đến truyn hình, ri computer và internet, con người tr nên lơ là vic đọc sách rt nhiu. Lượng thông tin và gii trí qua âm thanh và hình nh ngày càng tr nên quá di dào và li cũng quá hp dn, nên mi người, nht là lp tr tui b thu hút vào, hng ngày mt rt nhiu thì gi để coi TV, để trò chuyn trên Net, để chơi trò chơi đin t... chng còn thì gi và ý thích đâu mà đọc sách. 
Có người nói: thì người ta cũng hc hi được trên nhng phương tin mi y vy, nhng cái đó thay thế sách v ngày xưa, có gì mà phi lo? Nhưng xem ra vn đề không đơn gin như vy. Vi cun sách trong tay, chúng ta đọc và suy ngm, dành trn thì gi cho nó, có th đọc đi đọc li nhng ch cn thiết hay hp dn, và có thì gi để tiêu hóa trn vn ni dung ca sách. Trong khi đó, nhng thông tin thu nhn vi vàng và nông cn theo li “mì ăn lin” trong các phương tin đin t chng qua ch là nhng thc ăn sng sít, ăn vi, nut vi, chng có th tiêu hóa thành dưỡng cht ích li cho cuc sng tinh thn ca chúng ta. Nhiu nhà giáo dc đã cnh cáo tình trng này, và yêu cu phi gim gi xem TV hàng ngày ca các em hc sinh để các em có thì gi nhiu hơn quay v vi phương tin sách v c truyn. Nếu nhng ba ăn nhanh (fast food) không my tt cho cơ th ca chúng ta thì nhng món mì ăn lin tinh thn cũng vy thôi, chúng s trôi qua tâm trí ca con người mt cách hi ht, và đời sng tinh thn ca chúng ta cũng chng thu hoch được gì nhiu. 
Con người có th s tr nên ngày mt nông cn, tr thành nn nhân ca chính nhng tiến b ca mình, nếu nó không biết quay v tr li vi sách v, cái kho vô tn mà t thi xa xưa, t tiên ca loài người đã hết đời này qua đời khác bi đắp nên. Đọc sách, phi đọc sách thì chúng ta mi tìm thy chính mình trong dòng chy miên vin tiếp ni t thế h này qua thế h khác. Sách chính là cái cu ni vng chc nht gia các thế h và dn đường đến tương lai cho xã hi con người.