Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

PHÂN ƯU: Thân Mẫu của anh Lê Hữu Lộc, tức nhà văn Lê Hữu

Diễn Đàn Thế Kỷ vừa nhận được tin buồn, Thân Mẫu
của anh Lê Hữu Lộc, tức nhà văn Lê Hữu
 Cụ Bà Maria Madalêna
NGUYỄN THỊ TRANG
Sinh năm 1922, tại Vientiane, Lào
Nhà giáo kỳ cựu
Cựu Hiệu Trưởng trường tiểu học Nguyễn Công Trứ
và trường nữ tiểu học Bà Triệu, Banmêthuột,Việt Nam
Đã được Chúa gọi về lúc 7:25 PM ngày 24/7/2017
(nhằm ngày 02/6 nhuần năm Đinh Dậu) tại Việt Nam
Hưởng thượng thọ 96 tuổi.
Chúng tôi toàn thể ban chủ trương của Diễn Đàn Thế Kỷ
xin thành kính phân ưu cùng nhà văn Lê Hữu và tang quyến trước sự mất mát này.
Nguyện cầu Linh Hồn Cụ Bà Maria Madalêna NGUYỄN THỊ TRANG được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa. 
DĐTK
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét