Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Hai bài thơ với thủ bút của MẶC THU

Mời quý đọc giả thưởng thức hai bài thơ của nhà thơ  Mặc Thu do chính tác giả viết tặng ông Như Phong Lê Văn Tiến. Hai bài này, một viết năm 1994 để đưa ông Như Phong lên đường đi Mỹ, một viết năm 1995 khi nhận được thư của Như Phong từ Mỹ gửi về.

Nhưng năm 1996 thì ông Mặc Thu cũng tới Hoa Kỳ, hai người bạn cũ lại gặp nhau.

Ông Mặc Thu qua đời tại Mỹ năm 2002.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét