Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Buổi Ra Mắt Sách cuả Giáo-sư Trần Ngọc Ninh: Ngữ-Vựng Tiếng Việt và Ngữ-Pháp Việt-NamViện Việt-Học vàvà các Bác-sĩ Y Khoa Khoá 1969-1976 
Y Khoa Đại Học Sài Gòn Trân-trọng mời các quí-vị tham dự
Buổi Ra Mắt Sách
Ngữ-Vựng Tiếng Việt 
• Ngữ-Pháp Việt-Nam
cuả Giáo-sư Trần Ngọc Ninh

Trong dịp này, Cơ-Sở Xuất-Bản Viện Việt-Học sẽ trình bày
bản in lần thứ hai cuả sách Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt
Theo Phương-pháp Âm-vị-học cuả cùng tác-giả.
Đây là những công-trình nghiên-cứu và thực-hiện rất quan-trọng để
tân-tiến-hoá nền giáo-dục tiểu-trung-học ở nước ngoài cũng như trong nước.
Chủ-nhật, 14 tháng Năm năm 2017
từ 9:00 AM đến 11:00 AM
Tại Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683
(714) 775-2050 // Website: www.viethoc.com // E-mail: info@viethoc.com

Chương-trình
9:00 am: Khai-mạc
9:00 am – 9:30 am:
Giới thiệu Ngữ-Vựng Tiếng Việt đầu tiên
• Giáo-sư Đàm Trung Pháp
9:30 am – 11:00 am:
Ngữ-Pháp Việt-Nam theo Ngữ-pháp Hoàn-vũ cuả N. Chomsky
• Giáo-sư Trần Ngọc Ninh
11:00 am: Cảm-tạ
Bế-mạcKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét