Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Phân Ưu: Cụ Hoàng Ngọc Uẩn


Diễn Đàn Thế Kỷ vừa nhận được tin buồn, 
thân phụ của nhà văn Hoàng Quân - Hoàng Thị Ngọc Thúy
Cụ Hoàng Ngọc Uẩn 

sinh ngày 10.06.1926 tại Huế, Việt Nam 
vừa qua đời ngày 02 tháng Tư năm 2017 tại Bad-Nauheim, Đức Quốc


Hưởng thọ 91 tuổi.

Chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng nhà văn Hoàng Quân
(đã cộng tác lâu năm với tạp chí Thế Kỷ 21 và Diễn Đàn Thế Kỷ) và tang quyến

Nguyện cầu Hương Linh cụ Hoàng Ngọc Uẩn 
được sớm tiêu diêu nơi Cõi Vĩnh Hằng.

Anh chị em ban Biên tập DĐTK và thân hữu:
Trần Mộng Tú, Đỗ Quý Toàn, Đinh Xuân Quân, Phạm Phú Minh, Trần Minh Triết.
Đặng Phú Phong, Thành Tôn, Đạm Thạch, Trần Yên Hòa, Trần Văn Nam.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét