Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Bồ Tùng Linh/Đàm Quang Hưng dịch: CUỒNG SINH


Túng tình thi tửu bất hiềm cuồng
Can yết như hà lũ thượng đường
Huyện lệnh hữu quyền môn khả diệt
Phó chi nhất tiếu diệc hà phương 

 NHO SINH NGÔNG
Lưu học sứ kể cho tôi nghe câu chuyện sau: 
Huyện Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, có ông bà họ Hồ, chỉ sanh được một trai, đặt tên là Hồ Cường. Lớn lên, Hồ Cường được cha mẹ cho đi học. Vì tính khí ngông cuồng nên Hồ Cường bị bạn bè chế diễu, gọi là Cuồng sinh. Năm Hồ Cường 20 tuổi, cha mẹ đều mất. 
Ba năm sau, hết tang cha mẹ, Hồ Cường cưới vợ là Tần thị. Vợ chồng rất nghèo, trong nhà ít khi có được mươi bát gạo. Hồ Cường lại có tật nghiện rượu, hễ kiếm được chút tiền là đem hết đi mua rượu, chẳng để dành đồng nào. 
Ít lâu sau, thấy vợ chồng mình nghèo quá, Hồ Cường phải bán căn nhà của cha mẹ để lại, lấy tiền sinh sống. Không còn nơi cư ngụ, Hồ Cường thuê người cất cho vợ chồng mình một túp lều ở chân bức tường vây quanh huyện đường. Ngày nào Hồ Cường cũng ra chợ ngồi lê la. 

Năm ấy, triều đình bổ nhậm một vị quan họ Mạc, tới Tế Ninh thay quan tể cũ hồi hưu. Mạc công nổi tiếng ác, thường hạ lệnh giết cả gia đình các tử tội, nên có tên là quan tể diệt gia. Mạc công còn là một tửu đồ hữu hạng, hiếm khi gặp được kẻ nghiện rượu ngang ngửa với mình. Tới Tế Ninh nhậm chức, nghe đồn ở chợ huyện có nho sinh Hồ Cường nghiện rượu nặng, Mạc công liền cho lính ra chợ gọi Hồ Cường vào huyện thất trình diện. Biết quan tể muốn xem tửu lượng của mình ra sao, Hồ Cường mừng lắm, vội theo lính vào huyện thất. 
Sau khi thi lễ, Hồ Cường được Mạc công bảo ngồi đối ẩm. Thấy Hồ Cường uống rượu rất hào, bình luận văn chương lưu loát, Mạc công thích lắm.
Từ đó, cứ cách ba ngày, Mạc công lại cho lính ra chợ gọi Hồ Cường vào huyện thất đối ẩm. Lâu dần, hai người trở thành đôi bạn rượu (tửu hữu). 
Biết Mạc công thân thiết với Hồ Cường, một số huyện dân có chuyện kiện tụng thường tìm tới Hồ Cường, đút lót tiền bạc, nhờ vào huyện thất xin giùm với Mạc công cho mình thắng kiện. Hồ Cường nhận tiền rồi vào xin giùm. Thường thì ai tới nhờ Hồ Cường cũng được quan tể xử cho thắng kiện. 
Thấy Mạc công dễ dãi với mình, Hồ Cường bèn lợi dụng việc xin giùm huyện dân để kiếm tiền. Cứ mỗi lần được Mạc công cho gọi vào huyện thất đối ẩm, Hồ Cường lại xin giùm cho một vài người. 
Ít lâu sau, ngày nào Hồ Cường cũng tự ý vào huyện đường xin giùm huyện dân, không cần phải chờ khi Mạc công cho gọi mình vào huyện thất đối ẩm nữa. Thấy Hồ Cường lợi dụng mình quá mức, Mạc công bắt đầu chán ghét.   
Một sáng, có huyện dân tới đút lót tiền bạc cho Hồ Cường, nhờ xin giùm mình một việc. Hồ Cường nhận tiền rồi tề chỉnh mũ áo, vào ngay huyện đường. 
Lát sau, Mạc công đăng đường. Thấy Hồ Cường đã ngồi trong huyện đường, Mạc công mỉm cười. Bị chạm tự ái, Hồ Cường thẹn quá, mặt đỏ như gấc, mất cả bình tĩnh, đứng dậy la lớn: "Tôi xin giùm người, nếu quan thấy phải thì giúp, thấy trái thì thôi, chứ sao quan lại cười tôi? Kẻ sĩ có thể bị giết nhưng không thể bị làm nhục mà không báo thù! Bị làm nhục bằng cách khác thì việc báo thù còn khó, chứ bị làm nhục bằng cách mỉm cười thì việc báo thù dễ quá mà!" Nói xong, Hồ Cường ngửa mặt lên trần nhà, cố sức cười ha hả, vang động cả huyện đường.
Thấy Hồ Cường nói làm quá lộng, Mạc công thịnh nộ, quát: "Sao ngươi dám vô lễ với bản quan? Há ngươi không nghe tiếng bản quan là quan tể diệt gia hay sao?"
Hồ Cường cũng nổi giận, nói lớn: "Kẻ này không còn cha mẹ, không có anh em, thì quan biết giết ai bây giờ?" 
Mạc công càng giận, quát lính: "Bắt tên cuồng sinh này, đem hạ ngục, tra khảo ngay cho ta!" 
Tuân lệnh quan, lính lôi Hồ Cường vào ngục thất, tra khảo: "Nhà ở đâu?" Hồ Cường đáp: "Không có nhà!" Hỏi: "Không có nhà thì ở đâu?" Đáp:"Ở lều!" Hỏi:"Lều ở đâu?" Đáp:"Ở chân tường huyện đường này!" Hỏi:"Ở với ai?" Đáp:"Với vợ!" Hỏi: "Vợ họ gì?" Đáp: "Họ Tần!" Hỏi: "Cha mẹ đâu?" Đáp: "Mất cả rồi!" Hỏi: "Anh em đâu?" Đáp: "Không anh em!" Hỏi: "Có ruộng vườn không?" Đáp: "Không có!" 
Lính bèn lên trình lên Mạc công. Nghe xong, Mạc công ra lệnh: "Thả tên cuồng sinh ấy ra! Nhưng cấm không cho vợ chồng y cư ngụ ở chân tường huyện đường nữa!" Tuân lệnh quan, lính thả Hồ Cường ra, nhưng đuổi hai vợ chồng ra khỏi lều. 
Thấy vợ chồng Hồ Cường bị Mạc công đuổi khỏi lều, bạn bè thương hại, bèn hùn tiền nhau, mua ít thước đất ở nơi khác, rồi thuê người cất cho hai vợ chồng một túp lều mới.        
Vào ở lều mới, Tần thị hỏi chồng: "Bây giờ chàng còn dám nói làm như thế trước mặt Mạc công nữa hay thôi?" Cường đáp: "Thôi! Ta sợ Mạc công rồi! Từ nay về sau, ta không dám nói làm như thế nữa!"  

Nguồn: Ninh-Hoa.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét