Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Tuấn Khanh: Lãnh đạo tốt, ắt phải biết xấu hổ trước hiện trạng đất nước


Trên trang facebook ca mình, lut sư Lê Ngc Luân có viết rng ông đt nhiên nhn được rt nhiu câu hi, xin ý kiến, v vic phi làm sao khi b công an bt v đn. Tóm tt các thư và tin nhn hi v vn đ pháp lý, ông Luân nói mi quan tâm ln ca dân chúng ch là “Nếu b bt, phi làm thế nào đ t bo v bn thân và không b chết?”.
Không phi vô c mà ngày 8/2/2017, lut sư Lê Ngc Luân phi gii đáp ngay các thc mc y. Vì ch mi trước đó mt ngày, tin tc trên nước Vit Nam li loan đi chuyn mt người đàn ông b gii v đn công an (xã Th Thành, huyn Yên Thành, Ngh An) và bt ng tìm thy đã chết treo c bng si dây giày ca chính ông. Nguyên nhân được công an Ngh An đưa ra, ging như là, do đã tn công v nên người đàn ông này hi hn và t t.
Có th đó là mt v t t tht. Nhưng ai ai khi đc bn tin này cũng cm thy gn gn. Bi Vit Nam, tình trng t chết trong đn công an đã hết sc ph biến. Chính báo chí nhà nước cũng tiết l rng trong ba năm (t tháng 10-2011 đến tháng 9-2014) đã có đến 226 thường dân chết trong các tri tm giam, tm gi. Và phn ln tin tc đưa trên báo chí, đu có phn đnh hướng dư lun là t tìm đến cái chết. Trong nhng v t chết này, cũng có không ít v b khám phá rng thường dân b các nhân viên công an tra tn đến vong thân.

Hình như có chút bt an trong đt nước có ch s hnh phúc cao ngt thì phi. Trong li tư vn ca mt lut sư tên tui như ông Lê Ngc Luân, có hai chi tiết đáng nh. Đó là ông căn dn mi người đng đ b ai gài by v vic “nhn ti đ được khoan hng”, cùng vi vic “may mn” thì được các nhân viên công an hp tác trong vic tiếp cn v án, còn không thì chết d.
Li nhc ca ông Luân khiến người ta nh rng trên mi con đường đô th hay làng quê Vit Nam, bt kỳ đâu người ta có th nhìn thy tm bng đ chói vi hàng ch vàng “sng và làm vic theo pháp lut”. Nhng tuyên ngôn đó, đôi khi có kích c ln đến mc không khác gì phông màn ca mt sân khu r tin.
Trong b phim Red Corner (1997), khi Jack Moore (din viên Richard Gere) là mt doanh nhân M bt oan vì ti danh giết người ti Trung Quc, lut sư bào cha ca nhà nước c đến, xut hin vi câu nói đu tiên là “anh nhn ti chưa, nhn ti thì s được khoan hng”. Khi Jack phn đi và kêu oan, n lut sư này (din viên Bai Ling) gii thích rng mt khi đã b bt, t khc là có ti, bi công an không th sai. Và nếu nhn ti thì hình pht s là được chết nhanh chóng và êm ái hơn.
Dĩ nhiên, đó là chuyn phim nh. Nhưng so vi nhng gì đã din ra, đc bit vi nhng v án oan như ca ông Huỳnh Văn Nén, Nguyn Thanh Chn… tình tiết y xem ra cũng tht gn gũi.
Tháng 4/2015, khi còn là ch tch Quc Hi, ông Nguyn Sinh Hùng được báo chí dn li là ông xúc đng khi hay tin s thường dân chết trong đn công an, theo tng kết là nhiu đến đơn v hàng trăm.
Nhưng xúc đng thôi thì không đ. Người lãnh đo có nhân cách cn phi biết nhc nhã khi hin trng đt nước bt an và vô pháp như vy. Mt khi đt nước luôn c pht trng gióng v ch s hnh phúc, v d báo phát trin kinh tế như sm git… nhưng thy đin vn mi năm thn nhiên nhn chìm làng mc và con người, người bnh còn chen chúc nhau nm hành lang, gm giường… thì lãnh đo phi biết t sám hi v kh năng ca mình.
Khi cá vn còn chết nm dt trên bãi bin, người dân cùng cc và nhà máy th phm Formosa vn được các lc lượng tinh nhu ca nhà cm quyn bo v, bng chính tin thuế ca người dân, thì các nhà lãnh đo đã to dng nên con quái vt đó phi biết cúi mt, nhn thy s đi bi ca mình.
Người lãnh đo la di dân chúng, t chc trình din vic ăn nhng con cá đem v t vùng bin an toàn, đ chng minh bin không nhim đc, thì chính h cũng cn phi soi gương đ nhn ra s ghê tm tràn ra t chính b mt mình. Quan trng là h cn sm nhn ra quyn lc đang có ch là áp đt trong s khinh b ca nhân dân.
Tht l bch. Khi nhà cm quyn ym tr cho quan đim b Tết c truyn vì cho rng ngày l c h, ăn chơi dài ngày. Nhưng chính các nhà lãnh đo nơi nơi là người v ra các l hi man r và phi dân tc tính. Không đâu như đt nước này, mt năm có hơn 8000 l hi, trung bình mt ngày có 22 l hi din ra. Tht khó tìm mt người lãnh đo t tế trong s đó, vì nếu có thì t h đã phi biết xu h vì s suy đi ca h đang trây trét khp đt nước, t chuyn treo c trâu đến phanh thây ln.
Liu năm 2017 này, còn có người dân nào t chết trong đn công an na không? Đó là mt câu hi đy tính d đoán u ám, nht là trong bi cnh báo chí đưa tin vic thượng cng h tay ca ngành công an nói chung vi dân chúng vn nhan nhn xy ra trên đường ph.
Cũng tng chng kiến cnh vô pháp và tàn bo ca công an trên đt nước mình, Michael Bassey Johnson, nhà thơ và là nhà triết hc xã hi Nigeria tng kêu lên rng “Chính sách khng b s không bao gi ngng mt quc gia, khi người-được-gi-là-lãnh-đo chính là bn ti phm và khng b gi danh” (Terrorism will never cease in a country where the so-called leaders are criminals and terrorists in disguise).
Qu vy, tr phi nhng nhà lãnh đo là người tt và biết xu h v hin trng trên đt nước, nhân dân mi có th hy vng v  s đi thay t chính nhà cm quyn.

Tham khoKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét