Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Lý Thừa Nghiệp: TRĂNG LÊN


Xua tan sương cát dã tràng
Vỗ rền tiếng biển bàng hoàng bờ dâu
Nhếch môi lên bát ngát sầu
Tóc tai lũ lượt chia màu bạc đen
Châm dầu đêm đã tàn đêm
Gối tay đánh giấc bên thềm trăng lên.


VỀ NGHE BÁT NHÃ CA


Đánh tiếng chuông rung vạn sát na
Trà thơm ngan ngát chén sơn hà
Trang kinh ai thắp vầng trăng đó
Lão tướng về nghe bát nhã ca.
*
Hoàng hạc còn bay, hoàng hạc bay
Ngàn thu lau sậy gác ngang mày
Lũ lượt bè trôi vô biên xứ
Hạt lệ còn nồng, hạt lệ cay.
*
Về đâu, về đâu cơn mưa mau
Trùng dương đương rót tiếng dương cầm
Người về thắp nến cùng dâu bể
Chợt thấy ba đời, bọt nước xao.
*
Sắc vàng óng ánh áo phương đông
Soãi cánh bay lên những cánh rừng
Hòa âm cùng gió cùng mưa nắng
Vạn pháp rơi vèo, tự tánh không.
Lý Thừa NghiệpKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét