Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

hoàng xuân sơn: vài khúc sáu tám mùa thucửa khải

mềm môi
mềm cả giấc đời
nâng uống thánh ngã
về chơi cửu huyền
uống rùng mình
nạm.  thuyền quyên
lâng lâng hùng khí
trận tiền ngất ngây
môi mềm
uống mãi không say
vì máu đông cứng
mặt dày
da trơ
uống khan
vặt hết bụi bờ
mai
trần như nhộng
nằm trơ khải hoànsông kia . . .

đầy trời
rực.  ánh trăng
suôn
mù sao len lỏi
ám buồn quạnh hiu
nghe trong bao la muôn chiều
cành sương bé mọn
sóng diều đứt dây
nghiệm thu
từ nỗi vơi đầy
một khum nước lã
khốn vây hồn người
chín chiều
vụng dại bay hơi
mốt mai cồn lóa nương đồi
bãi
trơ


nghe hoài

phổi đầy nước.  chạm
thu sơ
cái ho đến tự bao giờ
heo may
đầu hôm phải gió
ngật ngầy
mũi kim thời khí
tiêm ngay thần hồn
vàng trời
vàng cả núi non
trái phiêu rụng xuống
nghe hòn chồng lên


hoàng xuân sơn
tháng chín năm mười một