Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Ðã phát hành "Tưởng Niệm Nhà Báo Như Phong Lê Văn Tiến".


...
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.
Có thể tìm mua sách qua www.nguoivietshop.com,
 www.amazon.com và các nhà sách.
Nxb Việt Ecology Press và Người Việt Books