Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Thái Bá Tân: Xin Có Đôi Lời


Nhà thơ Thái Bá Tân

Vấn đề là ở chỗ - Nhà nước ta xưa nay
Hễ ai đó phản đối, - Thì lập tức, người này
      Bị quy là phản động, - Là diễn biến hòa bình.
      Tức là muốn phá hoại, - Lật đổ nhà nước mình.
Mà đã định kiến thế, - Thì nhà nước tất nhiên
Không nghe, không xem xét. - Vụ việc sẽ lãng quên.
      Nhà nước cứ lem lẻm - Lắng nghe dân, thực tình,
      Chỉ muốn nghe lời nịnh, - Trù úm lời phê bình.

*

Tôi, một công dân tốt, - Xin được có đôi lời:
Nhà nước mà làm thế - Chỉ tổ người ta cười.
      Dân bây giờ tinh lắm, - Càng không dễ bị lừa.
      Cái trò trẻ con ấy - Người ta đã biết thừa.
Mỗi người có quyền chọn - Một lý tưởng, tất nhiên.
Nhưng cao hơn lý tưởng - Là Đất Nước, tổ tiên
      Đất nước đang nguy khốn - Vì thảm họa môi trường.
      Nên người dân lên tiếng - Cũng là chuyện bình thường.
Không ủng hộ thì chớ, - Còn đàn áp mạnh tay,
Nhà nước tự bộc lộ - Là ai trong vụ này.
      Hãy tạm gác mọi chuyện, - Chính kiến và bất đồng.
      Môi trường là trên hết. - Trên hết là non sông.
Hãy để dân được nói, - Thậm chí cả biểu tình.
Đó cũng là một cách - Ủng hộ nhà nước mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét