Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Mai Loan: CHỪNG NÀO THÌ DONALD TRUMP MỚI “THỨC TỈNH”?


Đi hi Đng toàn quc ca hai phe Cng Hoà và Dân Ch va kết thúc vào cui tháng 7 va qua là dp đ cho c tri toàn quc được dp nhìn rõ hơn v hai ng viên được chính thc đ c bi mi đng trong cuc chy đua vào đu tháng 11 sp ti đ đnh đot nhân vt s tr thành ch nhân ca Toà Bch c trong vòng 4 năm sp đến.
Sau nhng gi phút “h hi” ca các đi biu v tham d đi hi đng cũng như ca c tri trên toàn quc được dp chng kiến nhng hình nh được xem như là tt đp và tích cc nht cho các ng viên “gà nhà”, tình hình vn đng tranh c thường là tm lng đng hơn. Lý do là vì người dân đang bước vào tháng 8 ca mùa hè và giành nhiu thi gian hơn cho nhng sinh hot gii trí hoc ngh hè trước khi bước vào mùa tu trường ca các em hc sinh và sinh viên.

Các cơ quan truyn thông cũng bn tâm nhiu hơn v mt sinh hot th thao ni tri đáng chú ý, đó là Thế Vn Hi mùa Hè đang din ra thành ph Rio de Janeiro ca Ba Tây (Brazil), đc bit ln này vi thành tích sáng chói ca rt nhiu các nam n lc sĩ ca Hoa Kỳ nhiu b môn khác nhau như bơi li (vi Michael Phelps và Katie Ledecky), th dc (gymnastics) vi Simone Biles và các kiu n ca Hoa Kỳ đè bp các đi th kỳ cu và ni tiếng như Nga Sô, Trung Cng đ giành khá nhiu huy chương đ loi. Trong lúc đó, đi th lâu đi đáng ngi nht ca Hoa Kỳ t trước ti nay là Nga (hu thân ca Liên Sô) gi đây đã phi nhường bước s 2 cho mt nước cng sn khác là Trung Cng sau khi phái đoàn Nga b mang tiếng nng n vì v tai tiếng dùng thuc tr lc phi pháp (doping) có h thng và còn được nhân viên nhà nước bao che và cùng toa rp. Hu qu tai hi ca nó đã khiến cho nhiu lc sĩ ca Nga phi b “treo giò” bi U Hi Thế Vn và không được quyn tham d Thế Vn Hi.
Tình hình thi s chính tr ti Hoa Kỳ, đc bit liên quan đến cuc vn đng bu c tng thng, thường là ch thc s sôi ni tr li vào đu tháng 9, sau ngày l Lao Đng, cùng thi đim vi mùa tu trường ca đa s hc sinh và sinh viên trên toàn quc. Đây cũng là du mc đánh du thi đim tranh đua ráo riết gia 2 ng c viên ca 2 chính đng trong 2 tháng cui cùng đ mong ly phiếu ng h ca đa s các c tri thuc khuynh hướng trung dung hoc đc lp, và đến lúc đó vn còn chưa quyết đnh s ng h cho ai.
Thế nhưng cuc bu c năm nay t lúc ban đu đã cho thy nó là mt hin tượng kỳ l và bt ng nht trong lch s chính trường nước M, vi mt ng viên cũng kỳ l và quái g khác thường nht nhưng cui cùng li đánh bi được tt c các đi th khác trong đng Cng Hoà, đó là Donald Trump. Vì thế nên mi dn đến mt chi tiết bt ng và kỳ l khác, đó là chưa bao gi người dân M s phi đi din vi mt v tân tng thng có đa s c tri bc mình hay oán ghét nht: hoc là bà Hillary Clinton ca đng Dân Ch vi khong 54-56% c tri bt mãn hoc không tin tưởng, nhưng có l cũng còn đ hơn là Donald Trump ca đng Cng Hoà có đến 61-64% c tri chê bai hoc chng đi. (Trong mt chng mc nào đó, người ta có th ví von rng trong cuc bu c tng thng năm nay, người dân ti Hoa Kỳ ch có mt trong hai la chn: gia mt ng viên xu (bad) và mt ng viên khác còn xu t hơn na (worse)!
Ln này, cuc vn đng bu c cũng khác l hơn so vi nhng kỳ tranh c trước đây khi mà gii truyn thông tiếp tc chú ý đến khá nhiu vào mt thi đim tưởng chng như ít xáo trn trên chính trường vào gia mùa hè yên ng, mt phn có l cũng vì ng c viên Donald Trump tiếp tc to nên nhng sóng gió khiến mi người không th không chú ý đến.
Hu hết các t báo ln ti Hoa Kỳ thường không dn thân sâu vào ni tình nhng cuc bu c thi đim ban đu, dù rng mi người có th đã hiu rõ quan đim hay khuynh hướng ưa chung ca ban giám đc hay ban ch biên ca các cơ quan truyn thông đó. Nói chung, dù là theo khuynh hướng cp tiến hay bo th, các t báo ti Hoa Kỳ thường đóng vai trò thông tin đ tường thut khá trung thc tt c nhng din biến trên chính trường đ t đó mi người dân có th theo rõi thi s mt cách chính xác và đy đ, dù rng mi t báo đu có mt s lượng các nhà bình lun đưa ra nhng nhn đnh hay quan đim riêng r ca mình. Ch đến vài ngày chót trước ngày b phiếu, các ban biên tp ca các t báo mi chính thc đưa ra quan đim ca mình, thường là đ ng h (endorse) cho mt ng viên nào đó. [Cũng xin m ngoc thêm đây là vic mt ng viên nhn được s ng h chính thc (endorsement) ca mt (hay đa s) t báo ln ti mt đa phương, mt tiu bang hay trên toàn quc tuy mang mt ý nghĩa biu tượng rt quan trng, nhưng chưa chc đó là du ch báo hiu đúng nht v kết qu thng thua sau cùng].
T Wall Street Journal, mt trong nhng t nht báo kỳ cu và ni tiếng đng hàng đu ti Hoa Kỳ, gn đây cũng đã nhp cuc khá tích cc trong cuc bu c năm nay vi nhiu bài xã lun ca ban biên tp cùng nhiu bình lun gia khác, phn ln có l cũng vì yếu t kỳ l và bt ng nht ca các ng viên trong cuc bu c năm nay. Trong ngày Ch Nht va qua (14/8), t WSJ li cho đăng mt bài xã lun mi nht có ni dung đy bt li cho nhà t phú Donald Trump, vi cái ta đ khá chính xác là “Trump’s Self-Reckoning”, có th tm dch là Gi Tính S cho Trump.
(Vì l đó nên k viết bài này, dù đang trong thi gian ngh hè thường niên cùng vi gia đình và ln này v thăm nhà, nhưng chng may li lây mc bnh cm nên ch nm nhà ngi xem tin tc, và do đó mi có thì gi ngi viết bài tng hp phân tích này đ thưa chuyn cùng bn đc).
Mc dù t WSJ cũng ni tiếng và uy tín không thua gì mt t nht báo hàng đu khác là t New York Times (NYT), nhưng mi người đu biết rõ là t NYT có khuynh hướng cp tiến trong khi t WSJ ng h lp trường bo th rõ rt vì đây là cơ quan ngôn lun đi din cho gii tư bn hàng đu ti Hoa Kỳ. Vì thế cho nên bài xã lun ca t WSJ phi được coi như là mt li phân tích đáng chú ý cho phe bo th và đng Cng Hoà ch không phi ch đơn thun là mt li ch trích ca mt t báo có lp trường thiên t như thói quen ca nhiu người (đc bit là trong gii truyn thông tiếng Vit ti hi ngoi) thường hay vơ đũa c nm tt c nhng cơ quan truyn thông ln mi khi đc các bài báo không phù hp vi nhn đnh hoc cm tính cá nhân ca mình.
Bài xã lun ca t Wall Street Journal trong s mi nht vào Ch Nht cui tun qua cho rng ng viên được chính thc đ c ca đng Cng Hoà và nhng người ng h ông cung nhit trong thi gian qua gi đây đang phi đi đu vi “gi phút ca s tht” (moment of truth).
S tht đó là gì? Theo ban ch biên t WSJ, “khong thi gian còn li đ cho ông Donald Trump có th xoay ngược thế c đang càng ngày càng rút ngn li”. Nếu din dch mt cách bình dân hơn, người ta có th nói là ông Trump ch còn mt ít ngày ngn ngi đ thay đi tình thế quá bt li vi hy vng gim bt hay ngăn chn nhng thit hi cho mình hu có th lt ngược tình thế trong tương lai. Tuy nhiên, con s nhng ngày ngn ngi còn li đó càng teo dn, và ch trong ít lâu na thì coi như s tt ngúm nim hy vng ca ông Trump cũng như phe Cng Hoà cho trin vng thành công ca h, lúc ban đu tưởng chng như cũng sáng sa sau 8 năm cm quyn ca TT Obama thuc phe Dân Ch, nhưng gi đây có l cũng s trôi theo giòng nước cun ca làn sóng chng đi Trump. Lý do đơn gin ca kết lun bi quan ca ban ch biên t WSJ vì h cho rng ông Trump đã tiếp tc gây chng đi bc mình cho đng Cng Hoà, và t hơn na là ông đã không biết cách điu hành mt chiến dch vn đng tranh c hu hiu. 
Bài báo đưa ra nhiu chi tiết cho thy t l ng h cho ông Trump ti nhiu tiu bang ngang nga (swing states) đang ngày càng tt dc, và cá nhân nhà t phú này cũng như b tham mưu ca ông đã quá bết bát trong vic điu hành mt b máy vn đng rt quy mô và phc tp ca mt cuc tranh c có tm mc quá rng ln.
[Tưởng cũng nên nhc li là tuy cuc bu c tng thng M là mt cuc bu c theo hình thc ph thông đu phiếu khi mi c tri trên toàn quc đu cùng đi b phiếu trong ngày th Ba đu tháng 11 sp ti (tr nhng người đã chn quyn đi b phiếu sm trước đó), nhưng kết qu thng thua li không đơn gin như nhiu người lm tưởng khi nghĩ rng ng viên nào giành được s phiếu cao nht là coi như thng cuc.
Tht ra kết qu chung cuc là tng hp kết qu ca tng tiu bang cng li, và mi ng viên v đu ti mt tiu bang coi như s nm trn tng s phiếu c-tri-đoàn (electoral votes) ca tiu bang đó. Tiu bang càng đông dân, như California, Texas, Florida, New York, thì càng có phiếu c-tri-đoàn cao hơn. Tng s phiếu c-tri-đoàn là 538, do đó người nào đt được 270 phiếu c-tri-đoàn là coi như đã vượt qua đa s quá bán và đương nhiên đc c. Do đó, kết qu bu c tng thng M chính là kết qu cng li ca 50 tiu bang riêng r cùng din ra trong ngày. 
Do bi nhiu yếu t đa dng ca lch s, có khong 40 tiu bang có thành tích hay khuynh hướng nghiêng rõ ràng theo khuynh hướng cp tiến (bu cho Dân Ch) hay bo th (bu cho Cng Hoà), và chiu hướng này đã không thay đi t nhiu thp niên liên tiếp va qua, do đó kết qu ti các tiu bang này coi như đã được biết trước. Ch còn li khong 10 tiu bang được xem là ngang nga vì t l cách bit gia hai bên rt khít khao, và vì thế nên c hai phe Dân Ch ln Cng Hoà đu ráo riết vn đng ti nhng nơi này mà thôi.
Có th nói là cuc bu c tng thng ti M ch thc s đáng theo rõi ti 10 tiu bang ngang nga này vì nh hưởng quyết đnh ca nó, và người nào giành được đa s phiếu ti các tiu bang này đương nhiên cũng sưu thế nhiu hơn đ tr thành người thng cuc. Trong bi cnh hin nay vi 40 tiu bang đã đnh hình khuynh hướng ng h ca c tri, ng viên phe Dân Ch coi như đã có li thế vi khong 232 phiếu c-tri-đoàn trong khi ng viên phe Cng Hoà ch đt chc chn có được khong 192 phiếu. Do đó, trong s hơn 110 phiếu c-tri-đoàn còn li 10 tiu bang ngang nga, ng viên phe Cng Hoà (tc là ông Donald Trump) càng gp áp lc nhiu hơn na đ thng ln ti đa s các tiu bang này thì mi hy vng lt ngược tình thế.]
Trong tình cnh bt li đã có sn đó, ông Trump thay vì khôn ngoan và bình tĩnh nhn đnh tình hình đ mong tìm mt sinh l thoát nn thì li tiếp tc lên tiếng ch trích gii truyn thông sau khi có nhiu lot bài đưa ra nhng hình nh tiêu cc bên trong ni b ca ông. Trong mt bài lên tiếng trên mng thông tin Twitter, ông Trump viết như sau: “Nếu bn truyn thông gm ghiếc và tham nhũng này theo dõi chiến dch vn đng ca tôi mt cách đng đn và đng đưa ra nhng ý nghĩa sai lch các li nói ca tôi, thì tôi có l s dn trước bà Hillary đến 20%.
Theo ban ch biên t WSJ, thì có l ông Trump nói rt đúng khi cho rng đa s gii truyn thông đu mong mun thy ông b tht c. Nó cũng ging như trước đây, đa s gii truyn thông cũng không mun thy nhng ng c viên ca phe Cng Hoà được thành công, như trường hp ca các ng viên George W. Bush (Bush Con),  George H.W. Bush (Bush B) và Ronald Reagan. Thế nhưng nhng người này cui cùng cũng đã đc c. Lý do ca s khác bit này là ông Trump đã to quá nhiu cơ hi d dãi cho gii truyn thông và nhng đi th ca ông có th tn công mt cách hiu qu.
Điu đáng nói, và cũng đáng lo cho nhng người quan tâm đến uy tín ca đng Cng Hoà, là tt c nhng người ph tá trong b tham mưu ca ông Trump, và k c nhng người thân trong gia đình ông ta, cũng mun rng ông Trump hãy đưa ra mt thông đip rõ ràng đ c đng cho s thay đi trong la chn ca c tri sau 8 năm cm quyn ca phe Dân Ch và ông Obama. Tt c đu mun ông hãy chu khó tuân theo k lut ca mt chương trình vn đng tranh c. H mun ông hãy chú ý nhiu hơn v đ tài phát trin kinh tế quc gia, nâng cao li tc cho người dân, và chính sách đi phó vi bn khng b. H nghĩ rng ông Trump nên dn nhiu n lc đ biến cuc bu c này tr thành mt cuc trưng cu dân ý v nhân vt Hillary Clinton, thay vì v chính cá nhân ông ta. Và vì thế nên h mun ông Trump hãy c gng mi ngày giành thêm chút thì gi đ có th tìm hiu hoc hc hi thêm v các đ tài quan trng mà ông ta cn phi thông hiu nếu như ông s tr thành tng thng.
Liu nhng đòi hi như vy có quá khó khăn hay không cho mt ng c viên có tham vng tr thành tng thng? Đi vi mi chính tr gia khác, điu này tht ra là chuyn bình thường mà mi người đu phi c gng, nhưng vi riêng ông Trump thì dường như nó có v hơi khó khăn đ thc hin được. Thay vì chu khó ngi đc các bn tài liu tóm lược mt s nhng vn đ trng đi mà các ng viên cn phi nm vng đ tr li vi báo gii hoc đ thuyết phc người nghe, ông Trump ch thích ngi xem các chương trình tranh lun trên truyn hình. Ông vn lc quan tin rng chiến thut “ăn nói đp chát, ăn miếng tr miếng” như trong cuc bu c sơ b va qua đã khiến ông h gc được tt c các đi th khác trong phe Cng Hoà s tiếp tc thu hút s chú ý và ng h ca nhiu gii c tri bo th ôn hoà hoc có khuynh hướng đc lp, dù rng nhiu người trong nhóm này đu nghi ngi rng mt người có tâm tính và li l bc đng như vy liu có xng đáng đ tr thành v tng tư lnh ti cao ca đ nht siêu cường hay không.
Donald Trump dường như cũng tin rng đám đông có mt trong nhng bui mít-tinh được t chc đ v tay ng h gà nhà mt cách cung nhit có th được coi như là bng chng rõ ràng chng t kh năng giành được lá phiếu, ch không cn phi có mt b máy rng ln vi hàng chc ngàn nhng nhân viên tình nguyn cùng vi mt h thng làm vic tinh vi và hu hiu đ có th kêu gi c tri cùng phe là hãy siêng năng đi đến thùng phiếu. Ông ta dường như cũng tin rng vi phương tin truyn thông Twitter hoc Facebook mà hin nay ông có th phát tán thông tin đến đám đông nhng người ng h thì điu đó cũng bù đp li khiếm khuyết mà ông đang thua đi th Hillary Clinton rt xa khi mà phe Dân Ch đã tung ra hơn 100 triu M kim cho các mu qung cáo bt li cho ông Trump ti nhng tiu bang ngang nga. 
Tuy nhiên, cho đến nay mi người đu đã thy là tt c nhng điu đó đu không có hiu qu. Và nhng người thy rõ hơn ai hết chính là nhng ph tá thân cn nht ca ông, nhng người đã vô tình hay c ý tiết l ra ngoài nhng chi tiết v s lng cng trong ni b. Nhng người này có th đã làm chuyn đó là đ bo v uy tín ca h sau này (khi bin minh rng chính h đã khuyên can nhưng ông Trump không nghe theo li khuyến cáo ca h), nhưng điu đó cũng là du hiu thường xy ra cho nhng chiến dch vn đng tranh c đang gp tht bi. Nhưng điu đáng nói hơn na là nhng du hiu lng cng trong ni b b tiết l ra ngoài thường là ch xy ra vào tháng 10, tc là vào thi đim mà cuc vn đng đã tri qua mt thi gian dài, ch chưa bao gi nó li xy đến vào gia tháng 8 khi mà cuc vn đng gn như chưa thc s bt đu.
Điu đáng lo và đáng bun hơn hết cho các viên chc và chiến lược gia ca đng Cng Hoà là đáng lý ra h đã có mt con đường khá thun li đ giành li Toà Bch c trong năm nay. Theo mt chuyên gia đánh giá v trin vng thành công ca các ng viên là ông Alan Abramowitz da trên nhiu yếu t đa dng (t mc tăng trưởng kinh tế GDP trong năm, đến t l ng h ca v tng thng đương nhim và thi gian dài 8 năm cm quyn tng thng v mt đng) thì t l thành công ca phe Cng Hoà năm nay tương đi khá cao, nht là khi ng c viên ca phe Dân Ch là bà Hillary Clinton li được xem như là mt ng viên tng thng có t l c tri không ưa thích cao th nhì trong lch s. Điu tr trêu cho phe Cng Hoà là đi th ca bà Clinton ln này li chính là người có t l t hi cao nht, không ai khác hơn chính là Donald Trump.
Nhng cuc thăm dò dân ý gn đây cho thy là s ng h cho ông Trump đang tt dc ti hu hết các tiu bang ngang nga. Ti mt s nơi như New Hampshire, ông b bà Clinton dn xa đến trên 10 đim. Nhng tiu bang có nhiu k ngh thuc vùng Midwest mà ông Trump thích hô hào là ông s lôi kéo s lượng ln nhng c tri thuc thành phn lao đng, chng hn như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, gi đây li t chuyn s ng h cho bà Clinton. Điu đáng ngi hơn na là ti mt s các tiu bang mà các ng viên phe Cng Hoà trước đây như các ông John McCain (vào năm 2008) và Mitt Romney (2012) đã thng d dàng thì gi đây t l hơn thua ca ông Trump trên bà Clinton cũng b rút ngn li đ tr thành khá khít khao mt cách đáng ngi. Điu này cho thy là nếu như ng c viên ca phe Cng Hoà còn phi lo cht vt đi vn đng ti mt s tiu bang như Georgia, Arizona hoc Utah thì nó có th là du hiu báo trước mt làn sóng tht bi v b cho Donald Trump và phe Cng Hoà trong năm nay.
Thay vì giành thi gi đ nghiên cu v mt s các đ tài đ đưa ra li trn an cho đa s c tri vn còn chưa tin tưởng vào mình cũng như đ sa son cho nhng cuc tranh lun sp ti vi đi th Hillary Clinton, ông Trump li thích nói nhiu hơn v mình trong 3 tun l va qua và nhng li nói ca ông đu tr thành vũ khí np đn cho nhng người chng đi đ chng minh v tư cách và mc đ trưởng thành và chng chc ca mt chính tr gia còn non kém và háo thng như ông ta. (Chng hn như khi ông hô hào vi c tri ng h ông cung nhit rng chính TT Obama là k khai sinh ra t chc Hi giáo quá khích ISIS, và bà Clinton là người đng sáng lp ca t chc ISIS này! Ri ông cũng nói khích thêm rng nếu bà Clinton được đc c thì s đưa ra nhng chính sách gii hn vic s hu súng ng, và do đó nhng người dân nào mun bo v Tu Chính Án s 2 này (cho phép người dân được quyn có súng ng) là hãy đng lên tìm cách trit h bà! (Vài ngày sau thì ông Trump mi đính chính rng t ng “trit h” nên hiu theo nghĩa bóng ca nó ch không phi theo nghĩa đen như nhiu người đã ch trích ông, bi vì đa s nhng c tri ng h Donald Trump mt cách cung nhit thường là gii ít hc, hơi nông cn nên d b kích đng bi nhng li hô hào m dân ca ông.)
Đ kết lun, bài báo ca t WSJ đã ch trích thng thng và nêu đích danh nhng người li dng thi cơ đ đánh bóng cho hình nh ca Donald Trump trong thi gian qua rng ông ta là mt ng viên có th đánh bi được bà Hillary Clinton trong cuc đua năm nay. Đó là nhng người như các ông Chris Christie (thng đc New Jersey), Newt Gingrich (cu Ch tch H vin), Rudy Giuliani (cu Th trưởng New York), Paul Manafort (Trưởng nhóm vn đng cho Trump) và nhiu bình lun gia trên các chương trình bo th cc hu ca phe Cng Hoà, t nhiu tháng qua đã luôn ming trn an rng thế nào ri thì ông Trump cũng s thay đi đ phù hp vi tình thế mi.
Tuy nhiên, gi đây chính các thy bàn kiu “quân sư qut mo” này cn phi đi din vi s tht, trước khi chính cá nhân ông Trump cũng phi tnh ng trước khi s vic đã tr thành quá mun. Nếu như ông ta không chu thay đi t đây cho đến ngày l Lao Đng vào đu tháng 9 sp ti, thì coi như đng Cng Hoà không còn có chn la nào khác ngoài vic chp nhn lá bài Donald Trump đã b đt cháy, và t đó h s dn mi n lc và tin bc đ có th cu vãn cho các ng viên Quc Hi và nhiu chc v chính quyn tiu bang cp dưới.
Chuyn dài v cuc bu c tng thng M chc chn là s còn nhiu kỳ sp ti, ha hn nhiu biến chuyn thay đi bt ng khó tiên đoán. Xin hn s tr li đ tài này trong nhng bài báo kế tiếp, và chúng ta cũng đành phi tiếp “wait and see” là vì vy.   
MAI LOANSàigòn, ngày 15/08/2016

TB: Vài ngày sau khi bài viết được gi đ đăng trên báo, đã có thay đi ln trong cuc vn đng khi ông Paul Manafort đã quyết đnh rút lui khi chc v Trưởng ban điu hành cuc vn đng, và cá nhân ông Trump cũng bt đu lên tiếng nhìn nhn là đã có nhiu lúc đưa ra nhng li nói h hênh, gây tn thương cho nhiu người v.v. Điu tr trêu là Paul Manafort được xem như là mt chuyên gia kỳ cu v vn đng và do đó cũng khiến nhiu người bo th tin tưởng rng có th thuyết phc Donald Trump sm thc tnh đ thay đi.
Sàigòn, cp nht 20/08/2016Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét