Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Bùi Tín - Bà Chủ tịch Quốc hội cũng phải học làm người!


Trong l
n tuyên th th nht bà Ngân mc áo dài đ lòe lot, c thêu hoa văn vàng chóe, mà không ai hiu ni là hình ha theo mô-típ gì.
Bà Nguyn Th Kim Ngân đưc hai ln bu làm Ch tch Quc hi. Trước đó bà còn đưc bu làm y viên B Chính tr ca đảng CSVN.
Đưc biết, thi chiến tranh bà Ngân sng trong mt gia đình theo Mt trn Dân tc Gii phóng quê hương Bến Tre, sau đó lên Sài Gòn hc Đại hc Văn khoa. Sau 30/4/1975, bà làm vic ti Ty Tài chính tnh Bến tre; năm 1991 được kết np vào đng CSVN và làm Giám đc S Tài chính tnh Bến Tre; năm 1995 giữ chc Th trưởng B Tài chính. Năm 2001, bà đưc bu vào Ban Chp hành Trung ương. Sau đó bà ln lượt đảm nhim các chc v Th trưởng B Thương mại ri B trưởng Lao động - Thương binh - Xã hi. Bà đc c đại biu Quc hi năm 2007; đến năm 2011 làm phó Ch tch, và nay là n Ch tch Quc hi đầu tiên dưi chế độ Cng sn.

Trong ln tuyên th th nht bà Ngân mc áo dài đ lòe lot, c thêu hoa văn vàng chóe, mà không ai hiu ni là hình ha theo mô-típ gì. Không phi kiu áo gm hoa văn chữ th, cũng không phi hình hoa sen, hoa hng hay hoa cúc, ch có th gi là d hình đ đánh đ thiên h. Chưa thấy ai gii nghĩa rõ v hình ha trên c và ngc áo bà ch tch, và điu này hình như vn còn là mt bí mt quc gia.
Điu đáng trách là cơ quan l tân ca Nhà nưc, ca Chính ph, Quc hi, và B Ngoi giao đã không chăm lo cho bà ch tch mt b cánh lch s, nn nã, gin d, mà li để cho bà chn ly mt b áo qun chói mt không ging ai, như một kép n phường tung, hết sc quê kch, kiu trưởng gi hc làm sang, gi ra hình nh ca mt n cung phi thi Trung Hoa c.
Theo nếp sng văn minh hiện ti, các n chính khách khi làm vic đều ăn mặc lch s, sang trng mt cách kín đáo, thưng là màu sm. Các nhà lãnh đo thuc phái n ca nước ngoài đu có li phc sc như thế trong các nghi l chính thc, như Thủ tướng n Độ Indira Gandhi, Th tướng Anh Margaret Thatcher, Đệ nht Phu nhân Michelle Obama…
Ri bà Ngân s có dp đi ra nước ngoài, rt mong các nhà l tân, chuyên gia y phc, ha s cung đình chăm lo đến b cánh cho bà ch tch sao cho lch s, đứng đắn, gin d mà không kém v duyên dáng, nhã nhn.
Đó là v hình thc, còn v li ăn tiếng nói ca bà ch tch Quc hi thì li còn quan trng gp bi phn.
Báo chí trong nưc đưa tin trong cuộc hp báo ngày 23/7 ti tr s Quc hi, bà ch tch đã cao ging dy đời rng "V n nếp dân ch, trong mt gia đình, b m không tôn trng con cái thì ri con cái cũng không tôn trng người khác. Mt đất nước thiếu dân ch thì lòng dân không yên". Đó là khi bà tr li nhà báo v quan h lãnh đo nhà nưc, Quc hi, đảng vi công dân.
điu gì đó rt khó nghe, rt ngang ngược, đầy tính kiu gia trưởng trong phát biu này ca mt nhà lãnh đo đối vi nhân dân. Có l Bà Ngân quên rng trong s 93 triu dân VN, có hơn 30 triu người nhiu tui hơn cái tui 62 ca bà.
Phát biu ca bà Ngân - đã đưc in ra c triu bn ngay trong nước và ph biến trong Văn kiện Quc hi khóa XIV - là bng chng hin nhiên v tư cách, hc vn, trí tu, trình đ và kh năng cầm quyn ca mt "bà ln cng sn" cũng như của đảng CSVN trong thi k suy thoái toàn din không sao t cu ni.
Nếu còn có nhân cách, Bà Nguyn Th Kim Ngân phi lên tiếng xin li nhân dân, và Ban Tuyên hun TƯ đảng CS cũng phải có li gii thích tha đáng và nói lên chính kiến ca mình. Đây cũng là dp chnh hun chính tr cho toàn đng CSVN, mt t chc đã sa sút đến tn cùng v phm cht và đo làm Ngưi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét