Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Bức thư cuối cùng

Dưới đây là hình ảnh bức thư cuối cùng của nhà văn Dương Nghiễm Mậu gửi Bác sĩ Ngô Thế Vinh, vào khoảng đầu năm 2016.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét