Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Dr. Nikonian - Về case-study mang tên Tôn Nữ Thị Ninh


Nh
ư mt người đàn ông, tôi có thin cm vi bà Tôn N Th Ninh (TNTN).
Tuy không đp, nhưng dáng dp bà ta thanh nhã, khác vi nhng khuôn mt u nn, nung núc tht và m mà ta vn thường thy trên báo Nhân dân hay các chương trình thi s.
Tuy là chính khách Vit Nam, bà ta li có hc vn.
Tuy là chính khách, bà ta ăn mc lch lãm, khác vi nhng b dng xúng xính, áo đi đng áo, người đi đng người.
Li tuy là chính khách, bà ta nói được nhiu ngoi ng, đi vt gót giày nhiu quc gia Âu châu.
Tôi hiu lý do ca nhiu người trông cy vào mt chính khách biết nói tiếng Anh (tuy chưa chng t kh năng li sui) như bà TNTN.

My hôm nay bà TTNT b mc v v nhng lý l cá nhân chung quanh ông Bob Kerrey làm ch tch Đi hc Fullbright Vit Nam. Gi là cá nhân, vì mc dù bà xưng “chúng tôi”, nhưng không my ai đng tình vi bà y. Mà li còn phn đi kch lit. Lý l ra sao thì cng đng đã ch rõ là mt s hp hòi không đáng có, thm chí đáng chê trách v s thin cn, hn thù đng sau lp lun ca bà ta.
Như nhng người Vit Bolsa căm thù cng sn thu xương, thì t bà Ninh cũng hn người M đến như vy sau cuc chiến 30 năm tàn khc kia. Ta nên đng v phía bà y mà châm chước cho cái s hp bng này, nó hoàn toàn có th hiu được.
Vì khi người ta còn hn thù, người ta d sa vào s u mê, c chp, cc đoan. Phe nào cũng thế!
Tôi thc lòng nghĩ vy mà th ơ vi lý l ca bà Ninh trong v Bob Kerrey. Ai chng biết người cng sn thì hay thù vt, và… thù rt dai!
Tuy nhiên, ký c, nht là ký c thi Internet li có tính dt dây. Nó làm tôi nh li cũng bà TNTN, nguyên đi s Ðc Mnh Toàn Quyn ca VN ti Liên Hip Châu Âu (EU), phó ch tch y Ban Ði Ngoi ca Quc Hi, ti bui hp báo ti Câu Lc B Báo Chí Quc Gia Hoa Kỳ hi tháng 10 năm 2004, đã nói v tình trng nhân quyn ti t Vit Nam bng mt câu nói “bt h”:

“Trong gia đình chúng tôi có nhng đa con, cháu hn láo, bướng bnh thì đ chúng tôi đóng ca li trng tr chúng nó, dĩ nhiên là trng tr theo cách ca chúng tôi. Các anh hàng xóm đng có mà gõ ca đòi xen vào chuyn riêng ca gia đình chúng tôi.”
Chính câu nói này, ch không phi v n ào Fullbright mi làm tôi, mt người dân ni gin. Tôi không th hiu được mt chính khách, mt nhà ngoi giao, mt giáo sư Đi hc Văn khoa Sài Gòn li có th dùng mt tương quan cha m – con cháu đ so sánh v nn pháp tr trong thế k 21 được. Thi phong kiến h bi mà các đng chí ca bà y hô hào phn phong phn đế đã qua ri. Nên quan chc, chính quyn không phi là bc chi dân ph mu; và nhân dân cũng không còn là “con đ” đ qui thun tuyt đi, vô điu kin như đo hiếu h nho na. Thm chí, khi cn din trò, người ta còn tôn nhân dân lên làm “bà m Vit nam anh hùng”, người ta suýt khóc trước “m”, người ta t đt mình làm con cái, đy t nhân dân… cho nó đp và d b la bp.
Nói trng ra như bà Ninh, t đng trên nhân dân mình, coi nhân dân như mt đám con cháu hư hng cn được khin trách, la mng… thì qu là phn đng và… mt dy. Mà các bc “con cháu” mang tên nhân dân được các đng chí ca bà Ninh “trng tr” bng cách nào. Chc chn không phi bng đng cơ “thương cho roi cho vt”. Mà bng nhng cách thế đê hèn, man r và tàn khc:
Khng b vt cht và tinh thn. Hãm hi, vu cáo.
Tù đày, đưa mt người t do vào ngc ti, trong nhng điu kin sng ti t hơn mt con vt.
Đánh đp, bo hành đến sc máu, quăng qut như mt con vt gia thanh thiên bch nht (ai không tin c th đi biu tình mt ba)
. …
Các cách man r như vy mà so sánh vi cha m trng tr con cái, tht thô b và vô liêm s.
Nhưng ta không nên tn thi gian nhiu quá vào cá nhân bà Ninh. Bà y ch là mt đin hình, trong muôn ngàn đin hình gia nhng người đng chí ca mình. Qua bà y, ta thy s hc có th mang li kiến thc, nhưng không trau gii hiu biết, không gieo mm điu thin. Qua bà Ninh, tôi mong mi nhng người tr, hãy nghi ng vào tính cách “có th ci to”, có th thay đi trong não trng và ý thc h ca bà Ninh và nhng đng chí ca bà.
Không phi t nhiên mà Cng đng Âu châu đã ra ngh quyết đt ch nghĩa mà bà Ninh theo đui (hay làm b theo đui) là “ti ác chng li loài người”.
Không phi ngu nhiên mà Boris Yeltsin, mt người cng sn, đã xác đnh: “CNCS là không th ci to, mà ch có th tiêu dit”.
Boris Yeltsin có cc đoan không? C trông vào case study mang tên Tôn N Th Ninh thì rõ!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét