Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Nguyễn Minh Cần - Vài “mẩu chuyện” về cuộc đời Hồ Chí Minh


(Đăng lại từ báo Thế Kỷ 21 số 96, tháng Tư, 1997)
Người viết bài này hy vng góp thêm vài "mu chuyn" vào cun sách Nhng mu chuyn v đi hot đng ca H Ch tch ca Trn Dân Tiên mà - như li gii thích ming "t Trên", khi cun sách được xut bn ln đu min Bc -"tác gi ca nó là mt nhà báo ni tiếng có cơ hi được biết rõ v thân thế ca Người". Thc ra, hi nhng năm 50, đi đa s cán b, ch nói gì đến nhân dân, chưa h nghe tên và không ai biết cái ông "nhà báo ni tiếng" Trn Dân Tiên, tác gi cun sách "bt h" đó, là ai c. Ch có mt s rt ít cán b cao cp thì thm r tai nhau v điu bí mt quc gia: "... Ch còn ai na!"
Mãi v sau này, qua hàng my thp niên, nhiu người mi ngã nga ra là ông tác gi "Ch còn ai na!" đó, ông Trn Dân Tiên huyn thoi kia, chính là ông Nguyn Tt Thành, cũng chính là ông Nguyn Ái Quc, và cui cùng, cũng chính là ... ông H Chí Minh. Thế nhưng báo chí chính thc Vit Nam cho đến nay vn tiếp tc "giu như mèo giu c..." Theo tôi biết, hình như trong "thế gii" cng sn, ch có hai lãnh t trc tiếp tham gia vào vic "xây dng" tiu s ca mình đ lưu danh hu thế là Stalin và H Chí Minh. Tôi nói "hình như" vì không biết chính xác Kim Nht Thành đã làm phù phép như thế nào vi tiu s ca ông ta. Nhà đc tài đm máu Stalin đã không trng trn t tay viết tiu s ca mình, mà giao cho mt ban ca Trung ương đng, viết theo s hướng dn ca chính ông và cui cùng ông "ch" hiu đính tiu s ca mình trước khi cho xut bn. Còn "mt người như H Ch Tch ca chúng ta, vi đc khiêm tn nhường y ..." (trích sách Nhng mu chuyn ..., tr. 7) thì ... t tay mình viết tiu s ca mình đ t tôn vinh, t đ cao chán chê, ri "lp l đánh ln con đen" đt tên tác gi là Trn Dân Tiên. Qu là mt s ph báng đi vi lương tri con người!

Mc dù thế, tôi xin thành tht khuyên các bn, ai đã có cun sách Nhng mu chuyn v đi hot đng ca H Ch tch thì ch vi nóng ny vt nó đi mà phí. Trái li, thnh thong nên đc li đ thy rõ hơn bc chân dung tht ca người viết ra nó. Đó là tm gương đ đi!
Ngay t đu sách, bn gp đon này: "Nhiu nhà văn, nhà báo Vit Nam và ngoi quc mun viết tiu s ca v Ch tch nước Vit Nam Dân ch Cng hòa, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rt gin đơn: Ch tch H Chí Minh không mun nhc li thân thế ca mình". Hay mt đon khác: "Tôi (li Trn Dân Tiên huyn thoi) nói rõ mc đích ca tôi. Ch tch chú ý nghe. Sau khi nghe xong, Người cười và đáp: "Tiu s đy là mt ý kiến hay. Nhưng hin nay còn nhiu vic cn thiết hơn. Rt nhiu đng bào đang đói kh. Sau tám mươi năm nô l, nước ta b tàn phá, bây gi chúng ta phi xây dng li. Chúng ta nên làm nhng công vic hết sc cn kíp kia đã! Còn tiu s ca tôi ... thong th s nói đến!" Thế ri Trn Dân Tiên (!) kết lun: "Mt người như H Ch tch ca chúng ta, vi đc khiêm tn nhường y và đương lúc b bn bao nhiêu công vic, làm sao có th k li cho tôi nghe bình sinh ca Người được ?" Hay là đon nói v thi gian "khi Ch tch H Chí Minh còn là người thiếu niên mười lăm tui", thế mà cu bé 15 tui y đã đ hiu biết, đ láo xược đ phê phán c các bc tin bi là nhng anh hùng lch s vào hàng cha chú mình, như các c Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh và Phan Bi Châu. Hay mt đon na: "Và nhân dân Vit Nam muôn người như mt, nghe theo li H Ch tch, vì h hoàn toàn tin tưởng H Ch tch, h hoàn toàn kính yêu H Ch tch. Không có gì so sánh được lòng dân Vit Nam kính mến tin tưởng lãnh t H Chí Minh. Nhiu nhà báo và nhiu bn ngoi quc rt ly làm ngc nhiên trước lòng kính yêu ca nhân dân Vit Nam đi vi v Cha già H Chí Minh. Nhưng đi vi chúng ta, người Vit Nam thì rt d hiu."
Còn nhiu, rt nhiu "ht ngc châu" như thế na! Nhưng thôi, nhân tin nói qua thế, ch mc đích người viết bài này không phi đ nói v cun sách Nhng mu chuyn ..., mà đ b sung thêm vài nét vào bc chân dung ca ông H Chí Minh nhân dp tháng 5, k nim ngày sinh "ca Người," dù biết tng tòng tong là c ngày, c tháng, c năm sinh "ca Người" đu là "pha" (xin cho phép tôi dùng khu ng này, có nghĩa là ba đt trng trn), và thm chí trong mt thi gian nhiu năm, c ngày chết "ca Người" cũng là "pha" nt. C nhiên, trong trường hp sau, "Người" không có li. Nhưng, mt con người mà ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, cho đến ngày chết đu là "pha" c, thì có gì bo đm là "nhng mu chuyn" t k v mình li là không "pha" ? Nhưng du sao chăng na, tháng 5 cũng là có dp đ "tưởng nh ti Người"! Vài "mu chuyn" mà tôi sp k đây là nhng chuyn v Ch tch H Chí Minh có liên quan đến "vn đ ph n" (dĩ nhiên, không phi vn đ gii phóng ph n đâu!), và không phi là thi kỳ ông Pháp, Nga, Trung Quc (vì đã có khá nhiu bài báo viết v nhng thi kỳ đó ri). "Nhng mu chuyn" này thuc thi kỳ ông Vit Nam, và cũng ch vn vn trong vài năm thôi, sau khi chính quyn cng sn tiếp thu nhng "vùng tm chiếm" ca Pháp min Bc.
Một án mạng xe cán
Sau khi ri Hà Ni đi Moskva, theo hc Trường đng cao cp ca Trung ương đng cng sn Liên Xô hi năm 1962, và nht là sau khi tôi đã ra khi hàng ngũ đng cng sn hi đu tháng 6 năm 1964, trong lòng tôi luôn luôn b ám nh bi mt câu chuyn mà càng ngày tôi càng thy rõ có cái gì đây đy oan khut, đy m ám, rt là nghiêm trng, mà bây gi ngoài nước, trong hàng chc năm, lm lúc tôi cm thy bó tay không th nào tìm hiu được. Chuyn thế này: hi cui nhng năm 50 đu nhng năm 60, tôi là phó ch tch y ban Hành chính thành ph Hà Ni, thường ngày tôi xung các cơ s. Nhưng sáng hôm đó, tôi nh là vào đu xuân, tôi phi đến thường trc ti y ban, thì anh Nguyn Quc Hùng, y viên trong y ban, ph trách văn phòng, bước vào phòng tôi, hi hp nói: "Báo cáo anh có mt vic xy ra, có mt người đàn bà b xe ô tô cán đon đường Nht Tân phía đi lên Chèm ..." Tôi đưa mt nhìn Quc Hùng, có v hơi ngc nhiên, nhưng không nói gì. Ngc nhiên vì trong óc tôi thoáng mt ý nghĩ, xe ô tô cán người Hà Ni chng phi là chuyn gì hiếm, sao anh y li báo cáo vi mình. Tôi im lng ch đi. Quc Hùng nói tiếp: "Nhưng mà, anh à, theo s điu tra thì không phi là xe cán người, mà làm ra v xe cán người ..." Dng li mt lúc, anh nói thêm: "Mà ... theo báo cáo thì chiếc xe y li chy t Ch tch ph ra ..." My tiếng cui cùng "t Ch tch ph ra" đã gây cho tôi mt cm giác tht mnh. Nhưng lúc đó, tht ra, tôi không h có my may ý nghĩ là vic này có liên quan gì đến v Ch tch nước mà hi đó, tôi chân thành kính yêu và tin tưởng. Mt ý nghĩ thoáng qua trong óc: hay là bn phc v Ch tch ph đã làm by b cái gì đây vi ch kia, ri giết đi và bày trò cán xe ? Suy nghĩ mt lúc, tôi nói: "Theo quyết đnh ca Trên, mi vn đ thuc v công an, tòa án thì do bí thư Thành y gii quyết, nht là nhng chuyn có dính dp đến Trên, vic này không thuc thm quyn ca y ban hay Thành y, vy hôm nay, anh đến gp anh Tuyên báo cáo ngay anh y biết đ anh gii quyết thì hơn."
Hôm sau, gp li, tôi hi thì Quc Hùng cho biết: đã báo cáo ri và anh Tuyên bo anh s trc tiếp làm vic vi anh Thân (Lê Quc Thân, hi đó là giám đc S công an Hà Ni, v sau được thăng chc th trưởng B công an). Khong mt tun sau, nhân gp Trn Danh Tuyên, bí thư Thành y kiêm phó ch tch y ban hành chính thành ph, tôi tranh th hi v vn đ đó, thì anh ta lnh lùng gt đi: "Thôi, vic đó xong ri". Biết là không thun li cho mt cuc trao đi ci m, nên tôi im ... Khi đã nước ngoài, trong nhiu năm tôi c băn khoăn mãi v chuyn đó.
Hi tháng 7 năm 1993, khi gp nhà văn Vũ Thư Hiên, mt người "cùng cnh ng", tc là cùng b dính vào "v án xét li - chng đng", đã sang được Moskva, tôi mi đem chuyn đó k ra. Hiên bt người lên, vui mng ra mt, dường như anh được thêm mt người na biết cái chuyn "thâm cung bí s " này và chuyn tôi k cho anh li mt ln na xác nhn điu mà c thân sinh ca anh, ông Vũ Đình Huỳnh, đã dn dò anh. Hiên nói lin: "Nhưng không phi ô tô t Ch tch ph phóng ra đâu, anh . Mà t ph Hàng Bông Nhum đi lên Nht Tân ..." Tôi đáp li: "Chính là Quc Hùng nói vi tôi thế !" Ri Hiên thng thng tâm s vi tôi: "Có mt hôm, ông c tôi bo tôi lên xe, chúng tôi đi lên H Tây, ri theo đường Qung Bá đi lên đường Nht Tân, ch làng đào, anh biết ch ?" Tôi tr li theo kiu dân Bc: "Biết quá đi, ch l! T 51, tôi ph trách ngoi thành cơ mà". Yên trí là tôi biết rõ đa thế vùng này, anh k tiếp: Dng xe li, hai b con ra xe, ông c dn anh đến mt đon đường, hình như mt bên có rng i, ri bo: "Con ơi, con nh nhng li b dn đây ! Ti đây, đánh du mt v án mng, mt v oan khut khng khiếp mà Trn Quc Hoàn (y viên B chính tr, b trưởng công an) là chính danh th phm. Con hãy ghi nh, khi có dp thì nói lên s tht ..."
Câu chuyn đi đ thế này: có mt ch n thanh niên người Nùng Cao Bng, tên là Nông Th Xuân, được đưa đến "phc v" Bác H, cô đưa em là Nông Th Vàng và mt cô em h na v Hà Ni. Sau đó, cô Xuân đ cho Bác mt đa con trai, được đt tên là Nguyn Tt Trung, và còn có tin đn, mt đa con gái na, tên là Nguyn Th Trinh ... Thế ri Trn Quc Hoàn hiếp cô Xuân ti nhà ph Hàng Bông Nhum, sau đó giết chết, ri bày trò xe ô tô cán người ti đường Nht Tân đ lp liếm ti ác. Sau khi cô ch b giết, cô em chy v Cao Bng, ri cũng b giết nt đ "bt đu mi", và người em h cô Xuân cũng không thoát khi bàn tay đm máu ca nó. Người yêu ca cô Vàng đã viết thư t cáo hung th.
Tht ra, nhng điu Vũ Thư Hiên k tuy có ri thêm vài tia sáng, nhưng vn chưa tha mãn được cái ý mun tìm hiu s vic c th ca tôi, nên tôi vn tiếp tc c làm sáng t vn đ này. Nhng năm gn đây, nh vic đi li ca người trong nước sang Nga được d dàng hơn, nên vài người đã k cho tôi thêm nhng chi tiết rt có giá tr, b sung cho nhng điu tôi đã biết. Nhưng tt c nhng điu đó ch là nghe li ca người này, người khác, không có chng c nào, không có tài liu c th nào xác minh, giúp cho tôi được vng tin. May mn là mi đây có mt người quen cho tôi xem mt tài liu vi nhiu chi tiết c th xác nhn v cơ bn nhng điu tôi đã tìm hiu được trong nhng năm qua. Sau khi cn thn xem xét k tài liu đó, tôi có th tin tưởng tính cht chân tht ca nó. Tài liu gm có mt bc thư dài năm trang đánh máy ca người chng chưa cưới ca cô Vàng đã b giết, viết ngày 29 tháng 7 năm 1983 gi ông Nguyn Hu Th, Ch tch Quc hi nước Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam, kèm theo mt bc thư mt trang ca mt s thương binh, bạn cùng chiến đu vi anh ta, không đ ngày (có l là gi cùng ngày ?), gi ông Nguyn Hu Th, Ch tch Quc hi nước CHXHCN Vit Nam, đng gi ông Lê Dun, Tng bí thư đng CSVN, ông Phm Văn Đng, Ch tch HĐBT và ông Phm Hùng, Phó Ch tch HĐBT, t cáo hành vi ti ác ca bn hung th đã giết hi nhiu người vô ti. Nhưng có mt điu rt "kt" cho tôi là anh bn cho xem tài liu li dn tôi đến hai ln "đng công b bn tài liu," cho nên tôi không th làm trái ý "người ch" tài liu.
Tuy nhiên, tôi mong rng anh y s nghĩ li và t anh hoc nếu anh thy không tin cho mình thì giao cho mt người nào khác sm công b toàn văn bn tài liu đó đ thc hin ước nguyn ca nhng người đã chết oan và ca nhng người đã bt chp nguy him, "máu hòa nước mt viết thư này" (li trong thư). Phi nói rng nhng người viết thư tht rt dũng cm, đáng kính phc. Vì Chân Lý, người ta coi thường cái chết, khi viết nhng li tht xót xa, đy mai ma và thách đ đi vi nhng k cm quyn và chế đ hin tn trong nước; nhng li y vang lên như tiếng thét đau thương, ai oán, đã b nhóm cm quyn cng sn dìm đi, bóp nght trong hàng my thp niên ri: "Chúng tôi, nhng thương binh đã đ xương máu vì đc lp ca quc gia, t do, công lý cho nhân dân, chúng tôi rt mong Ngài vì chân lý mà tìm ra hung th, x lý thích đáng, treo c hung th công khai hoc bí mt. Nếu trái li, vì bè lũ, phi bao che cho hung th không trng tr được bn tàn ác này, thì chúng tôi xin phép Ngài ph biến rng rãi v bê bi này cho toàn th thương binh và b đi biết đ h đ xương máu bo v NGAI VÀNG CA CÁC NGÀI. Và hơn na, chúng tôi s tuyên b v bê bi giết v C H CHÍ MINH này cho toàn thế gii biết đ c nhân loi tin tưởng vào chế đ ưu vit ca các Ngài. Chúng tôi mt s thương binh sng d chết d, vì vn đ này mà các Ngài mun b tù hay th tiêu, chúng tôi không h s, và có khi như vy li đ kh cho chúng tôi." (đúng nguyên văn, k c nhng ch hoa).
Vụ cô Phương Mai
Viết đến đây, tôi nh đến Nguyn Chí Thin, đã liu mình, bt chp mi nguy him, xông vào s quán Anh Hà Ni đ đưa tp thơ ca anh ra nước ngoài. Không có nhng con người gan dnhư thế, làm sao bo v Chân Lý và chng li điu ác được ? Theo li dn ca anh bn, tôi không công b toàn văn tài liu đó. Nhưng nhng gì tôi tìm hiu được trong my năm qua, nh s giúp đ ca anh ch em trong nước và được tài liu kia xác nhn, tôi t thy mình có bn phn chia s vi mi người, ct đ làm sáng t thêm s tht đã b che giu 40 năm ri và phn nào đáp ng, dù là mt cách quá mun màng đi na, lòng mong mi cui cùng ca nhng oan hn đang ngm hn thế gii bên kia. Hơn na, ngay trong nước, t báo bí mt, gan d Người Sài Gòn, "tiếng nói ca nhân dân thèm t do ngôn lun", năm ngoái cũng đã tung vn đ này lên ri trong bài "Viết cho Đào Duy Tùng". Và tôi tin chc là nhà văn Vũ Thư Hiên cũng không th b qua chuyn này trong tp hi ký Đêm Gia Ban Ngày ca anh. Có điu tôi mun nói rõ là ti ác ca bn hung th đê tin trong v thm sát mt lot người này, tuy rùng rn, khng khiếp tht, nhưng li không phi là đ tài chính ca bài này, vì ý đnh ca tôi ch là b sung thêm vài nét chân thc vào bc chân dung ca v Ch tch đu tiên nước Vit Nam Dân ch Cng hòa.
Trước khi k li chuyn trên, tôi xin phép nói đến mt chuyn khác, mi nghe thì tht tào lao, nhưng li có th giúp cho ta hiu được nhiu điu. Nói chung, hi đó, khi tôi còn trong nước, cán b min Bc (và có l c min Nam na), ngay c trong câu chuyn riêng tư, không h dám hé răng nói bt kỳ chuyn gì v các lãnh t, ngoài nhng li sùng bái, tán tng, ngoài nhng khuôn sáo đã đnh sn, như "ơn Bác, ơn đng", v.v... S sùng bái cá nhân các lãnh t đã được gieo cy sâu đm vào tim thc cán b và dân chúng đến ni mi người cho rng nói đến các lãnh t mà thiếu s ca tng, s sùng kính, nht là nói đến đi riêng ca các lãnh t là điu "phm húy" khng khiếp, mà điu đó thì ti k, trước tiên, vì ... rt nguy him cho bn thân. Ch có mt s cán b cao cp nào đó thnh thong khi cao hng mi có th t cho phép "đ đng" nh nhàng đến các lãnh t trong chng mc ... "không b đt đu". C nhiên, nhng vic như thế không phi là không nguy him. Có mt ln, tình c tôi được "d" vào mt cuc "lon đàm" như vy. Hôm đó, sau mt cuc hp Thành y, mi người ra v, ch còn li ba chúng tôi: Trn Danh Tuyên, bí thư Thành y Hà Ni, Trn V, phó bí thư, và tôi. Đang nói chuyn linh tinh, bng Trn V hi kh: "Thế nào, vic Phương Mai đã xong chưa ?" Trn Danh Tuyên đáp: "Không xong". Trn V nói tiếp: "Cô y cũng sch nước cn đy ch, sao li không xong ?" Vui ming, tôi cũng chêm vào mt câu: "Sch nước cn ... thế mà tướng Nguyn Sơn li chê là ngc lép kp, ăn thua gì !" C ba cùng cười, ri Trn Danh Tuyên h ging nói rt kh: "Cô y mun đt vn đ đàng hoàng, nhưng mà ... Bác và các anh (ý nói B chính tr) cho rng Bác không ly v thì li cho uy tín chính tr hơn".
Xin nói rõ chuyn như thế này: hi đó, có ý kiến là ông H cn có v đ vic "gii quyết sinh lý" được điu hòa thì tt cho sc khe. Và sau Hip đnh Genève 1954, người ta chn mt người "kháu" nht trong s n cán b tr, đó là ch Nguyn Th Phương Mai, tnh y viên Tnh y Thanh Hóa và đưa ch t Khu Bn ra Hà Ni đ tiến c lên ông H. Và như ta đã biết qua cuc "lon đàm," ch đt vn đ phi có hôn nhân đàng hoàng. Thế là ... vic không thành. Ri ch được b nhim làm th trưởng B thương binh và luôn ti Hà Ni.
Cô Xuân bị giết như thế nào?
Bây gi xin quay tr li câu chuyn nhng cô gái Cao Bng. Theo nhng điu người ta k cho tôi trong nhng năm gn đây và được xác minh qua tài liu đã xem thì có hai chi tiết hơi khác (các cô h Nguyn và cô Xuân ch có mt con vi ông H), ngoài ra, các chi tiết khác v cơ bn đu ging nhau. S vic c th như sau: cô Nguyn Th Xuân (tên gi trong gia đình là Sang) và em h, cô Nguyn Th Vàng, 22 tui, quê làng Hà M, xã Hng Vit, huyn Hòa An, tnh Cao Bng, cui năm 1954, đã tình nguyn vào làm công tác h lý trong mt đơn v quân nhu. Được my tháng thì y viên Trung ương đng, ch nhim Tng Cc Hu cn Trn Đăng Ninh, gp cô Xuân nói chuyn vài ln, ri đu năm 1955 cho xe đón cô Xuân v Hà Ni, "nói là đ phc v Bác H". My tháng sau, cô Xuân cũng xin cho cô Vàng và cô Nguyt (con gái ca ông Hoàng Văn Đ, cu rut ca cô Xuân) v Hà Ni trên gác nhà 66 Hàng Bông Nhum. "Vì các v lãnh đo không cho ch Xuân cùng vi Bác trên nhà Ch tch ph, giao cho ông Trn Quc Hoàn, b trưởng B công an, trc tiếp qun lý ch Xuân, cho nên ch Xuân mi được đem v 66 Hàng Bông Nhum, nhà ca công an. Cui năm 1956, ch Xuân sinh được mt cu con trai. C H đt tên là Nguyn Tt Trung.
"Em có nhim v bế cháu", đy là li Vàng k li cho người chng chưa cưới ca mình trước khi cô b giết. Và cũng nh Vàng đã k li, nên chúng ta biết được nhng s vic sau đây. Khong mng 6, mng 7 tháng 2 năm 1957, Trn Quc Hoàn đến, nói chuyn vu vơ mt lúc, ri gi trò ... kéo cô Xuân vào cái bung xép, đnh hãm hiếp. Cô Xuân ú la lên. Vàng hong s tru tréo, còn Nguyt khiếp s quá co rúm li ngi trong góc. May lúc đó có tiếng ca s nhà dưới xô sm vào tường, Hoàn s, b cô Xuân ra, rút súng lc ra da: "Chúng mày im mm, không ông cho chết hết". Ri xung thang, ra ô tô chun. My hôm sau, Hoàn li đến, lên gác, đi thng vào phòng, ôm ghì cô Xuân hôn. Cô Xuân xô nó ra: "Không được hn, tôi là v ông Ch tch nước". Nó nói: "Tôi biết bà to lm, nhưng tính mng bà nm trong tay tôi". Ri ly súng dí vào ngc cô Xuân, nó rút ra si dây dù đã tht sn thòng lng tròng vào c cô Xuân kéo cô lên giường, t tay lt hết qun áo, ngm nghía, ri hiếp cô. Cô Xuân xu h ly tay che mt. Nó kéo tay cô và nói: "Thanh niên nó phc v không khoái hơn ông già, li còn v làm gái".
T đó cô Xuân tr thành th đ chơi trong tay Hoàn. Nó bo cô Xuân dn cho hai em phi biết câm cái ming, nếu bép xép thì mt mng c lũ. My ch em lúc by gi rt s b giết, bàn nhau. Vàng đ ngh my ch em trn đi thì cô Xuân nói: "Sau ngày sinh cháu Trung, ch thưa vi Bác: bây gi đã có con trai, xin Bác cho m con ra công khai. Bác nói: cô xin như vy là hp tình hp lý. Nhưng phi được B chính tr đng ý, nht là my ông Trường Chinh, Lê Đc Th, Hoàng Quc Vit đng ý mi được. Do đó cô đành phi ch mt thi gian na ... My tun trước, Bác li hi ch: các cô đây có nhiu người l mt ti thăm phi không? Ch thưa: ba ch em không có ai quen biết Hà Ni, còn bà con Cao Bng thì không có ai biết ch em đâu. Bác nói không nh ông b trưởng công an nói di? Ch suy nghĩ mãi mi thy rõ, nó mun vu cáo ch em ta liên h vi gián đip hoc đc v gì đó, đ đnh kế thoát thân nếu vic ca nó b bi l. Bây gi ta trn cũng không làm sao thoát tay nó, mà nó còn vu cáo giết hi anh ch em chúng ta. Ch b giết cũng đáng đi, ch rt hi hn đã xin hai em v đây đ chu chung s phn vi ch."
Đến ngày 11 tháng 2 năm 1957, vào by gi ti, mt chiếc xe com măng ca thường đón cô Xuân lên gp ông H đ trước nhà. Tên Ninh, bit danh là Ninh Xm, bo v viên ca ông H, vào gp cô Xuân nói "lên gp Bác." Cô Xuân mc qun áo, xoa nước hoa ri ra xe. Xe do T Quang Chiến (tên này trong đi bo v ông H, v sau làm tng cc phó Tng cc Th dc th thao) lái đi. Sáng hôm sau, 12 tháng 2, mt nhân viên công an Hà Ni đến báo tin cô Xuân b chết vì tai nn ô tô, hin còn đ nhà xác bnh vin Phú Doãn. Vàng vi vã đưa cháu Trung cho Nguyt bế, lên xe công an vào bnh vin, nhưng không được vào nhà xác. Ch đ mt tiếng sau thì có người bác sĩ ra đc biên bn, đi ý: trên thân th t thi không có thương tích gì, cũng không phi b đánh chém gì. M t thi, trong lc ph ngũ tng cũng không có thương tích gì, d dày không có thuc đc, t cung không có tinh trùng, chng t không b hiếp dâm. Duy ch có xương đnh đu b rn nt, nước nhn chy ra. Bác sĩ nói: đây có th là nn nhân b trùm chăn lên đu, ri dùng búa đánh vào gia đnh đu. Vàng nghe xong chy v k li cho Nguyt. Hai ch em cùng khóc ...
Ít lâu sau, mt cán b công an đến bế cháu Trung đi, hai ch em không biết đem đi đâu. Sau đó, Vàng được đưa đi hc lp y tá ca Khu t tr Vit Bc Thái Nguyên, còn Nguyt thì Vàng không biết người ta đưa đi đâu, sng chết ra sao. Hc được my tháng thì Vàng được chuyn v bnh vin Cao Bng và may mn được gp người chng chưa cưới đây, k hết mi chuyn cho anh nghe. Cô nói vi người yêu: "Em nghĩ anh ch b thương nh, anh còn sng được lâu, anh s nói rõ cho toàn dân biết v bê bi này. Còn em thì chc chn s b chúng giết, vì em đã nói v này cho nhiu ch em bà con biết. Bn hung th còn theo dõi em. Cao Bng, có hôm em còn thy thng Ninh Xm ti gp ông bác sĩ bnh vin trưởng, được ít lâu h tuyên b em b thn kinh, được chuyn v điu tr ti bnh vin Hòa An."
Đây là li người yêu, chng chưa cưới ca cô Vàng: "Tôi ch được gp Vàng có mt tháng, đến ngày mng 2 tháng 11 năm 1957, cô Vàng v thăm ông cu Hoàng Văn Đ, hung th đi theo, giết chết, ri qung xác xung sông Bng Giang, đến ngày mng 5 tháng 11 mi ni lên Hoàng B. Được tin, tôi chy v cu Hoàng B, thì thi hài đã được kim nghim và chôn ct ri. Nghe dư lun bàn tán, cô b đánh v s, tin, đng h vn còn nguyên và người nhà đã nhn v chôn ct. V này nhiu người b giết: cô Xuân v C H Chí Minh, cô Vàng v chưa cưới ca tôi, cô Nguyt, còn nhiu người trường y tá Thái Nguyên, nghe chuyn Vàng đi nói chuyn li cũng b giết lây. My chc năm nay, tôi tím gan tht rut nghĩ cách tr thù cho em tôi, nhưng sc yếu thế cô, đành ngm hn ch chết ..."
Tin đây, xin phép k qua mt chuyn ngoài l có ý nghĩa. Hi Vũ Thư Hiên còn Moskva, "người ta" dò biết là anh đang viết hi ký, và hình như cũng đoán biết là anh có trong tay "nhng mu chuyn" nào đó. Thế là mt hôm, "bn trn lt" người Vit đến nhà, ch Hiên vào thang máy thì chúng ùa theo, đâm anh vào mông, git chùm chìa khóa, ri xông vào nhà. Chúng không đng đến tin bc gì hết, mà ch tìm kiếm tài liu và ly các đĩa mm máy tính, trong đó có phn hi ký anh đang viết d dang. Khi chúng đi ri, Hiên gi đin ngay cho tôi. My hôm sau, anh li báo tin rng mt tên gi đin cho anh, bo nếu mun ly li đĩa mm thì hãy "đến đy, đến đy" Moskva, mà theo li anh, ch y là ... ngôi nhà chung cư ca cán b nhân viên s quán Vit Nam ti Nga. Hiên nói đ trn an tôi: "Cũng may là tôi đã d phòng trường hp này ri. Anh yên tâm". Sau đó không lâu, Hiên đến nhà đưa cho tôi đc 74 trang hi ký ca anh. Và mt thi gian sau na, anh lng l ri khi nước Nga, tìm nơi khác an toàn hơn đu" ... Tôi k chuyn này đ thy tính nhy cm cao đ ca nhng-người-nào-đó đi vi "nhng mu chuyn" không chy theo lung lch ca "lãnh đo" và "người ta" sn sàng lao vào nhng hành đng ti ác, điên cung, cc kỳ phiêu lưu, ch ct đ ... bưng bít s tht.
Nhưng, vì chân lý, l nào chúng ta có quyn chôn vùi, hoc đ cho ai đó được phép chôn vùi s tht? Trái li, bng bt c giá nào, phi tìm mi cách đ tr v cho Lch S nhng s kin chân tht, khách quan, không b tô v, không b bóp méo, đ mi điu, mi người đu được đánh giá đúng đn và công bng. Công Lý đòi hi như thế!
Những câu hỏi về Hồ Chí Minh
Còn v cháu bé Nguyn Tt Trung thì sau khi m chết, nó được gi cho ông Nguyn Lương Bng nuôi, đ 4-5 tui thì chuyn cho ông Chu Văn Tn, đến năm 13 tui là năm 1969, ngày Ch tch H Chí Minh mt thì giao v cho ông Vũ Kỳ, nguyên thư ký riêng ca ông H, làm con nuôi và đi h thành Vũ Trung. Tôi xin phép b qua nhng tình tiết khác và dng li đây, vì đến đây, cũng đ đ có th rút ra vài kết lun sơ b có liên quan đến đ tài cn nói:
1) Tôi luôn luôn nghĩ rng không nên "xoi mói" vào đi tư ca người khác, k c đi tư ca các lãnh t. Vic các lãnh t có v, có con là chuyn rt thường tình. Ông H, cũng như bt c ông lãnh t nào khác, cũng như bt c người nào khác, đu có th có cuc sng tình dc, cuc sng gia đình, có th có v, có con, có th ly d vi v, ri li ly v khác... Nhng điu đó không ai nên can thip đến. Thm chí, dù cho ông lãnh t nào đó có v ri, li đi ngoi tình, "cp b" vi ai đó, như trường hp Lenin, hay v s s ra đy mà vn ngang nhiên ng vi gái, hết cô này đến cô khác, như trường hp Mao Trch Đông, hay đi hoang, ri có con vi người khác, như trường hp Karl Marx, (nhng ví d này tôi không nói vu vơ, các s gia và các nhà báo đng đn trên thế gii đã viết quá đ, vi nhng bng chng không th chi cãi) thì cũng đáng phê phán đy, nhưng cũng chng sao c, tri không vì thế mà sp được! Ch có cái đu óc ngu mui, phong kiến ca cái đám lãnh đo cng sn kênh kiu, t coi mình là "trí tu, danh d và lương tâm ca thi đi" hay là "đnh cao trí tu loài người," mi nghĩ rng phi tô v cho lãnh t thành mt ông thánh sng, là mt con người siêu phàm, không v không con ... thì càng thêm uy tín chính tr.
Thế ri c giu kín cuc đi riêng tư ca các lãnh t như là bí mt quc gia s mt, h ai đng kh đến là trng tr tàn nhn. Đy, cái v va qua đng "x trí k lut" mt cách thô bo đi vi Kim Hnh, tng biên tp báo Tui Tr, ch vì báo đó dám nói sơ sơ chuyn ông H có v hi Trung Quc, là mt chng minh cho cái đu óc ngu dt, đc đoán, l bch ca cái đám y. L c nhiên, cách x s ca người đàn ông đi vi ph n, đi vi v con phn ánh toàn b tư cách, phm cht, đo đc ca con người, và điu đáng nói, đáng xem xét đi vi các lãnh t chính là đó.
2) Theo tôi, các cô gái Cao Bng, cũng như anh chng chưa cưới ca cô Vàng cùng các thương binh bn chiến đu ca anh đu rt ngây thơ, tưởng là ông H đnh ly cô Xuân làm v tht, tưởng cô Xuân là v ca ông H tht. Khách quan mà xét, ông H không mun có v đàng hoàng, ông ch mun gi cái "uy tín chính tr" hão ca "bc siêu nhân", ông ch mun được "tiếng" vì dân vì nước đến ni sut đi không mơ tưởng đến chuyn v con. Và điu này nói ra chua xót tht, nhưng không th không nói: cô Xuân ch là món đ chơi trong tay ông mà thôi. Cô Xuân được đưa v Hà Ni là đ "phc v" ông H, cũng như bao nhiêu cô gái Trung Quc đã được đưa đến Trung Nam Hi đ "phc v" ông Mao (Xem hi ký "Tôi là bác sĩ riêng ca Mao" ca Lý Chí Tuy). Mm ông H nói nào là gii phóng ph n, nào là chng tư tưởng phong kiến, tôn trng ph n, v.v... thế nhưng ông đã hành x vi ph n cc kỳ phong kiến, coi ph n chng khác gì món đ chơi. Nhn xét như thế hoàn toàn không có tính cht vũ đoán, vì th hi:
a. Nếu coi cô Xuân là v tht, ti sao ông li không đ chung ti ngôi nhà riêng ca ông trong khuôn viên Ch tch ph, mà bt cô phi riêng mãi tn nhà 66 Hàng Bông Nhum, (ai biết rõ Hà Ni thì d dàng hình dung được khong cách) là nhà ca công an, li phi chu dưới s qun lý trc tiếp ca b trưởng công an Trn Quc Hoàn và ch khi nào ông cn "được phc v" thì cho xe đón cô lên Ch tch ph mà thôi? Trong nhng  năm đó, ông H chưa đến ni tht thế ti mc phi đ cho Trường Chinh, Lê Đc Th, Hoàng Quc Vit có th can thip vào cuc sng tình cm ca ông như vy, có th khng chế ông như vy. Ông đường đường là lãnh t ti cao, là Ch tch đng, cơ mà!
b. Nếu ông coi cô Xuân là v tht thì khi cô đ con trai ri, ti sao ông vn đ hai m con riêng tn 66 Hàng Bông Nhum và khi m nó chết ri, ông không đem con v nuôi, mà li đưa cho người này, người khác nuôi cho đến khi thng bé lên 13 tui, là năm ông qua đi, thì "người ta" (cũng khó biết được là ai, B chính tr hay là theo li dn ca b đ đa bé?) li giao nó cho Vũ Kỳ làm con nuôi? Và xin các bn chú ý, Vũ Kỳ đã (chc chn là anh ta không bao gi dám t ý) đi h thng bé thành Vũ Trung, xóa mi du vết ti li ca mt ông h Nguyn Tt! đây, khách quan mà nói, dường như ông H không có chút tình thương yêu nào đi vi đa con đ ca mình. Mt người như vy làm sao có th thương yêu tr con người khác được ?
3) Theo tôi, tht khó mà bác b ý kiến cho rng t đu đến cui, ông H cùng đám cn thn ca ông, nhng y viên Trung ương, y viên B chính tr, đã đánh la t hi cô Xuân, mt cô gái quê ngây thơ min núi, làm cho cô tưởng lm ông đnh ly cô làm v tht. Khi có con vi ông ri, cô xin cho hai m con "được ra công khai" (chc ý nói hp thc hóa) thì mt mt ông làm ra v thông cm, tha nhn yêu cu đó là hp tình hp lý, nhưng mt khác ông li ch vào các ông trong B chính tr mà nói là các ông kia có quyn quyết đnh ch không phi ông, phi ch ý kiến ca các ông kia, làm như ông không phi là "lãnh t ti cao", không phi là Ch tch đng, làm như ông dưới quyn my ông kia trong B chính tr. Ri ông còn khuyên nh nhàng: "Cô đành phi ch mt thi gian na!" Và tht ti nghip cho cô Xuân, cô đã ch, ch ... đến khi b giết!
4) Còn có nhiu điu khác mà trong tình hình hin nay khó có th tìm ra được li gii đáp: Ti sao Trn Quc Hoàn li có th có thái đ trng trn, đê tin như thế đi vi cô Xuân ? Dù cô không phi là v chính thc thì cũng là "b" (nói theo li nói thông thường hin nay Vit Nam) ca lãnh t, cơ mà! Sao y li có th to gan phm thượng đến như thế ? Hay là y đã thy rõ tình thế b "tht sng" ca cô Xuân, tc là cái thái đ không mn nng nào đó ca ông H đi vi cô Xuân, nên mi bo phi làm chuyn by b đến thế ? Hay là y đã biết mt quyết đnh nào đó … v cô Xuân, nên y nghĩ rng "không xài thì phí ca tri", trước sau ri cô cũng chết ?
Còn câu hi mà ông H đt ra cho cô Xuân v nhng người l mt thường đến ch các cô phi không, có ý nghĩa gì ? Có đúng là do b trưởng công an mm cho ông hay không ? Vic giết cô Xuân, cô Vàng, cô Nguyt ... là mưu đ ca cá nhân Trn Quc Hoàn, hay là ch trương ca mt tp th, nếu là ca mt tp th thì tp th nào, và ông H có được biết hay không ? Trách nhim ca ông H, ca B chính tr Trung ương đng, ca B công an, ca Trn Quc Hoàn trong vic này như thế nào ? Khong thi gian t khi cháu Trung được sinh ra (cui năm 1956) đến ngày Hoàn ti d trò hãm hiếp m nó (mng 6 hay mng 7 tháng 2 năm 1957), cũng như t ngày đó ti ngày m nó b giết (11 tháng 2 năm 1957) vì sao li gn nhau đến thế ? Điu đó có ý nghĩa gì ? Vân vân và vân vân ... Hy vng là ri đây, các nhà thám t Maigrets tài gii nht, các chuyên gia v ti phm có th góp ý, góp sc, giúp làm sáng t nhiu vn đ.
H Chí Minh là mt nhân vt lch s đã có nh hưởng rt ln đi vi vn mnh đt nước và nhân dân Vit Nam trong nhiu thp niên ca thế k 20. Dù mun hay không, không ai có th ph nhn điu đó. Nhưng, nh hưởng đó là tt hay xu, hay va tt va xu, tt nhiu xu ít, hay ngược li? Công trng ca ông thế nào, ti li ca ông ra sao, ch có công không có ti, hay là ch có ti không có công, hay va công va ti? Ông là v thánh nhân, là bc siêu nhân, hay là k phàm phu, hay là tên gi di, bp bm? Ông là biu tượng ca đo đc vi trái tim nhân ái, hay là mt k vô luân, vô đo vi lòng d bt lương?... Tt c nhng câu hi đó đòi hi mt s nghiên cu khách quan, cn trng, sâu sc, t m, toàn din, và cui cùng... phi ch Lch S cân lượng, phán xét, Lch S được đúc kết t muôn ngàn s kin chân tht. Nhn thc sâu sc điu đó, người viết bài này không my may có tham vng đánh giá cuc đi ca v Ch tch đu tiên ca nước Vit Nam Dân ch Cng hòa. Ý mun nh nhoi đã được nói ngay t đu, ch là đ góp thêm vài "mu chuyn", qua đó người đc có th thy thêm được vài nét chân tht trên bc chân dung hoành tráng, đ s ca ông mà gii cm quyn cng sn Vit Nam t trước đến nay đã dày công tô v.
Nhưng, vì chân lý, l nào chúng ta có quyn chôn vùi, hoc đ cho ai đó được phép chôn vùi s tht ? Trái li, bng bt c giá nào, phi tìm mi cách đ tr v cho Lch S nhng s kin chân tht, khách quan, không b tô v, không b bóp méo, đ mi điu, mi người đu được đánh giá đúng đn và công bng. Công Lý đòi hi như thế!
Ngày 10 Tháng Ba 1997
Nguyn Minh CnKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét