Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Diễn Ðàn Thế Kỷ - Chia Buồn


Từ khi báo điện tử Diễn Đàn Thế Kỷ bắt đầu hoạt động từ đầu thập niên 2010,
ông Nguyễn Minh Cần đã có mặt trong Ban Chủ Trương và ông đã tích cực đóng góp bài vở và ý kiến xây dựng Diễn Đàn trong suốt sáu năm qua.

Ông mất đi, Diễn Đàn Thế Kỷ mất một thành viên đầy nhân ái và trí tuệ.

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng Gia Đình và Hội Phật Giáo Thảo Đường.
Nguyện cầu Hương Linh Thiện Mẫn Nguyễn Minh Cần được sớm vãng sanh về cõi Phật.

DĐTK


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét