Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Trang Châu - Nghe Bình Minh


Ngồi đây lòng ở muôn trùng
Con trăng Châu Thổ sáng vùng Cao Nguyên
Ta về ngậm nắng trong tim
Hai tay tung gió thổi niềm tin lên
Tiễn ta em chớ ưu phiền
Còn bao nhiêu mộng giữ riêng cho đời
Tiễn ta em gởi nụ cười
Đôi mắt sáng với một lời quyết tâm
Ta về núi đá đơm bông
Con sông thoi thóp bỗng thầm thì reo
Quê hương đang giấc tiêu điều
Nghe bình minh vội đuổi chiều phôi pha


Trang Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét