Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

PHÂN ƯU - Anh DƯƠNG VĂN BA

PHÂN ƯU

Được tin buồn, đồng môn Đại Học Sư Phạm ban Triết học 
khóa 1961-1964 tại Đại học Đà Lạt

Anh DƯƠNG VĂN BA

Đã qua đời ngày 21 tháng 11 năm 2015 tại Sài Gòn

Thọ 73 tuổi.

Chúng tôi một số bạn cùng lớp của anh Dương Văn Ba 
xin chân thành chia buồn cùng toàn thể tang quyến.
Cầu chúc Hương linh Dương Văn Ba sớm được yên vui nơi cõi Vĩnh Hằng.

Hồ Công Danh
Tô Văn Lai
Nguyễn Văn Lục
Phạm Phú Minh
Vĩnh Phiếu
Trương Đình Tấn
Nguyễn Văn Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét