Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Hoàng Xuân Sơn - cửa náo


bụi lầm
                   một thuở khai môn
cửa mở cửa mở
rước hồn vào chơi
áng mây thưa.  dạ          bên đời
nơi tường thuỵ có
ngoài trời thì không
làm sao em nhớ tóc bồng
gió chui khe hở
mà bông vẫn hường
thôi về nhuốm lại thắt lưng
cột thơm trăm búi
nghi hồng cổ trangxứ đèo


cửa han

đời rỉ một lần
nước sơn hệ lụy
ăn dần tóc tơ
ngày cuồng như một bãi xe
chuyến đi chưa tới
chuyến về đợi không
mon men.  phiền não chất chồng
đã thu nghiệm tới mùa đông giảo hình
bấy giờ.  bên cạnh
          phiêu
sinh
mày râu đã nhược
mấy tình lưu vong

hoàng xuân sơn

juillet/octobre - 2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét