Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

DĐTK - TƯỞNG NIỆM GIÁO SƯ TÔN THẤT THIỆN

Giáo sư Tôn Thất Thiện, 2005. (Hình: PPM)
Số báo hôm nay của Diễn Đàn Thế Kỷ dành để thành kính tưởng niệm Giáo sư Tôn Thất Thiện nhân ngày giỗ đầu của ông. Giáo sư đã qua đời vào ngày 3 tháng Mười 1014 tại Ottawa, Canada, hưởng thọ 90 tuổi. Ông đã cộng tác trong nhiều năm với báo Thế Kỷ 21 (từ 1989 đến 2007); đã  gửi bài vở và hết lòng khuyến khích trong thời gian báo mạng Diễn Đàn Thế Kỷ mới thành lập vào cuối năm 2010, còn chập chững trên đường hoạt động.

Ngày giỗ đầu của Giáo sư Tôn Thất Thiện cũng là ngày gia đình và một nhóm thân hữu của Giáo sư chính thức ra mắt Trang Nhà Tôn Thất Thiện, sau đây là vài đoạn trích lời giới thiệu:
“Trang web www.tonthatthien.com là nơi tập trung những bài viết của Tiến Sĩ Tôn Thất Thiện, một nhà ái quốc miền Nam Việt Nam, và cũng là nơi giới thiệu cho chúng ta biết về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Ông đã bỏ hết tâm trí suốt cuộc đời ông cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa cộng sản để có được một thể chế tự do dân chủ cho Việt Nam. (...)

“Gia đình và bạn bè của GS Tôn Thất Thiện đã lập nên trang web site này để tưởng nhớ và làm một nguồn tài liệu nghiên cứu cho tất cả những ai quan tâm đến các vấn đề Việt Nam.” 

Qua Trang Nhà này, quý độc giả sẽ tìm thấy vang vọng những tư tưởng, những thái độ, những phản ứng... của một nhà trí thức chân chính, suốt đời luôn luôn tranh đấu bằng hành động và bằng cây bút cho một nước Việt Nam tốt đẹp, thoát ra khỏi ách đô hộ của thực dân và chủ nghĩa cộng sản. Để xem di sản tinh thần đồ sộ và quý giá này, mời quý vị bấm vào địa chỉ:

Trong số tưởng niệm này, mời quý độc giả xem hai bài viết về Giáo sư Tôn Thất Thiện của hai người bạn của ông, các tác giả Vy Thanh Nguyễn Văn Thùy và Đỗ Quý Toàn, và một số bài Giáo sư Tôn Thất Thiện đã viết trên báo Thế Kỷ 21 cách đây đã nhiều năm. 

DĐTK