Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Huy Cận - Ðiệu buồn


Mưa rơi trên sân 
Mái nhà nghiêng dần... 
Ôi buồn trời mưa! 

Nhìn trăm sao buồn 
Của mưa trên sân... 
Ôi lòng buồn chưa! 
Ðêm xa xuống gần. 

Biết sao nói năng 
Nhớ chi bâng khuâng
Cửa the gió rình; 
Vườn cau nước dâng. 

Mưa rơi đều đều 
Trên từng ngói kêu, 
Trên từng ngói vang

Trên từng ngói xanh 
Lệ rêu muôn hàng.

H. C.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét