Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Nguyễn Nam An - chiều lễ phương xa chợt nhớ nhà


ở nơi có bánh mì bà Núi
có nhà thầy Đáo với cô Hương
có Thuận Lập B mà tối tối
Nhân Dân Tự Vệ gác đêm buồn
 
lúc đó anh vẫn còn đi học
đêm về qua giếng tắm nào hay
mười mấy những ngày xanh trăng nhất
vài năm sau đôn quân bỏ đi luôn
 
bỏ xóm bỏ phường bỏ bên kia đất nước
chiều lễ phương xa chợt nhớ nhà
nơi trễ và bạn bè lúc trước
trở về biết kẻ mất kẻ xa
 
Trung chết Tuy Hòa chưa thấy xác
Phạm May về lại bỏ cuộc chơi
những thằng đáng chết sao không chết
biết hỏi ai đây hỡi đất trời
 
nơi người giết người trong câm lặng
người trả thù người hèn hạ đâm
một gươm chí tử nơi người sống
người chết cuốc lên dẹp chỗ nằm
 
ở nơi đất nước dần dần mất
chúng nó hèn chỉ nói láo là ngon
và… ngu!
 
nguyễn nam an