Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Đào Như - TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG YẾU KÉM KHẢ NĂNG HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC


Cũng như ViệtNam, tháng Tư là những ngày quan trọng trong dòng lịch sử của Mỹ: Cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ bắt đầu ngày 12-4-1861, và kết thúc 4 năm sau đó, vào ngày 9-tháng 4-1865. Cũng như cuộc chiến Việt Nam, đây là cuộc nội chiến đau đớn của nước Mỹ đã cướp đi 620,000 công dân yêu nước Mỹ cả hai miền Nam,Bắc và hơn cả triệu thương binh để lại sau cuộc chiến. Cũng như người Việt, là người Mỹ, Bắc cũng như Nam, khi đọc đến những sử liệu này mắt ai cũng cũng rướm lệ. Máu chảy ruột mềm…

Vào thời ấy, Abraham Lincoln là Tổng thống liên bang lãnh đạo 21 tiểu bang ở phía Bắc với 20 triệu dân. Tổng tư lệnh quân đội miền Bắc là tướng Ulysses S.Grant. Jefferson Davis là Tổng thống của 11 tiểu bang miền Nam ly khai với 9 triệu dân và thêm vào đó 4 triệu dân nô lệ da đen. Tướng Robert E.Lee là Tổng tư lệnh quân đội miền Nam. Sau khi Thủ đô miền Nam-Richmond-thất thủ lọt vào tay của quân giải phóng miền Bắc vào ngày 2 tháng 4-1865. Tiếp theo sau là Tướng Robert E.Lee đầu hàng vào ngày 9 tháng 4-1865. Tướng Lee, nguyên là Tướng của Quân đội liên bang gốc người miền Nam, đã từng là Chỉ huy trưởng trường West Point. Tháng 4-1861 ông được đề nghị chỉ huy quân đội miền Bắc, nhưng ông không nhận, ông về đầu quân tại Richmond tiểu bang Virginia. Ông nói ông không thể quay lưng lại với nơi ông đã sinh ra và trưởng thành.
Khi nhận được thư đầu hàng của tướng Robert Lee, Tướng Ulysses S. Grant rất xúc động, ông ra lệnh  nghiêm cấm các sĩ quan và binh sỹ quân đội miền Bắc không tỏ ra bất cứ hành động nào tỏ ra vô lễ với Tổng Tư Lệnh miền Nam.
Trưa ngày 9 tháng 4-1865, Tướng Lee và một đại úy tùy tùng cưỡi ngựa vượt qua phòng tuyến đến nơi hẹn ước để gặp Tướng Grant để ký thỏa ước đầu hàng. Hình ảnh còn ghi lại hai ngưởi đi qua hàng quân nhạc của lính miền Bắc thổi kèn chào đón. Theo qui luật chiến tranh, quân miền Nam phải giải giới, tước bỏ khí giới và quân dụng, tự do trở về quê cũ như các dân thường. Tướng Lee đồng ý nhưng ông yêu cầu  cho binh sĩ miền Nam được giữ lại lừa ngựa để đem về làm ăn, vì miền Nam lấy các lừa ngựa của họ từ các nông trại đem đi chiến đấu. Không phải lừa ngựa của chính phủ cấp như lính miền Bắc. Nhờ thế mà sau cuộc chiến lính miền Nam đem lừa ngựa về nhà mà xây dựng lại nông trại canh tác làm ăn.
Thế là Miền Bắc thống nhất đất nước, giải phóng được 4 triệu nô lệ da đen miền Nam và nước Mỹ đã hy sinh một vị anh hùng. Đó là Tổng thống Abraham Lincoln. Abraham Lincoln là vĩ nhân của nước Mỹ, ông đã thống nhất nưốc Mỹ- Ông là vĩ nhân của nhân loại, ông đã giải phóng 4 triệu người nộ lệ da đen.  Và chỉ hưởng vinh dự to lớn ấy chưa đầy một tuần lễ, ông bí ám sát chết vào ngày 15-4-1865.
Tại bảo tàng viện Oppomattox-Virginia hôm nay, nơi mà Tướng Grant chấp nhận văn bản ký kết đầu hàng của Tướng Lee vào buổi trưa ngày 9-tháng 4-1865, có bức tranh sơn dầu hình tường Robert E. Lee hiên ngang quắc thước trong bộ màu xanh dương, râu tóc bạc, thể hiện hình ảnh người Mỹ anh hùng không bị khuất phục dù thua trận. Tòan thể nước Mỹ hiểu rằng khi một người Mỹ bị sỉ nhục thì dù miền  Nam hay miền Bắc cũng vẫn là một người Mỹ bị sỉ nhục…
Tất cả những tư tưởng cao đẹp của lịch sử Hoa Kỳ vừa tìm thấy ở trên, đó là nội dung của bài viết: “Nước Mỹ Sau Nội Chiến Và Bài Học Hòa Hợp Dân Tộc” của nhà nghiên cứu sử Nguyễn Hòa Bình, đăng tải trên báo mạng ChúngTa.com hôm Thứ bảy 25-4-2015 tại Hà Nội. Mặc dầu ông Nguyễn Hòa Bình không nói ra, ai cũng cảm nhận rằng bài này của ông để đáp trả lại thái độ khoa trương lạc hậu và thiển cận của tbt Nguyễn Phú Trọng qua bài viết của ông ta ‘Nhìn Về Ngày Chiến Thắng 30-4-1975’
Hơn cả đau thương, đó là sự tủi nhục khi chúng ta đọc phải Toàn Văn Bài Viết Của TBT Nguyễn Phú Trọng Về Chiến Thắng 30-4-1975 đăng tải trên báo mạng Voice of VietNam hôm 24-4-2015. TBT Nguyễn Phú Trọng đi ngược lại chiều thời gian, ngược trào lưu tiến hóa của nhân loại, giờ này mà ông còn bám chặt ca tụng chủ nghĩa Marx Lenin:
  “Cuộc Kháng Chiến Chống nước của nhân dân ta đã căn cứ vào tình hình quốc tế, trong nước, so sánh thế lực giữa ta và địch, nắm vững phương pháp luận của chủ nghĩa Marx Lenin, đề ra đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ đứng đắn, sáng tạo và tổ chức thực hiện đường lối đó phù hợp với điều kiện cụ thể và sự phát triển cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Đặc điểm lớn nhất cũng là nét độc đáo của Cách mạng nước ta từ  tháng 7-1954  đến tháng 5-1975, đó là Đảng ta đã thực hiện đường lối chinh trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, giương cao ngọn cờ ngọn cờ độc lập dân chủ dân tộc chủ nghĩa xã hội  tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc, nhắm mục tiêu chung hoàn thành độc lập thống nhất Tổ quốc  đưa cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa… Đó là cơ sở Đãng ta  kiên trì thực hiện phương châm  chiến lược  đánh đổ từng bộ phận quân địch, giành thắng lợi từng bước tiến tới đánh bại hoàn toàn quân địch, giành thắng lợi cuối cùng bằng cách tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975…”…Và đi đến kết luận: “…Quân Đội cần chủ động nắm chắc tình hình dự báo chính xác  xu hướng phát triển, nhất là những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước; trên cơ sở đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, đối ngoại để tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định tìm đường lối, chiến lược bảo vệ tổ quốc và có đối sách, xử lý đứng đắn các tình huống để bị động, bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định để xây dựng phát triển đất nước….”. Toàn văn bài viết của tbt Nguyễn Phú Trọng chỉ là khoa trương ngôn ngữ loè loẹt, chủ yếu là cứ lập đi lập lại những ý tưởng cùn mằn lạc hậu…
Xuyên suốt bài viết, 40 năm sau chiến thắng 30-4-1975 tbt Nguyễn Phú Trọng vẫn còn bám chặt vào Phương Pháp Luận của chủ nghĩa Marx Lenin để xây dựng lực lượng chiến đấu để đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào. Bây giờ nhân loại đang ở giữa thập niên thứ hai của thế kỷ 21, tbt Nguyễn Phú Trọng với một giọng điệu hiếu chiến hiếu sát, tbt Nguyễn Phú Trọng vẫn còn say mê xây dựng quân đội lực lượng chiến đấu và đưa cả nước vào cuộc chiến nào nữa đây? Tbt Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn khuất lấp quên đi máu xương dân tộc của cả hai miền đổ xuống: Ba triệu người Việt yêu nước đã nằm xuống hàng chục triệu cô nhi quả phụ, thương bịnh binh sau chiến thắng 30-4-1975. Dân tộc ta, cả Bắc lẫn Nam đã phải phải trả một giá quá đắt khi đảng cộng sản Việt Nam đem Phương Pháp Luận Của Chủ Nghĩa Marx Lenin phủ lên trên nền chính trị Việt Nam trong suốt 85 năm qua! 
Tbt Nguyễn Phú Trọng quên nhìn lại bản thân mình, đất nước mình, thân phận người dân cả nước, 40 năm sau chiến thắng 30-4-1975 vẫn sống lầm than sống dưới áp bức của Chuyên Chính Vô Sản của chủ nghĩa cộng sản giữa lòng thế kỷ 21! Trong khi đó, ngay cả nước Nga, quê hương của chủ nghĩa Marx Lenin, và các nước tân Cộng Hòa Đông Âu, từ năm 1991, cuối thế kỷ trước, đều lên án và rũ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Tổng thống đầu tiên của Nga, Yeltsin, đặt đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật của Nga từ năm 1991. Xã Hội Chủ Nghĩa đã lỗi thời, không có khả năng xây dựng kinh tế, đã đưa cả thế giới Liên Xô, các quốc gia Đông Âu vào vũng sình vô sản.   
Không hiểu tbt Nguyễn Phú Trọng khi viết về Chiến Thắng 30-4-1975, ông có đầy đủ ý thức rằng ông đang đi ngược lại trào lưu tiến hóa của dân tộc? Cả nước Ta đang quyết tâm hòa giải dân tộc, thực sự thống nhất nước nhà, xây dựng kinh tế phồn vinh cho tổ quốc và đang theo theo đuổi đa phương hóa đa diện hóa nền ngoại giao của tổ quốc? Qua bài viết của ông, tôi tin chắc chắn là tbt Nguyễn Phú Trọng không có khả năng để ý thức rằng ông đang ngược dòng tiến hóa của nhân loại, một nhân loại trong thế giới của Toàn Cầu Hóa, một nhân loại không có kẻ thù, nhất là kẻ thù giai cấp, một nhân loại chỉ có đối tác làm ăn, bình đẳng trong cạnh tranh lành mạnh. 
Mỉa mai thay, hôm nay, người cộng sản ViệtNam, tbt Nguyễn Phú Trọng, tự cho mình chiến thắng người Mỹ từ đỉnh cao trí tuệ của giai cấp vô sản! TBT Nguyễn Phú Trọng đã quên một thời Chủ Nghĩa Marx Lenin đã đưa cả nước ta vào lầm than đói khát. Năm 1987, trong một buổi họp báo quốc tế tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã phải lên tiếng kêu gọi cứu đói Việt Nam cùng khắp thế ngay cả Mỹ. Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát biểu: “Vâng, chúng tôi đã chiến thắng Mỹ. Nhưng hôm nay chúng tôi đang đối mặt với nghèo đói và lạc hậu. Chúng tôi không gạo để ăn. Chúng tôi nghèo khó, chậm tiến. Điều động chiến tranh thì dễ, nhưng điều hành một quốc gia rất là khó khăn… Yes, we defeated the United States. But now we are plagued by problems. We do not have enough to eat. We are a poor, underveloped nation. Waging a war is simple, but running a country is difficult...”(1)
Trong tình trạng hoang tưởng, tâm thần hiện tại của tbt Nguyễn Phú Trọng, tôi tin rằng TBT Nguyễn Phú Trọng chưa kịp học được bài học hòa hợp dân tộc của người Mỹ. Tôi chân thành khuyên TBT Nguyễn Phú Trọng, nên đến tìm gặp nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hòa Bình, của báo mạng Chúngta.com tại Hà Nội để tìm hiểu và học hỏi thêm về Nước Mỹ Sau Cuộc Nội Chiến Và Bài Học Hòa Hợp Dân Tộc. Hy vọng, nhờ vậy, tbt Nguyễn Phú Trọng có thể tạo cho mình một chút hành trang trên con đường công du Mỹ sắp tới của ông./.
Đào Như
Thetrongdao2000@yahoo.com
Oak Park, Illinois,USA29-4-2015

GHI CHÚ VỀ NGUỒN
Các dữ kiện trong bài viết trên được cung cấp từ các websites sau đây:
1-TOÀN VĂN BÀI VIẾT CỦ TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHIẾN THẮNG 30-4-1975
2- NƯỚC MỸ SAU NỘI CHIẾN VÀ BÀI HỌC HÒA HỢP DÂN TỘC
Chú thích
(1)- VietNam A History –Stanley Karnov- Page 9