Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

NLG-73- Lê Phú Nhuận - Niềm Đau Quốc Hận


Ngày 30 tháng Tư đen. 
Đng CSVN ăn mng chiến thng, 

- thành qu ca mt cuc xâm lăng. 
như Lê Dun, Tng Bí Thư đng
đã hùng hn tuyên b.Hàng triu dân mình hy sinh xương máu
đánh cho Tàu và cho c Liên Xô, 
đúng y như ch th ca “bác H”,
C sao vàng nhum đ máu  nhân dân
đưa quê cha vào thế gii đi đng (*1) 
Búa và Lim ng tr c non sông ! T nơi xa,
Chúng tôi đau bun tưởng nim 
bao người đã hy sinh trong cuc chiến, 
cho mc tiêu nào, thành qu cho ai ?Trí, Phú, Đa, Hào li c đào tn gc
Tài sn gp rút kim kê
Nhanh chóng gom v cho đng
Đui dân vào rng
Mánh mung gi :”vùng kinh tế mi”, 
Đ đng lên ngôi, tr thành người ch 
nhng bit th tin nghi nơi thành ph

Ai chng li, c đem ra x t

Nht vào tù, đày bit x bit tăm 
Ci to mười ngày thành by tám chín mười  năm
Chính sách “khoan hng” hàng ngày rao ging
i đi tin, nhưng ch được my trăm
S còn li đ dành riêng cho đng
C thế lai rai, lp li đến ba ln
Vét cho sch túi tin dân tư sn.Vét hết tin,  ti chuyn móc bc vàng
Bán bãi, bán ghe , kiếm ăn dân vượt bin
Cho ghe đi ri c đc, bn  tàu chìm
Thây người chết lnh bnh trên sóng nướcHết kế hoch này đến d án khác
Bao li quyn phi qua hết tay mình (*2)
Như bài ca quc tế đng quang vinhS hu toàn dân, nhưng đng li toàn quyn
Dân làm ch mà không quyn s hu
Đng trí tu bp dân bng ch nghĩa
Hnh phúc, T Do, tình nghĩa đng bào !
Đng lúc nào cũng vòi vi trên cao
T Quc ch nào không thy.Đng cn tin, c ra lnh cht cây
Bán sông núi đ dng xây chế đ
Dân ý kiến, coi như đ b
Đng quyết tâm theo k yếu Thành Đô 
đng chí tt c t t tiếp qun

Mt kiu mi ca ch nghĩa thc dân

Thái thú là các quan trong đng

Thế mi phc chàng nhc sĩ Vit Khang (*3)

Biết mt nước trước c giai tng trí thc ! 

Chúng tôi,

Người t nn cng sn
đau nim đau chung : “Quc Hn”
Núi sông mình mt tng mng, vì ai ?
T Úc châu, Pháp, Đc, Canada
T M, t Anh, t Na Uy, Thy Đin …

Chúng tôi,

T khp nơi trên toàn th đa cu
Hướng v quê cha vi cùng mt nim đau
Đau mt nước v tay quân cng sn :
“Cng sn Tàu cùng đng chí anh em”
Ln tng bước t đt lin ra bin đo.
Tiếng hát hãi hùng còn đang vang di :
“Mt nghìn năm hay trin miên tăm ti ?” (*4) 
Khi Bc thuc ln th năm đã ti ? ( *5)  

M Vit Nam ơi ! 

Người có thu 
Nim đau 
Ngày Quc Hn ? [ NLG-73- Lê Phú Nhun ]
Houston - Quc Hn 2015


Ghi chú :

(*1) thơ H chí Minh : 
Bác đưa mt nước qua nô l

Tôi dt năm châu đến đi đng.
(*2) Mt li trong CS Quc Tế ca
(*3) Tác gi bài hát : “Vit Nam Tôi Đâu?”
(*4) Li ca Vit Khang trong bài hát trên
(*5) Li ca Nguyn Cơ Thch, nguyên y viên b chính tr và b trưởng ngoi giao ca CSVN, phát biu sau hi ngh Thành Đô 1990