Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Nguyễn Hưng Quốc - Chiến tranh Việt Nam có thực sự cần thiết?

AP
Liên quan đến biến c 30 tháng Tư 1975, có mt câu nói ca mt quan sát viên quc tế mà tôi rt tâm đắc: “Không có ai chiến thng c. Tt c đều là nn nhân” (There were no winners, only victims).
Nhưng ti sao li không có người chiến thng?

Trước hết, không còn hoài nghi gì na, người min Nam chc chn là nhng người thua cuc và t đó, là nhng nn nhân không nhng ca chiến tranh mà còn ca hoà bình vi hàng trăm ngàn người b bt đi ci to, hàng triu người liu mng vượt bin để tìm t do và hu như tt c đều sng trong cnh va lm than va b áp bc.


M cũng không phi là nhng k chiến thng. Nói cho đúng, h thng trong cuc chiến tranh lnh vi khi xã hi ch nghĩa bng vic phân hoá Trung Quc và Liên Xô đồng thi bng cách vô hiu hoá hiu ng liên hoàn, gn lin vi thuyết domino vn là nguyên nhân chính khiến h tham d vào cuc chiến tranh Vit Nam. V phương din quân s, h không thng không bi: h đã rút quân ra khi Vit Nam my năm trước khi cuc chiến tranh chm dt. Tuy nhiên, v phương din chính tr, h đã tht bi trong n lc bo v mt đồng minh là chế độ Vit Nam Cng Hoà min Nam. Sau đó, v phương din tâm lý, h là nhng nn nhân vi hi chng Vit Nam, mt ám nh đầy day dt trong lương tâm ca nhng người tng tham chiến. Đó là chưa k hơn 58.000 người lính b mình ti Vit Nam cũng như hàng my trăm ngàn người b thương tt tr thành mt gánh nng trong xã hi M.
Thế còn min Bc?

Đương nhiên h là nhng người thng cuc. Thng v quân s: đánh bi được quân đội Vit Nam Cng Hoà. Thng v chính tr: thng nht được đất nước sau 20 năm chia ct. Tuy nhiên, bên cnh nhng chiến thng y, h cũng gánh chu không ít tht bi. Nhng tht bi y làm cho chiến thng ca h tr thành mt tai ho cho mi người.

Trước hết, như là h qu ca vic chà đạp lên hip định Paris, xua quân cưỡng chiếm min Nam, Vit Nam phi gánh chu s cô lp hoàn toàn vi thế gii bên ngoài. Tr Liên Xô và khi xã hi ch nghĩa, h không có mt người bn nào c. Ngay c vi mt nước đồng minh thân cn tng giúp đỡ h c my chc năm, Trung Quc, cũng biến thành k thù vi hu qu là, ngay sau chiến tranh Nam -Bc chm dt, Vit Nam phi chu đựng thêm hai cuc chiến tranh mi: chiến tranh vi Campuchia và chiến tranh vi Trung Quc.

H qu ca tt c nhng điu va nêu là, v phương din kinh tế, Vit Nam hoàn toàn kit qu. Lm phát tăng nhanh; nn đói lúc nào cũng ln vn trước mt mi người. Trong nhiu năm, ngay c lúa go, ngun thc phm chính và cũng là đim mnh ca min Nam, cũng b thiếu ht nghiêm trng. Dân chúng phi thường xuyên ăn độn hoc ăn bo bo để thế cơm. Vit Nam tr thành mt trong nhng quc gia nghèo khó và chm phát trin nht thế gii.

V phương din xã hi, hu như mi người đều b lâm vào cnh khn cùng. Mâu thun gia hai min Nam và Bc càng lúc càng sâu sc. S thng nht ch có trên phương din chính tr và hành chính, nhưng v tâm lý, nhìn nhau, dân chúng gia hai min vn đầy nhng nghi kđố k.

V phương din chính tr, dân chúng không còn chút t do nào c. T do tư tưởng: Không. T do ngôn lun: Không. T do cư trú và t do đi li: Không. Tt c các quyn t do căn bn ca dân ch, t t do hi hp đến t do thành lp và tham gia vào đảng phái đều b tước sch.

Có th nói, trong hơn mười năm, t 1975 đến 1985, khi phong trào đổi mi xut hin, Vit Nam, dân chúng trong c nước đều chia s ni bt hnh chung xut phát t vic min Bc thng min Nam. Không có gì quá đáng nếu chúng ta nói, tr gii lãnh đạo cng sn, tt c mi người đều là nn nhân ca biến c 30 tháng Tư 1975. Không phi ch nhng người b bt đi hc tp ci to hoc b lùa đi kinh tế mi mi là nn nhân: Tt c mi người đều là nn nhân. Không phi ch nhng người b b mình trên bin mi là nn nhân, ngay c nhng người may mn vượt thoát và được định cư nước ngoài cũng là nn nhân: h phi xa lìa t quc để sng tha hương, không lúc nào nguôi ni khc khoi trông ngóng v đất nước cũ.

Nhưng nếu mi người đều là nn nhân, cuc chiến tranh Nam Bc vn kéo dài hai mươi năm có thc s cn thiết hay không?

B máy tuyên truyn ca min Bc trước năm 1975 cũng như trong c nước sau năm 1975 nêu lên ba lý do chính ti sao min Bc phát động cuc chiến tranh y: Mt, để gii phóng min Nam; hai, để phát trin ch nghĩa xã hi sang na phn lãnh th còn chu kh nn dưới ách “áp bc” ca M và “ngu”; và ba, để đánh bi s “xâm lược” ca “đế quc” M.

Xin nói v nguyên nhân th ba trước. Đó ch là mt ngu bin. Vic M đổ c na triu quân vào min Nam chđể giúp min Nam chng li s xâm ln ca min Bc. Như vy, nó ch là hu qu ch không phi là nguyên nhân. Nói cách khác, nếu min Bc không mưu toan đánh chiếm min Nam, ch có lý do gì để M đổ quân vào min Nam c.

V nguyên nhân th hai, người ta d dàng nhn thy là hoàn toàn không chính đáng. Sau s sp đổ ca Liên Xô và các nước cng sn ti Đông Âu, hu như ai cũng biết ch nghĩa xã hi đồng nghĩa vi áp bc và nghèo đói. M rng ch nghĩa xã hi t min Bc sang min Nam, do đó, thc cht là vic xut cng áp bc và nghèo đói. Đó là mt tai ho.

Ch có nguyên nhân th nht là cn phân tích k. Trước hết, không ai có th ph nhn s cn thiết ca vic thng nht đất nước, mt di sn ca t tiên t ngàn đời trước. Đó là mt mnh lnh ca lch s, ca đạo lý và ca tình cm. Tuy nhiên, vn đề là: s thng nht y có th được thc hin bng cách nào và được tr bng giá nào? Nó có cn thiết để c nước phi tri qua hai chc năm chiến tranh tàn khc vi trên ba triu người b giết chết? Lch s cung cp hai bài hc chính: Th nht, Đông Đức và Tây Đức đã được thng nht mà không cn phi tri qua cuc chiến tranh nào c. Th hai, Nam và Bc Triu Tiên đến nay vn b chia ct. Nhưng s chia ct y được đền bù bng mc phát trin cc nhanh và cc cao ca Nam Triu Tiên. S thng nht không sm thì mun, không bng cách này thì bng cách khác cũng s xy ra, nhưng khi nó xy ra, Đại Hàn cũng đã có mt nn tng kinh tế và chính tr vng chc là Nam Triu Tiên (như trường hp ca Tây Đức và Đông Đức). đây, s chia ct không có gì đáng phàn nàn hay ân hn c.

Chúng ta tưởng tượng: nếu min Bc đừng phát động chiến tranh thì tình hình chính tr Vit Nam hin nay s ra sao? Thì tt c nhng tai ho nêu lên phn đầu bài viết này s không có. Thì c hai min s có hoà bình và nh hoà bình, s được phát trin nhanh chóng. Ngay c khi hai min Nam và Bc chưa được thng nht thì, tuy v phương din tình cm, vn là mt ni nhc nhi, nhưng trên mi phương din khác, đó li là mt điu may mn.