Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Ngô Nhân Dụng - Một quả chôm, hai quả lừa


Mt câu chuyn khiến dư lun đang n ào đặt câu hi, t Vit Nam qua Pháp và truyn trên mng khp thế gii. Câu hi là: Ti sao, nhân ngày 30 Tháng Tư sp đến, các trang mng mang tên các tay đầu s đảng Cng Sn li đi “chôm” mt bài cũ trên mng ca đài Á Châu T Do, RFA?

Ngày 6 Tháng Mười Mt năm 2014, ký gi Tường An viết bài “Nước Ðc, 25 năm sau ngày bc tường Berlin sp đổ” trên mng ca đài RFA; trước ngày dân Ðc k nim bc tưởng ô nhc sp. Sáu tháng trôi qua, đầu tun này, mt bài “K nim ngày thng nht 30-4 - Bc tường Berlin sp đổ: Bài hc hòa hp dân tc ca người Ðc” xut hin trên mng mang tên Nguyn Tn Dũng. Ta thay đổi nhưng ni dung ging ht như bài cũ ca Tường An. Bn bè khp thế gii hi Tường An, cô cho biết c đời không bao gi gi bài cho cái blog Nguyn Tn Dũng! Kết lun: Chúng nó chôm!


Xin li, “chôm” là mt động t xut hin Sài Gòn sau ngày 30, có nghĩa là ăn cp, ăn trm, ăn cướp, vân vân. Sau biến dng thành t kép: Chôm cha. Không biết gc gác ng nguyên t đâu. Ch có th đoán do ch “trm” đẻ ra. Lúc đầu là tiếng lóng, sau biến thành ngôn ng hàng ngày. Thay vì nói: “Ða nào trm/cướp/git/đớp/béng/ tháu... ca ch vy?” thì hi: “Ða nào chôm ca ch vy.” Các đồng chí nghe trm 24 trên 24 cũng không biết đang b chi.

Trong tun này, v chôm cha đã “phát trin có h thng!” Bài ca Tường An không nhng đăng trên mt blog Nguyn Tn Dũng mà còn xut hin trên hàng chc cái blog mang tên các đầu s Vit Cng khác! Có th lit kê thành phn nhân s như được b trí đăng bài ca Tường An: truongtansang.net; nguyensinhhung.net; trandaiquang.net; phungquangthanh.net; phambinhminh.net; tohuyrua.net; nguyenthikimtien.net; lehonganh.net; nguyenchivinh.org; vân vân. Blog nào cũng đăng cùng mt bài “/buc-tuong-berlin-sup-do-bai-hoc-hoa-hop-dan-toc-cua-nguoi-duc.html.” Bài này đăng bên cnh nhng bài khác vi ging điu ca tng đảng Cng Sn, cho nên không phi người ngoài đã by đặt ra để làm trò cười.

Khi các đồng chí chôm, h chôm tn tình, kiên quyết, nhit thành cách mng. H là nhng “th chôm” có tay ngh, nghip v cao! Trước hết là h đổi tên tác gi Tường An. Ký tên mi là Minh Anh. Minh? Chc để nhc nh v t sư truyn ngh chôm cha là Minh - mà đồng bào min Bc còn gi là Minh Râu, hoc ghép ch h H đổi thành Hinh. Th hai là h b hết tên ca nhng người cung cp hình nh. Trong bn gc ca đài RFA có ghi Hình nh (Photo) ca AFP hoc ca duhocduc.edu. Trong bn chôm, nhng hàng “credit” đó biến mt. H không để trng, chc s phí ca, nên để trên hình tên ca blog, hoc truongtansang.net hoc nguyensinhhung.net, vân vân. Làm như chính tay chân các đồng chí đi chp hình.

Tr li vi câu hi nêu đầu bài này: Ti sao các đồng chí Cng Sn li tung ra mt chiến dch chôm bài rng ln như vy, vi ta đề: K nim ngày thng nht 30-4? Ti sao không đăng bài này vào dp l lt nào khác?

Lý do là h mun nhân ngày 30 Tháng Tư này hô li mt khu hiu bp bm đã đánh la dân Vit trong hơn 40 năm. Tường An đặt ta đề “Nước Ðc, 25 năm sau ngày bc tường Berlin sp đổ” thì h li đổi ra thành: “Bc tường Berlin sp đổ: Bài hc hòa hp dân tc ca người Ðc.” Nhn mnh “hòa hp dân tc!” Bi vì bn ch này còn xut hin trên nhiu ta bài khác. Như Nam Phi hòa hp dân tc, Trung Quc hòa hp dân tc, vân vân! Có th đn ngày mai, 30 Tháng Tư, các tay đầu s đảng Cng Sn li hô khu hiu “hòa hp dân tc” mt ngàn ln na! Hòa hp là “mt qu la vĩ đại,” nói theo kiu người Hà Ni. Năm 1945 H Chí Minh dùng qu la này để tóm tt c các đảng phái quc gia, không cng sn. Năm 1975 thì gói trn c bn “thành phn th ba.”
Ðng bào min Nam không bao gi quên được qu la “đem theo lương thc đủ ăn trong 30 ngày.” Nghe, ai cũng tưởng s đi tù mt tháng là xong! Người min Nam đã biết “Nói zy mà không phi zy” thế mà vn b qu la ca thng đểu. Dân min Bc còn b la nng hơn. Sau khi b đảng chôm hết t rung đất, nhà ca, đến c quyn t do dy d con cái, bà con ta b đảng la bt đi “gii phóng min Nam.” Ðng nói trên cái loa đầu đường: Min Nam đang b M bóc lt, nhân dân đói kh. Sau ngày 30 Tháng Tư 1975 nhiu người Hà Ni đem mt túi go vi my cái bát, đôi đũa vào Sài Gòn giúp h hàng. Ðến nơi mi biết rng h hàng min Nam sng sung túc gp trăm, gp ngàn ln gia đình mình. Sut my chc năm đảng hô hào “chng M cu nước.” Bây gi đảng li mò mm tìm đương ôm chân M mong được cu khi cnh b Trung Cng la. Vit Cng hc thut lường gt “gii phóng” ca Trung Cng để la dân Vit Nam. Nhưng thng bp nào cũng có mt thng bp cao tay hơn. Hc trò li b thy ly “tình đồng chí anh em” đánh la sut na thế k để nut đất, nut rng, nut bin đảo!

Ti nghip cho dân Vit Nam, hng hai qu la vĩ đại trên đầu!

Ngay trong vic chôm bài ký ca Tường An cũng cha nhiu qu la, vn s dng trên các blog mang tên nhng tay đầu s đảng. Nhiu người có th ngc nhiên thy các tay th chôm đang c nhng đon Tường An thut nhng câu nói bt li cho cng sn. Thí d, Tường An hi chuyn mt người Vit Ðc v v tường Berlin sp đổ: “...t Berlin, ông Nguyn Duy Tân, mt cu đảng viên Cng Sn phát biu: 'Cm nghĩ ca tôi thc s là bình an. Mi người đều có s công bng trước pháp lut và trước cơ quan công quyn nhà nước. Ai cũng được quyn t do tham gia và vic ca nhà nước. Ðó là giá tr mà tôi cm thy may mn, hnh phúc được sng trong mt nn t do.”

Nói như vy là ca ngi chế độ dân ch t do người dân Ðông Ðc ch được hưởng sau năm 1989. Như vy có khiến nhiu độc gi Vit Nam cũng mun được t do hay không?

Có hai lý do khiến bn h gi nguyên nhng đon như vy. Th nht, h biết nhiu người Vit Nam đọc câu trên mà không nghĩ gì c. Ðu h trơ ra, vì vn tưởng rng h đang t do ri! H đang “hnh phúc được sng trong mt nn t do” dưới độc quyn cai tr ca đảng t lâu, không cn t do thêm na! Hơn na thế k đảng nói di 24 gi mt ngày, 7 ngày mt tun, nếu không có ai tìm như vy thì mi l.

Lý do th hai, là các blog mang tên nhng tay đầu s ca đảng đều đánh ha mù, lâu lâu vn đăng nhng bài, nhng câu ngược vi đường li, chính sách ca đảng. C tình múa c trăm món võ, lp l đánh ln con đen, để không ai biết bn h đang mưu tính vi nhau nhng gì. Người ngoài mà căn c vào nhng bài trên blog ca h để bàn ra tán vào rng anh này thân M, anh kia thân Tàu, anh n ci cách, anh khác bo th, vân vân, đều b đánh la hết!

Nhưng người ta vn t hi: Ti sao my chc cái blog ca h li chôm cùng mt bài, đăng cùng mt dp như vy? Có phi đó là ch nghĩa “chôm nht trí,” “chôm quán trit” hay không? Không l B Chính Tr li hp, biu quyết “Chúng ta chôm” cho cp dưới thi hành?

Câu hi này khó quá. Không ai đi guc được trong bng máy anh Cng Sn; ch có bn mình h hênh nghĩ cái gì trong đầu các cu y cũng biết hết!

Ch có th đoán rng có mt b phn duy nht ph trách ni dung tt c các blog mang tên các tay đầu s. Nếu không thì không th tình c “chôm đồng khi” như vy. Có th đoán rng người ph trách các blog này “bái phc” bài ca ký gi Tường An, mê nó quá nên quyết định chia đều cho các quan trên cùng hưởng, s b phê bình kim tho.

Hoc có th ch vì vn hn ca đảng Cng Sn nó đến lúc tan hàng ri. Cho nên không ai còn hng thú làm nhng công vic chán nn như vic làm my cái blog di trá na. Anh nào cũng làm vic ly l, ăn cơm chúa múa ti ngày mà thôi. Tình cnh chán chường này có tht. Dân min Nam Vit Nam b chôm tn tình sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975 còn đang nuôi hn. Bây gi đồng bào min Bc cũng bt đầu ngúng nguy không chu cho đảng chôm na. Ngh chôm cũng có lúc lên lúc xung. Nhà báo Huy Ðc mi nói vi phóng viên AFP, nhân ngày 30 Tháng Tư: “Cái Bên Thng Cuc đang có v chuyn thành Bên Thua Cuc!”