Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Mai Vân - Trung Quốc muốn lợi dụng thượng đỉnh Á-Phi cho mưu đồ bành trướng

Logo Thượng Đỉnh Á -Phi 2015Reuters
Thuyn nhân t các nước Châu Phi vượt bin tìm đến đất lành Châu Âu b chết ngày càng nhiu ngoài khơi nước Ý là h sơ mà các báo Pháp ngày 21/04/2015 không th b qua. Nhưng nhìn v Châu Á, Les Echos chú ý đến cuc hp Thượng đỉnh Á Phi đang tiến hành Indonesia, vi ta đề : « Thượng đỉnh Á Phi, Trung Quc đẩy các con tt ».
Les Echos gii thích : « Jakarta, Trung Quc mun tranh th Hi ngh Á Phi để chính đáng hóa chiến lược bành trướng ca mình ». Bài báo nhc li là Trung Quc là mt trong nhng tác nhân chính Hi ngh Bandung năm 1955, đã khai sinh phong trào phi liên kết, trong mt thế gii chìm trong chiến tranh lnh. 60 năm sau Trung Quc tiếp tc mun ghi đậm du n Thượng đỉnh Á Phi, m ra t hôm qua, 20/04 ti Jakarta.

Hi ngh này theo bài báo cũng đã rt quan trng đối vi nước ch nhà, vì Tng thng Indonesia Joko Widodo nhìn thy đây là mt dp tt để xác định li, trên lãnh th ca mình, nn tng chính sách ngoi giao, xây dng trên các nguyên tc an ninh hàng hi mà người tin nhim ca ông, Sukarno đã đưa ra 60 năm trước đây.
Thượng đỉnh chiến lược đối vi Trung Quc
Đối vi Trung Quc rõ ràng Thượng đỉnh Á Phi mang tính chiến lược : Vào năm 1955, Trung Quc chun b bước Đại nhy vt, hin nay thì h đã tr thành cường quc kinh tế th nhì thế gii.
Tác gi bài báo trích nhn xét ca mt chuyên gia Pháp David Camroux, cho rng Trung Quc mun li dng s hin din Hi ngh để « làm cho hành động ca mình Châu Phi tr nên chính đáng hơn ».
Lý do là gi đây, theo bài báo, trong ti Châu Phi, Bc Kinh không còn tôn trng 5 nguyên tc chung sng hòa bình được nêu lên năm 1955 – tôn trng ch quyn, không can thip, đồng thun, tương tr... - mà là hành động tùy theo nhu cu ca mình, nht là v nguyên liu.
Không ch đối vi Châu Phi, mà đối vi các láng ging Châu Á cũng vy, Trung Quc đẩy các con tt ca mình, phía nam n Độ Dương hay phía Đông Nam mà nhng hình nh gn đây cho thy Trung Quc bi đắp các bãi đá, thiết lp phi đạo... Theo đánh giá ca chuyên gia Camroux : « Trung Quc đang thay đổi hin trng nhng nơi này ».
Ti Hi ngh Indonesia, tác gi bài báo trên Les Echos còn thy mt đọ sc khác, đọ sc Nht Trung, vì Nht cũng đang giành nh hưởng. Nht dĩ nhiên chơi lá bài kinh tế, nhn mnh trên đóng góp ca mình vào kinh tế thế gii, tr giúp phát trin, l đi quá kh chiến tranh.
Les Echos nhc li là ti Jakarta, nơi giao thông tc nghn kinh niên, tuyến tàu đin ngm đầu tiên là do Nht tài tr.
Bài báo kết lun là Hi ngh kéo dài trong tun có th cho thy nhng chiến lược bành trướng không my khác nhau. Bc Kinh cũng như Tokyo đều mun đánh du vùng nh hưởng ca mình, nhn mnh trên nhng gii hn v mt kinh tế. Trung Quc đã ghi đim khi thiết lp trên trên lãnh th ca mình Ngân hàng nhóm BRICS và Ngân hàng đầu tư cơ s h tng AIIB.
Hàn Quc còn đứng trước nhiu v tai tiếng tham nhũng
V Châu Á, Les Echos còn chú ý đến vic Th tướng Hàn Quc t chc qua ta đề:  « Hàn Quc - Tâm s ca mt người t t đánh gc th tướng. »
T báo gii thích dòng ta, nêu li s kin là b tình nghi nhn ‘bao thơ’ ca mt nhà kinh doanh t t ngày 09/04, Th tướng Lee Wan-Koo va đệ đơn t chc lên Tng thng Park Geung-Hye.
Bài báo nhc li không phi là Th tướng d dàng chu bó tay, ông đã c bào cha trong my ngày qua nhưng rt cuc đã phi đưa đơn t chc.
Tng thng đang công du Châu M La tinh ch s tìm người thay thế vào th Hai ti khi tr v. Bà phi đề c người như thế nào để tô bóng li hình nh chính ph.
Nhưng chn la mt Th tướng mi chưa chc đã xóa tan đi s nghi ng đối vi tng lp lãnh đạo, vì v xì căn đan tham nhũng n ra hơn 10 ngày qua, dính líu đến nhiu nhân vt then cht chính quyn.
Doanh nhân Sung Wan –Jong, cũng là mt cu ngh sĩ, trước khi t treo c, đã để li nhng bn ghi chú, mt băng cassette ghi li cuc phng vn qua đin thoi ca mt t báo địa phương, qua đó ông gii thích đã trao trong my năm qua, nhng khon tin quan trng cho ít ra 8 nhân vt tên tui.
Riêng Th tướng Lee Wan-koo, vào năm 2013, ông được trao 30 triu won, vào thi đim này ông đang vn động tranh c quc hi. Th tướng đã cc lc chi b, cho là ông không my quen biết doanh nhân Sung, nhưng ông đã không th chng đỡ na khi báo chí Hàn Quc tiết l nhiu tài liu cho thy hai người thường gp nhau, và trong 12 tháng qua, hai người đã gi đin thoi cho nhau đến 217 ln.
Sau Th tướng t nhim, Les Echos nhìn thy sc ép s đè nng lên nhng nhân vt khác có tên trên danh sách ca doanh nhân quá c, trong đó có mt cu Chánh văn phòng ca Tng thng Park Geun Hye, mt thng đốc mt vùng ln ca Hàn Quc, mt s lãnh đạo đảng cm quyn.
Trong phn kết lun t báo đánh giá : Tng thng Park Geun - Hye s phi rt vt v trong vic phc hi uy tín đang mc thp nht trong các cuc thăm dò dư lun. Chính quyn vn đã làm dư lun phn ut trong v tai nn phà Sewol, nay li b thêm các v xì căn đan mi.
Les Echos ch xem s mt tin tưởng ca dân chúng đến mc nào trong cuc bu c quc hi b xung ngày 29/04 này.
n định Libya : gii pháp cho vn đề thuyn nhân ?
Thi s quan trng đưc theo dõi hôm nay, như nói trên là s kin thuyn nhân, đại b phn đến t các nước Châu Phi h Sahara, t hơn mt tun qua hu như mi ngày cp bến các nước Ý, Tây Ban Nha, Hy Lp. Hơn c chc ngàn người và s người chết trên bin không ít.
Ch riêng chiếc tàu b chìm ti th By va qua, được cho là có 750 người thit mng nhưng theo các báo thc tế còn cao hơn, vì như báo Le Figaro nêu li, chiếc tàu ch khong 50 tr em, 200 ph n và 700 đàn ông. Không ai sng sót.
Thuyn nhân t Châu Phi vượt bin xut phát t vùng b bin Libya. Mt quc gia mà như Le Monde nêu bt trong hàng tít ln trang trong : Libya, vùng đất ha biến thành hn lon. Đất nước b ni chiến xâu xé, kit qu không còn sc gi li nhng người tìm đất lành đến t các vùng Châu Phi.
Theo Le Monde, trước đây Libya giàu có được xem như vùng đất màu m đối vi người lao động Châu Phi, ngày nay đất nước này vn là nơi h dng chân kiếm tin, nhưng chđể đến vùng đất ha khác.
Le Figaro, trên trang nht cũng nhìn qua tình hình Libya, nêu bt vn đề thuyn nhân, các v thm sát người Thiên chúa giáo và câu hi trong hàng ta : Châu Âu có th làm gì trước Libya hn lon ?
Trong bài xã lun ta đề cuc chiến th hai Libya, Le Figaro lược k các thm cnh t thuyn nhân Thiên chúa giáo b người đồng hành Hi giáo vt xung bin, người Thiên chúa giáo Ethiopia b giết Libya, ri cnh hàng ngàn thuyn nhân vượt bin trong nhng điu kin kinh khng. T báo nhn định : Chm dt nhng cnh kinh hoàng này là mt trách nhim tinh thn đối vi Châu Âu, đang nghiên cu mt s bin pháp, t cu nn cho đến chia x gánh nng gia các nước Châu Âu.
Nhưng vn đề quan trng đây là chính đất nước Libya. Le Figaro hy vng các phe phái xâu xé quc gia nay hòa gii và ngi li vi nhau vì vn mnh đất nước. Le Figaro nhn định 4 năm sau khi giúp lt đổ chế độ Kadhafi, Châu Âu – đứng đầu là Pháp, Anh - biết là không còn ‘lý do để ngoảnh mt làm ngơ trước cuc chiến th hai Libya.
Trong bài cũng mang tính phân tích trang trong Alain Barluet, nhn thy là khi mà các phe đối đầu Libya không đi đến hòa gii thì Châu Âu ch s có nhng gii pháp eo hp để làm cn ngun buôn người này.
Trước đây vn đề như đã giao phó, ‘gia công’ cho Kadhafi khi ông còn nm quyn, còn Châu Âu thì đóng vai trò ca mình bng cách h tr phát trin để cm chân nhng người mun di tn li đất nước h.
Sau thm cnh nhng ngày gn đây thì Châu Âu không th không lên tiếng, nhưng phn ng mnh m ca Châu Âu càng cho thy s bt lc. Bài báo nhc li li b trưởng Ni v Tây Ban Nha, hôm th Hai, cho là ‘phi gii quyết vn đề gc r’, và kêu gi phi vãn hi hòa bình, n định Libya.
Báo la Croix cũng nhn định tương t trong bài xã lun : « Hành động ngay Libya ». Tác gỉả bài viết nhc li các s kiên : Thuyn nhân mà các tay buôn người đẩy ra bin, và ít nht 28 người Thiên chúa giáo b quân thánh chiến giết hi, và nhn thy mu s chung là Libya.
T ngày Kadhafi b lt đổ năm 2011, Libya rơi vào hn lon đã tr thành trung tâm các đường giây buôn người, và là căn c các mng lưới khng b, hoành hành, gây bt n định c vùng.
Đối vi La Croix Châu Âu không th khoanh tay đứng nhìn, nhưng có điu Châu Âu đã can thip năm 2011 vi các cuc oanh tc, lt đổ Kadhafi, nhưng khi rơi, Kadhafi đã kéo theo toàn b cơ cu nhà nước, dn đến tình trng hn lon ngày nay.
T báo cho là khó th can thip như vy mt ln th hai, vì s làm cho tình hình thêm phc tp. Nhưng La Croix hy vng là gia thái độ th động, không làm gì c và can thip quân s, có l còn nhng kh năng hành động khác để n định Lybia.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét