Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Cảm tạ của Gia đình nhà văn Ngô Thanh Tâm


C
M  T
      Chúng tôi xin chân thành cm t:
 - Quý cha, quý sơ, Cng Đoàn Công Giáo địa phương
 - Báo mng Din Đàn Thế k
 - Quý văn hu, bn bè t nhiu quc gia
 - Quý Đồng môn Hi Cu Sinh Viên Quc gia Hành chánh Hoa K
 - Quý Đồng môn Hi Cu Sinh Viên Quc Gia Hành chánh Australia
 - Quý Đồng môn Cao hc 2, Cao hc 3
 - Quý thân hu trong nhóm “Thánh gia”
 - Quý bn Cu Hc Sinh Tng Phước Hip Vĩnh Long

Gia đình chúng tôi vô cùng cm kích quý Cha quý Sơ đã thc hin Thánh L tin đưa, quý thân hu đã gi đin thư chia bun, đăng báo phân ưu, gi li cu nguyn cho linh hn người quá c  


Giuse Ngô Thanh Tâm
Qua đời ngày 9 tháng 4  năm 2015

Qu ph Nguyn th Khánh Hà và các con đồng bái t

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét