Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Trần Doãn Nho - chào xuân


tôi chào tôi vừa chớm bảy mươi
chào hết nhân gian chào đất trời
chào nỗi buồn quen qua rất vội
chào niềm vui lạ đến còn tươi

tôi cất tháng ngày trong ngăn kéo
ra đường phơi phới trẻ… lên năm
châm phong pháo nổ hồn vang vọng
bốn bề thơm lựng khói thanh xuân


chào ngoan lên sáu mươi
tuổi đầy. vẫn ngóng đợi xôn xao
thời gian/tan em vào/miễn nhiễm
tim thì nồng mà tình trong veo

hẹn nhau lên chuyến tàu cao tốc
xuôi về góc khuất thuở xuân xanh
dưới gốc phượng già thơm tho nắng
ta ngắm nhau mà như xem tranh

Trần Doãn Nho
(Mồng ba, tháng Giêng, Nhâm Thìn)