Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Bùi Tín - Việt Nam 2014: 10 sự kiện lớn


Trong năm 2014, có th k ra 10 s kin ln, đánh du bi phong trào đấu tranh cho Dân ch và Nhân quyn có bước phát trin rõ rt c v s lượng và cht lượng. Đây là nét khi sc đáng mng nht cho đất nước ta. Nét đáng mng th hai là chính quyn độc đảng do quyn li ích k phe nhóm, ngoan c duy trì chế độ toàn tr c l, t dn thân vào tình thế him nghèo toàn din không có li tht, nếu không t lt xác trong thi gian nhân Đại hi XII sp ti gn.

Mười s kin ln đó là:
1. Thư Ng ca 61 đảng viên CS gi Ban Chp hành Trung ương đảng và toàn th đảng viên CS, yêu cu thay đổi hn Cương lĩnh Chính tr, thay đổi th chế t toàn tr sang dân ch mt cách kiên quyết nhưng ôn hòa, đồng thi thc hin đường li đối ngai thóat Trung, chng bành trướng, quan h bình thường vi nhân dân Trung Quc, công khai hóa toàn b các tha thun Thành Đô năm 1990. Tuy s lượng không ln nhưng h tiêu biu cho c mt khi đảng viên lão thành, đảng viên trí thc, có trí tu và tâm huyết. Nếu vic chun b cho Đại Hi XII đi ngược vi hướng này, đảng CS có nguy cơ v ra tng mng để hình thành t chc chính tr mi hp thi đại, gn bó vi nhân dân, dân tc.

2. S hình thành ca Hi nhà báo độc lp VN và Văn đoàn độc lp VN, cùng vi 10 năm trưởng thành ca Hip hi các blogger t do, nói lên s ln mnh không ngng ca các t chc xã hi dân s VN ngày càng gn bó vi nhau, nay đã lên đến gn 30 t chc. Các t chc dân s hat động ngày càng công khai, đa dng, tán phát hàng vn bn Tuyên ngôn Quc tế Nhân quyn, t chc các cuc trao đổi, hi tho, cà phê, dã ngai, bàn tròn v Nhân quyn, các cuc thăm hi h tr ln nhau, cu giúp nhau vi tình nghĩa keo sơn để đương đầu vi b máy đàn áp.

3. Mt trn ngai giao ca lc lượng dân ch m ra khá rng, to nên s phi hp có hiu qu trong và ngoài nước. Nhiu cuc gp g quc tế v dân ch và nhân quyn m ra ngay trong nước, nhiu đại s, lãnh s, cán b s quán coi các chiến s dân ch VN như nhng bn bè thân thiết. Nhà báo Điếu Cày - Nguyn Văn Hi được đón tiếp nhit thành hi ngai, trong khi mt s k đội lt chng cng trit để b vch mt là phc v cho chính quyn toàn tr.

4. Chính quyn bành trướng TQ đưa giàn khoan HD 981 vào vùng bin VN vp phi phn ng rng ln ca toàn dân ta trong khi B Chính tr Hà Ni coi đó ch là “chuyn xung khc trong gia đình” (!).

5. Vic xut bn cun sách Li trăng tri ca triết gia Trn Đức Tho và Đèn Cù (2 tp) ca nhà văn Trn Đĩnh là nhng s kin văn hc - chính tr có tác dng sâu đậm gii o thn tượng H Chí Minh, gii o công tích ca đảng CS trong lch s VN, làm cho nhiu người còn lưỡng l nhìn rõ s tht hin nhiên: đảng CS là cn tr t hi nht cho s phát trin và hi nhp ca đất nước, đúng vào lúc đảng đang chun b cho Đại hi XII.

6. K hp Quc hi cui năm thông qua hàng chc đạo lut, nhưng vn ln tránh, trì hoãn các đạo lut căn bn nht, như Lut v Biu tình, Lut v Trưng cu Dân ý, Lut v S hu Rung đất. Quc hi vn t ra tê lit v công tác phòng chng tham nhũng. Mt ln na nó đã t ra không xng đáng là mt cơ quan lp pháp nghiêm chnh, không xng đáng trong ngôi nhà xây dng hoành tráng mi được xây dng. Cái xu xa tn ti là vn còn trong phòng hp k tng ca ngi tên độc tài khát máu Khaddam Hussein, tng t nguyn làm c vn cho tên độc tài này, vn còn có k thiếu tư cách chi bi người đồng vin là ngu, thm ngu, t ngu…, li còn có đại biu quc hi mc áo cà sa đăng đàn ca ngi quân đội ca nhà độc tài h Kim Bc Triu Tiên, coi đó là gương sáng cho Quân đội nhân dân VN hc tp. Đủ thy vic chn la kiu ‘đảng chn dân bàu’ hài hước - bi thm đến mc nào. Vn chưa hết, có cuc hp vng mt đến gn 100 đại biu, nhiu đại biu nh người bm vào nút b phiếu h, nhng chuyn khôi hài có tht trong mt ‘đảng hi’ cui mùa lúc suy tàn. Li còn cuc b phiếu tín nhim không ging ai, ch có 3 nc tín nhim, không có nc bt tín nhim, vy thì thăm dò làm gì, khi ai cũng có đủ 100 phn 100, hu hết là đảng viên b phiếu cho nhau, ta tín nhim hoàn toàn ta, ta t sướng, còn gì hơn. Hình như quc hi Hà Ni mun phơi bày trn vn s tht v ‘nn dân ch gi cy’.

7. S vp ngã hoành tráng ca ngài nguyên Tng thanh tra chính ph Trn Văn Truyn, buc phi nh ra 4 ngôi nhà – bit th sang trng và nay có th b truy t ra tòa v ngun gc tài sn bt minh; không th ch thu hi nhà và kim đim là xong. Đây là kết qu ca đòi hi ca dư lun xã hi qua mt s mng xã hi dân s l trái cùng mt vài t báo l phi, liên tiếp phơi bày c 5 “tòa nhà trăm t thuc quyn s hu ca ông. Ban Kim tra đảng không còn có th m được. Điu này m ra mt lat v, như ngôi nhà b và rng cao su rng ln ca nguyên ch tch tnh Bình Dương Lê Thanh Cung, 2 ngôi bit th quá kh gia th đô Hà Ni ca nguyên phó thanh tra chính ph Ngô Văn Khánh, ngôi nhà như lâu đài ca nguyên ch tch tnh Hà Giang Đàm Văn Bông xây dng toàn bng g nghiến…

Nhân dân Hà Giang vn còn đòi phi truy t nguyên tnh trưởng Nguyn Trường Tô, con qu dâm dc tng đầu têu v cưỡng hiếp các em n sinh v thành niên ri tht ti, đổ hết lên đầu viên hịệu trưởng Sm Đức Xương chu 9 năm tù giam. Hin ông Tô vn sng như vương gi trong khu nhà sang trng bc nht Hà Giang. Mt lat v án cn m ra để thu hi nhng tài sn phi pháp, bt minh cho công qu. Chưa truy tìm được tài sn che du, tu tán, chôn ct thì biết bao bt động sn, nhà đất còn s s ra đó.

Quan CS giàu vô độ, dân đen lm than, n quc gia gãy lưng đang là thm ha dân tc.


8. Vic tr li t do ri đẩy sang Hoa K lut sư Cù Huy Hà Vũ và nhà báo Điếu Cày – Nguyn Văn Hi, tiếp theo là bt giáo sư Hng Lê Th và nhà văn Nguyn Quang Lp – B Lp cũng như cuc xét x các nhà dân ch Hng – Vinh – Thúy Đồng Tháp cho thy kiu cách hai mt “th ra ri li nht vào như chơi” ca B Chính tr, đồng thi chng minh tht bi ca ch trương này, khi các chiến s được t do dù trong hay ngòai nước khi t do đều hăng hái hơn, được qun chúng quý trng hơn và tr nên nhng nhân vt nòng ct ca phong trào đòi dân ch và nhân quyn đang m rng.

9. Năm nay đánh du mt s đảo ln trong đánh giá ca công lun đối vi báo l phi và l trái. Nhân dân không nhng tiếp tc b rơi các t báo ca đảng và nhà nước như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, mà các báo khác như Thanh Niên, Tui Ttr, An ninh Nhân dân … cũng sa sút trông thy, các mng trên l trái được khá đông bn đọc ưu tiên tìm đọc, cao hơn hn l phi, như các mng Dân Làm Báo, Đàn Chim Vit, Dân Lun, Din Đàn Chân Tri Mi, và gn đây là Thi Báo Vit Nam ca Hi nhà báo độc lp.

10. Trò h cui năm ca Ban Ttuyên giáo CS là nn ra mt bn Thông Đip ca 10 t chc Blogger thân đảng CS, có tên tui và s lượng hn hoi (Nhóm chng lun điu xuyên tc 54.000, Nhóm Tôi yêu Công an Nhân dân 180.000, Hi phn bác Tuyên b 258 có 3.100, Nhóm VN quê hương tôi 54.000, Nhóm Yêu nước VN 2.300, nhóm CHXHCN VN 2.000, Nhóm Công troll phn động 28.000, đảng Công chính tranh lun m 28.000, Hi yêu nước chng phn động 26.000 và Nhóm dòng máu Lc hng 26.000). Mt trò h dơ dáy trên mng ‘T Hào VN’, ‘ Loa Phường’ ngày 8/12/2014.

Cũng Thông đip, cũng có nhóm này, hi n, c đảng na, cũng nhân ngày Nhân quyn Quc tế. Nhưng không mt địa ch, không mt tên người, hòan tòan nc danh, vô danh, du mt, du tay, dù cho ra mt bo v đảng CS, chế độ CH XHCN, vy mà không có chng minh đăng ký hat động, ai ch trương, tôn ch mc đích là gì, tr s đâu, người đại din là ai ? Nhng con ma trơi được sinh ra trong cơn bế tc tiến lui đều khó.Xin kết thúc 10 s kin cui năm bng mt trn cười sng khoái nói lên thế tn cùng bi đát ca đảng CS VN trong năm 2014 sp kết thúc.