Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Bùi Tín - Cuba hội nhập: ai mừng, ai lo?


Cui năm 2014 thêm mt tin vui: sau 53 năm b gián đon, quan h ngai giao gia Hoa K và Cuba được ni li, do thin chí ca c hai bên, được Tòa Thánh Vatican làm trung gian thúc đẩy. Gián đip b tù lâu năm ca hai bên được tr t do. Hơn 50 nhà dân ch Cuba b tù trong danh sách yêu cu do phía Hoa K đưa ra cũng được tr t do. Các s quán s được m li. Du lch s được m ra. Quan h buôn bán, ngân hàng s được ni li. Tng thng Barack Obama s thăm Cuba và Ch tch Raul Castro s thăm Hoa K. Nước Cuba độc đảng theo hc thuyết Mác - Lênin bt đầu hòa nhp vi thế gii là mt chuyn biến tích cc.

Cuba là nhà nước cng sn tòan tr duy nht châu M, mt thi tng là thành viên duy nht châu M ca phe XHCN rng ln bao gm các châu lc Âu, Á và M do Liên Xô lãnh đạo. Có lúc Cuba đã gi hơn 10 vn quân sang mt s nước châu Phi, như Angola và Ethiopia để hòng bành trướng phe XHCN sang châu Phi.

Cuba, tin đồn CS châu M, sau khi b mt ch da quyết định v chính tr, quân s, kinh tế tài chính là Liên Xô t năm 1991, nay lâm vào cnh mà nhà báo Cuba José Manuel mô t là “thm ha ry chết” do b cm vn và cô lp kéo dài (theo bài báo “Bước đầu tan rã ca mt Nhà nước tòan tr” trên tp chí Le Courrier International 12/2014).Trung Quc quá xa, hàng hóa truyn thng như xì gà, rượu rum không xut được, nn du lch đình tr, trm cp lan tràn, đồng Peso trượt giá nhanh theo đồng Rúp, thiếu thn và nghèo đói lan tràn. Ông Raul Castro không có con đường nào khác hơn là tìm đường hòa gii vi người láng ging to ln cnh. Sau khi tng thng cánh t Hugo Chavez ca Venezuela t trn, hai anh em Castro mt đi người bn hu cui cùng châu M mà cũng là ngun vin tr và cung cp du giá r, nên buc lòng phi tìm con đường hi nhp để tn ti. Trước khi hi nhp, mt lat thay đổi v dân ch hóa, t do hóa, t do kinh doanh, t do đi li đã được thc thi.

Nhà báo José Manuel cho rng Cuba đang tt yếu thóat khi chế độ toàn tr để ri chuyn dn sang mt nn dân ch đa nguyên như mi nước châu M. Vi bình thường hóa vi Hoa K, tăng cường quan h vi Canada và Liên Âu, nn kinh tế thương mi và tài chính ca Cuba s khôi phc nhanh. Thế địa lý – chính tr ca Cuba có vai trò rt quyết định. Sát cnh Hoa K, gia vùng bin Caribê tp np thông thương, có nhng bn thân như Venezuela, Bolivia và Nicaragua thuc cánh t, đều theo chế độ dân ch đa nguyên đa đảng.

So vi chế độ CS toàn tr Vit Nam, Cuba vào v thế khác hn, không có anh láng ging khng l CS độc đn và bành trướng nào nm ngay trên đầu mình để đe da, khng chế. Cuba có phong trào dân ch kiên cường, có tng lp trí thc dân ch có truyn thng dày dn chng độc đn, li có nn giáo dc khai phóng t tiu hc, trung hc lên đại hc hơn hn Vit Nam, li rt t hào có nn y tế tiên tiến so vi thế gii, va có lp giáo sư bác s y khoa có trình độ cao, va có h thng y tế rng khp phc v tn xã hi.

Đối vi Hoa K, mt nước Cuba cng sn tin đồn ca phe XHCN đồng minh ca Liên Xô sát cnh mình mi đáng ngi, nay Liên Xô đã sp đổ, phe XHCN đã tan biến, Cuba không còn cái thế như trước, hung gì Cuba khn đốn cô lp, là nước CS ’ry chết‘ cn cu sng, tranh th để t đó hòa nhp thun li vi cng đồng thế gii. Rõ ràng đây là bước hòa gii gia hai cu thù theo chiến lược hai bên cùng có li.
Có ai không mn mà vi s kin ni bt này? Nhìn cho rng, nhìn cho k thì có hai nước xa nhưng li lo ngi trước s kin này. Đó là Trung Quc và Vit Nam.

Theo giáo trình ca Hc vin Chính tr - Hành chính quc gia H Chí Minh, s tan v ca phe XHCN thế gii năm 1991 ch là tht bi “tm thi”, ri phe XHCN s được khôi phc hùng mnh như và hơn xưa do ch nghĩa Mác - Lênin là mt hc thuyết “tt thng”. Tng Bí thư Nguyn Phú Trng tng cao ging thuyết ging lp lun này cho trường đảng La Havana vào tháng 4 năm 2012, nhưng b ph nhn, không mt t báo Cuba nào nhc đến bui tuyên truyn vô duyên phn hin thc y; đó còn là nguyên nhân b Tng thng Dilma Rousseff ca Brazil lp tc đóng ca không tiếp, dù cho kế hach cuc đi thăm cp cao đã được hach định hàng tháng trước. Ngay trước đó ông Fidel Castro đã công khai tuyên b “mô hình Cuba theo đui không còn thích hp”. Và nay h đang trin khai con đường hòa nhp và hòa gii ca h, qua môi gii ca Canada và Tòa Thánh Vatican, vi nhng bước đi riêng, nhưng chc chn là gn gàng, suôn s thun li, không ch, đầy mâu thun như Vit Nam.

Cái thun li ln ca Cuba khi hi nhp vi thế gii là không có mt thế lc nào gn ngăn cn, kim chế và phá đám như Vit Nam khi đổi mi và hi nhp. v trí địa lý – chính tr gia vùng bin Caribê, gia châu M đầy sc sng, Cuba còn là mt dân tc ci m yêu đời, ni tiếng v nn y hc tin tiến quý trng mng sng ca con người. Quá trình hi nhp ca Cuba chc chn s din ra nhanh chóng, sâu sc, tn din, thun li, bù li cho hơn na thế k trì tr va qua.