Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Trần Mộng Tú - Mặt Trời Lặn Hướng Tây

Ảnh: Trần Trung Đạo

Những thân cây
ngã xuống

lửa mồi lên

bản thảo
cháy

sách
cháy

vàng mã
cháy

cháy
cháy
cháy

tàn tro bay

tiếng kinh
tiếng mõ
tiếng khóc

những thân cây
tiếp tục ngã

cánh rừng
thưa

cánh rừng
thưa

hướng tây
mặt trời lặn.

Trần Mộng TúKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét