Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Phạm Phú Minh - Phát hành Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Tự Lực Văn Ðoàn

WESTMINSTER (NV) - Cách đây 82 năm, vào ngày 22 tháng 9 năm 1932, nhà văn Nhất Linh đã chính thức phát hành số báo Phong Hóa đầu tiên do ông chủ trương.

Hình bìa Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo về Tự Lực Văn Ðoàn. (Hình: Người Việt)

Sáng ngày 22 tháng 9, 2014, cuốn Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo về báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Ðoàn đã được chính thức phát hành tại nhật báo Người Việt, đồng thời với các nhà sách trong vùng Little Saigon và hệ thống phân phối của Người Việt Online.

Cuộc Triển Lãm và Hội Thảo về Báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Ðoàn đã diễn ra hai ngày 6 và 7 tháng Bảy, 2013 tại báo Người Việt, Nam California đã được đông đảo đồng hương tham dự và được đánh giá là cuộc hội thảo văn học thành công và quan trọng nhất của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại cho đến thời điểm này. 

Riêng về đề tài báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Ðoàn, nhiều ý kiến cho rằng đây là cuộc sưu tầm tài liệu và tập họp nhân sự quy mô nhất, từ thành phần thuyết trình gồm nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo nổi tiếng, cộng với với sự tham dự đông đảo thế hệ thứ hai của gia đình sáu thành viên đầu tiên: Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Ðạo, Thế Lữ, Tú Mỡ, Thạch Lam, và gia đình của họa sĩ Lemur Nguyễn Cát Tường, người đã giữ mục Cải Cách Y Phục Phụ Nữ Việt Nam trên báo Phong Hóa Ngày Nay, khiến đây sẽ là cuộc tập họp có tính cách văn học lẫn lịch sử trước đây chưa có và trong tương lai sẽ khó có một công cuộc nào như thế nữa.

Từ những thực tế như thế, ban tổ chức cuộc triển lãm và hội thảo nói trên đã quyết định tái hiện tất cả tài liệu triển lãm và hội thảo, cộng với một số bài viết và tài liệu giá trị khác liên quan đến TLVÐ để làm thành bộ Kỷ Yếu này, gồm một quyển sách in bài vở và hình ảnh trong đó có 80 trang màu tuyệt đẹp do hai họa sĩ Nguyễn Ðồng và Nguyễn Thị Hợp trình bày bìa và các trang trong *, cộng với một bộ DVD gồm 3 đĩa ghi lại mọi hoạt động của cuộc triển lãm và hội thảo.

Nội dung cuốn Kỷ Yếu (gồm bài viết và hình ảnh)

Phần bài viết:

Trong 318 trang, Kỷ Yếu gồm các bài viết như sau:

Lời nói đầu - Phạm Phú Minh 

Hình bìa DVD về Hội Thảo Tự Lực Văn Ðoàn. (Hình: Người Việt)

Phần I: Các bài đã trình bày trong hội thảo

Ngày 6 Tháng Bảy, 2013 

1. Diễn văn khai mạc - Phạm Phú Minh (trưởng ban tổ chức hội thảo)
2. Một vài ký ức về nhạc phụ Tú Mỡ - Doãn Quốc Sỹ 
3. Papa tòa báo - Trần Khánh Triệu 
4. Thế Lữ và Tự Lực Văn Ðoàn - Phạm Thảo Nguyên 
5. Những bản nhạc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam trên báo Ngày Nay - Lê Văn Khoa 
6. Họa sĩ Le Mur Nguyễn Cát Tường và vấn đề cải cách y phục phụ nữ - Nguyễn Trọng Hiền 
7. Sự hình thành của kịch mới Việt Nam, những đóng góp của TLVÐ và từng thành viên - Phạm Thảo Nguyên 
8. Sự sáng tạo mỹ thuật của báo PHNN trong việc trình bày, vẽ bìa, hí họa, minh họa - Ann Phong 
9. Phong trào Nhà Ánh Sáng - Ðỗ Quý Toàn 
10. Phát biểu của cô Tanaka Aki (sinh viên nghiên cứu văn học Việt Nam người Nhật Bản)

Ngày 7 Tháng Bảy, 2013

1. Ði tìm Nhất Linh - Nguyễn Tường Thiết 
2. Kỷ niệm về Hoàng Ðạo, ba tôi - Minh Thu
3. Thạch Lam, hình bóng khôn nguôi - Nguyễn Tường Giang 
4. Tự Lực Văn Ðoàn và văn học cận đại Việt Nam - Kawaguchi Kenichi (giáo sư đại học Tokyo, Nhật Bản) 
5. Ðánh giá lại Tự Lực Văn Ðoàn - Nguyễn Hưng Quốc 
6. Ảnh hưởng của Tự Lực Văn Ðoàn đối với phong trào Thơ Mới - Trần Huy Bích 
7. Tự Lực Văn Ðoàn và chuyện văn phong - Trần Doãn Nho 
8. Tình yêu trong tiểu thuyết TLVÐ - Trần Mộng Tú 
9. Hoàng Ðạo như một nhà văn đương đại - Ðặng Thơ Thơ
10. Thử đánh giá lại Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng - Ngự Thuyết
11. Câu chuyện TLVÐ và những điều chưa nói - Phạm Thảo Nguyên

Phần II: Các bài viết không trình bày trong hội thảo

1. Mẹ tôi, thân mẫu của Nhất Linh, Hoàng Ðạo, Thạch Lam - Nguyễn Thị Thế 
2. Mẹ tôi, bà Nhất Linh - Nguyễn Tường Thiết 
3. Mẹ tôi (bà Hoàng Ðạo) - Từ Dung 
4. Mẹ tôi, bà Thạch Lam - Nguyễn Tường Nhung 
5. Mẹ nuôi tôi, bà Khái Hưng - Trần Khánh Triệu 
6. Mẹ chồng tôi, bà Thế Lữ - Phạm Thảo Nguyên 
7. Bướm Trắng - Nhất Linh - Ðặng Tiến 
8. Cái ấm đất và bộ chén trà Nguyễn Tuân tặng Thạch Lam - Nguyễn Tường Giang 
9. Khái Hưng - Thụy Khuê 
10. Sự phát triển giữa Văn học và Mỹ thuật - Trịnh Cung 
11. Ðiện toán hóa báo Phong Hóa Ngày Nay - Phạm Phú Minh 
12. Một số tài liệu đặc biệt về Nhất Linh chưa công bố (hoặc công bố hạn chế): Ký trình, Thư Trần Trung Dung gửi Nhất Linh... 
13. Chiếc áo choàng của Nhất Linh - Nguyễn Tường Thiết 
14. Sách Tự Lực Văn Ðoàn được dịch sang tiếng nước ngoài 
15. Gia đình “Thành Viên Thứ Bảy” Tự Lực Văn Ðoàn 
16. Ði tìm câu trả lời tại sao hội thảo thành công - Phạm Phú Minh 

Các thân hữu, văn hữu trong ngày đầu chính thức phát hành Kỷ Yếu
tại nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Phần hình ảnh

Gồm 80 trang màu và nhiều trang hình đen trắng:

- Tất cả những hình ảnh đã được triển lãm liên quan đến thành viên và tác phẩm TLVÐ; về báo Phong Hóa và Ngày Nay; về cải cách y phục phụ nữ của họa sĩ Lemur Nguyễn Cát Tường; các bản tân nhạc đầu tiên của Việt Nam đăng trên báo Ngày Nay; về phong trào Nhà Ánh Sáng; các tài liệu về văn học của Nhất Linh và TLVÐ...

- Hình ảnh các thuyết trình viên và cử tọa trong suốt hai ngày hội thảo.

- Hình ảnh một số tài liệu đặc biệt, đã trở thành các “di tích lịch sử” về chính trị và văn học: Nguyễn Tường Tam và Võ Nguyên Giáp trong hội nghị Ðà Lạt với đại diện của Pháp năm 1946; bức thư của Tổng Trưởng Quốc Phòng Ðệ Nhất Cộng hòa Trần Trung Dung gửi ông Nguyễn Tường Tam; bộ ấm chén trà rất quý do Nguyễn Tuân tặng Thạch Lam; chiếc áo choàng của Nhất Linh hiện nay còn ở Ðà Lạt; bức họa của Cù Huy Hà Vũ vẽ trong tù gửi ban tổ chức hội thảo v.v...

DVD kèm theo cuốn Kỷ Yếu:

Kèm theo cuốn Kỷ Yếu là hai bộ DVD: 

- Bộ thứ nhất: Gồm hai đĩa ghi toàn bộ diễn tiến suốt hai ngày triển lãm và hội thảo.

- Bộ thứ hai: Buổi trình diễn y phục tối ngày 6 tháng 7, 2013 về: Cuộc Canh Tân Y Phục Phụ Nữ Tân Thời 1934-1941 của họa sĩ Lemur Nguyễn Cát Tường do ông Nguyễn Trọng Hiền (con trai của họa sĩ) sưu tầm, ban văn nghệ của các Cựu Nữ Sinh Trưng Vương với sự yểm trợ về kỹ thuật của Ðài SBTN. 

Giá bán: $30 gồm Kỷ yếu + 2 bộ DVD.

Sách và DVD chính thức phát hành vào ngày 22 tháng 9, 2014 tại nhật báo Người Việt và các nhà sách trong vùng Little Saigon. 

Các bạn ở các tiểu bang xa trong nước Mỹ có thể đặt mua Kỷ Yếu: giá $30/cuốn+DVD bao gồm luôn cước phí. Xin gửi tên và địa chỉ người nhận + chi phiếu đề tên Yen Tran, gửi về:

Diễn Ðàn Thế Kỷ
9702 Bolsa Ave. # 112
Westminster CA 92683 - USA
Liên lạc e-mail: phamxuandai@yahoo.com

* Cuốn Kỷ Yếu được ấn loát với một trình độ mỹ thuật và kỹ thuật toàn mỹ tại L&T Print.Corp. 18381 Bandilier Circle, Fountain Valley, CA 92708. Tel: (714) 962-2826. (P.P.M.)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét