Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Mai Vân / Trọng Nghĩa (RFI) - Biển Đông: "Mỹ không nói suông nữa"

Tướng Martin E. Dempsey, Tng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa K
Ln đu tiên k t năm 1971 đến nay, ngày 14/08/2014 va qua, nhân vt đng đu quân đi M công du Vit Nam. Trong khuôn kh mt chuyến thăm Vit Nam trong 4 ngày, Tướng Martin E. Dempsey, Tng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đã tho lun vi các lãnh đo Vit Nam v vic tăng cường quan h quân s gia hai nước vn trước đây là cu thù.

Phát biu trong mt cuc hp báo ti Thành ph H Chí Minh ngày 16/08/2014, Tướng Martin Dempsey xác nhn kh năng M gim nh cm vn vũ khí sát thương đi vi Vit Nam, và trong trường hp đó, ông ch trương cung cp các loi thiết b và vũ khí đ Vit Nam tăng cường năng lc binh chng Hi quân.

Theo tướng Dempsey, Washington có th bán cho Hà Ni t tàu tun tra, các thiết b tình báo, giám sát và trinh sát, cho đến các phương tin tìm kiếm và cu h, và thm chí các loi vũ khí mà hm đi Vit Nam chưa tng có.

V vn đ Bin Đông, Tướng Dempsey dĩ nhiên đã xác đnh tr li lp trường t trước đến nay ca Hoa Kỳ là "không đng v phía nào trong cuc tranh chp lãnh th". Tuy nhiên, ông nhn mnh rng M hết sc quan tâm đến cách thc gii quyết các bt đng mà theo ông không được phép s dng vũ lc.

Gii pháp cho Bin Đông phi là đa phương
Ct lõi ca mt gii pháp cho vn đ Bin Đông, theo Tướng Dempsey, là mt phương thc gii quyết đa phương, thông qua Hip hi các quc gia Đông Nam Á ASEAN, ch không phi là vn đ "M có ý đnh làm gì".

Đi vi tướng Dempsey, M và Vit Nam có li ích chung, và Hoa Kỳ đang khuyến khích các đi tác ASEAN và đng minh trong khu vc phát huy mt cách tiếp cn đa phương đi vi vn đ an ninh trên bin.
V quan h quân s M-Vit, sau khi nhc li rng Washington có các tha thun quc phòng lâu dài vi các nước trong khu vc, trong đó Philippines và Thái Lan là hai đng minh có ký hip ước vi M, Tng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ xác đnh : "Chúng tôi rt quan tâm đến vic tr thành đi tác vi mt nước Vit Nam hùng mnh, đc lp và thnh vượng".

Đ hiu rõ hơn v ý nghĩa chuyến thăm Vit Nam ca Tướng Martin Dempsey, RFI đã có bài phng vn nhanh vi Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuc trường Đi Hc Maine (Hoa Kỳ). Trước hết Giáo sư Long đã xác đnh tm mc quan trng ca chuyến thăm Vit Nam ca Tng Tham mưu trưởng Liên quân M Martin Dempsey, trong bi cnh Vit Nam b Trung Quc chèn ép d di trên Bin Đông.

Ngô Vĩnh Long : Tôi nghĩ cuc viếng thăm này rt là quan trng… Vit Nam có lãnh th và lãnh hi dài nht Bin Đông. Vit Nam b tn hi nht vì s bành trướng ca Trung Quc, nhưng li yếu v vn đ quân s cũng như vn đ chính tr và liên h vi các nước khác. Thành ra vai trò ca M cng c quan h vi Vit Nam rt quan trng, không nhng cho Vit Nam mà cho c khu vc.

Và chính Đi tướng Dempsey, khi Vit Nam, cũng đã nói rng ông hoàn toàn chia s đánh giá là hòa bình và n đnh, an ninh, an toàn, t do hàng hi và hàng không khu vc Châu Á-Thái Bình Dương, nht là Bin Đông, đang b đe da nghiêm trng bi nhng đòi hi phi lý, có nghĩa là (đòi hi) ca Trung Quc.

Và ông nói rng vic này không nhng đe da Vit Nam và các nước ASEAN mà còn đe da đến li ích ca M và ca các nước khác.

Mi quan tâm ca Hoa Kỳ đi vi Vit Nam và các nước khác trong khu vc là quan tâm chung, và nhng quan ngi đã được nêu ra đu có cơ s, thành ra M và và gii quân s M cn chú ý thêm đến khu vc này (Bin Đông). Tôi thy đây là mt hướng tích cc đi vi an ninh chung ca khu vc.

RFI: Riêng v phía M, chuyến thăm Vit Nam ca ông Dempsey th hin điu gì ?


Ngô Vĩnh Long: V phía M, chuyến thăm ca ông Dempsey th hin vic chính ph M - và quân đi M - thy rng vic Trung Quc bành trướng và s dng sc mnh đ đe da làm tn hi đến an ninh khu vc và cũng như là quyn li ca M.

(Chuyến thăm) th hin vn đ M không nói suông na. T trước đến gi M mun trn an Trung Quc, nói ‘suông suông’, ri nói vi Trung Quc là không nên gây hn… Nhưng gi đây là vic M tăng cường s hin din đ cho Trung Quc biết là không nên làm quá, vì nếu Trung Quc tiếp tc làm quá, thì M s có nhng bin pháp đi vi Trung Quc...

M s giám sát hin trng Bin Đông
V lâu v dài, M có th s cm vn Trung Quc, nhưng hin nay, M chng hn đã tuyên b là đang đưa máy bay đi giám sát các hòn đo Trường Sa xem th coi Trung Quc có tăng cường hot đng trong vùng đó hay không.

Rõ ràng là M nghĩ rng vì các hành đng ca Trung Quc, cho nên M phi ra tay mnh hơn, đ cho Trung Quc thy được du hiu rõ ràng là quyn li ca M cũng như quyn li ca thế gii đang b xâm phm.

Đây là vic Hoa Kỳ chưa dám làm trước đây, nhưng bây gi, sau khi các nước ASEAN nói rng các hành đng khiêu khích gn đây có hi cho hòa bình, n đnh và an ninh, cũng như t do hàng hi và hàng không Bin Đông, thì vic này giúp cho M nói rng : « À ! Vy thì chúng tôi s giúp các anh giám sát các hành đng này, đ cho chúng ta có th bo v an ninh chung !»

Do đó tôi thy rng bn thông cáo chung ASEAN va qua rt tt cho vic giúp M tăng cường quan h và hot đng trong khu vc.

RFI: Thông cáo chung ASEAN là « cơ s pháp lý » đ Hoa Kỳ phát trin hot đng ?

Ngô Vĩnh Long: Vâng. Hoa Kỳ và các nước đng minh. Hoa kỳ hin nay cũng lp mt quan h vi Úc, vi Nht, và vi n Đ trong vic giám sát an ninh khu vc. Tôi nghĩ đây là cơ s đ tăng cường hot đng chung.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét