Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Giới thiệu tác phẩm ÐÈN CÙ của TRẦN ÐĨNH


"Tôi đã cơ bản nói hết ý nghĩ và nhận định của tôi về Ðảng. Gan góc này nhờ một phần nghĩ đến bạn bè tù đau khổ hơn: tôi sẵn lòng chung hưởng cảnh ngộ của các bạn, tôi đang nhờ các bạn để nâng bản thân lên. Nhờ câu của Trần Châu: “Họ sợ tinh thần chúng mình!” nói với tôi một sáng ở sân báo Nhân Dân khi đám xét lại đã bị đánh tan tác, chỉ còn hai anh em chúng tôi ở lại đó. Còn nữa. Nietzsche nói khi đau khổ người ta nhìn thấu sự vật, Tôi đã nghĩ về câu này và thấy tôi nhìn thấu rồi đấy. Nghĩa là tôi đúng. Phản đối Mao là quá đúng chứ! Phản đối bạo lực là quá hay chứ!" - Trích ÐÈN CÙ của TRẦN ÐĨNH, tr.357 - Người Việt Books, xuất bản, 2014


Mua tại nhà sách Người Việt Shop
hoặc trên Amazon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét